Zmena počtu kapitol

dátum: 20.12.2005

1.Kapitola: Vedomie veľký mozog. 2.Kapitola: Vedomie stredný mozog. 3.Kapitola: Vedomie mozoček. 4.Kapitola: Vedomie miecha. 5.Kapitola: Vedomie brušný mozog. 6.Kapitola: Vedomie ganglie. 7.Kapitola: Vedomie kozmos - 6 neurónových oblastí spolu. 8.Kapitola: Vedomie mimo 6 neurónových oblastí. 9.Kapitola: Vedomie v každej zo 6. neurónových oblastí naraz, ale nie všetky spolu ako u kozmického vedomia. 10.Kapitola: Vedomie po fyzickej smrti. 11.Kapitola: Samostatná časť duchovnej cesty, ktorej centrom je niektorá zo 6. neurónových oblastí alebo ich možné kombinácie. A tiež môže byť mimo 6. neurónových oblastí.

Vedomím sa rozumie trvalá psychická aktivita ľudského ega, ktorá najčastejšie vyviera z niektorej zo 6. neurónových oblastí. Môže vyvierať zo spoločného spojenia všetkých 6. neurónových oblastí do jedného celku. Tak isto môže vyvierať naraz z každej neurónovej oblasti bez spojenia. Vedomie vzniká v detskom veku 4 - 7 rokov. Z danej oblasti vychádzajú psychické podnety dotyčnej osoby. Vedomie sa môže počas života meniť. Napríklad klinická smrť posunie vedomie do šedej kôry veľkého mozgu z inej neurónovej oblasti. Poškodenie mozgu slaboprúdom posunie vedomie z niektorej zo 6 neurónových oblastí do nervstva medzi nimi. Špeciálna meditácia posunie vedomie do všetkých 6. neurónových oblastí. Špeciálna technika sugerácie klinickej smrti. Sugerácia je technika bezvýhradného uverenia smrti a rozdelenie vedomia do všetkých 6. neurónových oblastí. Poškodenie plodu počas tehotenstva vedie k spojeniu všetkých neurónových oblastí do jedného celku a jedného vedomia. Tak isto ako u kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Vedomie po fyzickej smrti neobsahuje ďalšie fungovanie fyzickej podstaty. Všetko prešlo do formy informácie alebo informačného záznamu, ktorý funguje na základe naplánovaných túžob v zmysle reinkarnácie. Pod reinkarnáciou tu rozumieme schopnosť informácií o človeku s túžbou reinkarnovať sa, prejsť do fyzického ľudského tela.

Vedomie obsahuje ľudské ego, podvedomie a sexuálne podvedomie. Pod egom tu rozumieme všetko, čo človek zažil od momentu oplodnenia po moment aktuálneho času jeho života. Všetko, čo zažil a uložil do pamäti ako spomienky. Podvedomie tvoria neurónové zhluky neurónov a ich činnosť. U každého jedinca má spoločné črty a individuálne rozdiely. Sexuálne podvedomie tvorí všetky sexuálne zážitky a podnety, ktoré dotyčná osoba uložila do spomienok.

Pokiaľ je niekto na duchovnej ceste a chce ju absolvovať komplexne, tak musí prejsť všetkými druhmi vedomia. V každom vedomí sa musí naučiť spoznať a ovládnuť psychické procesy.

Duchovná cesta sa definuje ako obrátená pozornosť ktoréhokoľvek žijúceho jedinca v reálnom čase do seba. Odklon od koncentrácie na vonkajšie veci a príklon ku koncentrácii na telo. Odklon od koncentrácie od vonkajších vecí môžete aktuálne vnímať na sebe pri chorobe fyzického tela. Odklon od koncentrácie vnímania na vonkajší svet možno vnímať a zažiť pri duševných poruchách. Človek sa chce vyliečiť a musí sa skoncentrovať na svoje psychické pochody. Niekto zažije klinickú smrť, teda nedýchal okolo 6 minút, potom sa často skoncentruje na veci okolo smrti alebo na to, čo sa deje s ľudským telom a ostatným v ľudskom tele po smrti.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Zmena počtu kapitol

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo