Učebnica ezoteriky

dátum: 02.11.2005

Ako som sľúbil, budem pokračovať v premýšľaní a hľadaní vhodného modelu pre učebnicu ezoteriky. Nechcem veci uponáhľať a chcem postupovať uvážlivo. Mohol by som nejakú učebnicu, ako sa hovorí, „zbúchať“, no to nie je môj štýl. A tak, pokiaľ mi vyjde čas, nad knižkou premýšľam a k tomu si čítam aj základy didaktiky vyučovacieho procesu. To bol vlastne prvý krok, ktorý som spravil k tomu, aby som nakoniec napísal učebnicu ezoteriky. Tak isto si uvedomujem, že napísanie a zverejnenie takejto učebnice podľa didaktických zákonitostí je aj prestížna záležitosť a dodá ezoterike určitý stupeň serióznosti a vážnosti.

Už som sa definitívne rozhodol, že sa nebudem pri tvorbe učebnice inšpirovať F. Bardonom. Napísal vlastne prvú učebnicu ezoteriky, ale spravil to bez dôsledného dodržiavania didaktických zákonitostí procesu učenia a osvojovania si nových vecí. Aj delenie ezoterickej učebnice nevychádza z logiky ľudského tela a duše. Jednoducho vytvoril umelých desať stupňov. Takýto prístup kategoricky odmietam, pretože mám zásadu dôsledne aplikovať do ezoteriky poznatky medicíny. A to dotyčný autor neakceptuje v plnom rozsahu. Koniec koncov F. Bardon sa nevenoval poznaniu zákonitostí ezoteriky. Teda nesnažil sa ezoteriku a ľudskú dušu skúmať a hľadať všeobecné zákonitosti. Inak povedané, nerobil žiadnu formu výskumu ezoterických javov a nesnažil sa dať ezoterike zákonitosť platiacu pre každého. V knižke sa skôr venuje meditáciám, ktoré vedú k jeho individuálnemu prístupu k ezoterike a nie prístupu všeobecnému, teda väčšiny.

Ja som sa rozhodol rozčleniť ezoterickú učebnicu na sedem kapitol alebo sedem úrovní. Použijem medicínsky kľúč a konkrétne to bude kľúč poznatkov o neurónových oblastiach ľudského tela. Teda hovoríme tu o neurónovej ezoterike, ktorá vytvorí ideálnu kostru ezoteriky a jej delenia do ucelených častí. Na 6 neurónových oblastí je možno kvalitne naviazať skoro všetko ezoterické dianie.

Každá zo šiestich neurónových oblastí dostane k sebe ucelené celky, napríklad históriu. Tu budem musieť spraviť rozsiahly historický prieskum a spísať osobnosti ezoteriky, ktoré túto oblasť obsadzovali. K tomuto pridám patológiu danej neurónovej oblasti alebo celého organizmu. Ku každej neurónovej oblasti pridám energetiku ezoteriky, anatómiu ezoteriky, podľa potreby aj biochémiu ezoteriky, ezoteriku vešteckú, aurickú a psychiatriu ezoteriky.

Teda knižka bude mať 7 kapitol, každá kapitola bude stáť na anatomickej oblasti:

1. kapitola: Veľký mozog.
2. kapitola: Stredný mozog.
3. kapitola: Mozoček.
4. kapitola: Miecha.
5. kapitola: Brušný mozog,
6. kapitola: Ganglie pri orgánoch tela.
7. kapitolu bude tvoriť do jedného celku navzájom spojených šesť oblastí neurónov. To je jav typický pre kozmonautov, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace.

Toto členenie dovoľuje vytvoriť mimoriadne dobrú prehľadnosť, o čom je ezoterika, ako sa ju naučiť a ako jej rozumieť.

Praktický príklad: zoberiem si jednu neurónovú oblasť, napríklad šedú kôru veľkého mozgu. To je vlastne jedna kapitola, ktorá bude obsahovať ďalšie delenie do pododdielov:

a) Anatomická ezoterika šedej kôry veľkého mozgu.
b) Veštecká a senzibilná ezoterika zmyslov do tejto oblasti neurónov.
c) Medicínska patológia ezoteriky, ktorá bude obsahovať vplyv a varianty vplyvu chorobnosti do tejto oblasti neurónov.
d) Energetická ezoterika bude tak isto tvoriť ucelený prvok tejto kapitoly.
e) Psychiatrická ezoterika bude hovoriť, čo sa deje psychicky v tejto oblasti mozgu.
f) História ezoteriky bude uvádzať osobnosti tejto úrovne ľudského bytia.
g) Aurická ezoterika bude definovať stavy v aure, keď robíte túto oblasť neurónovej ezoteriky.
h) Špiritizmus ezoteriky bude dopĺňať  špecifické dianie a to je kontakt s informačnými poliami mŕtvych osôb a zvierat.
i) Biochemická ezoterika bude v danej oblasti naznačovať na možné biochemické pochody.

Uvedený postup už bude  dovoľovať postupne začať napĺňať knižku ucelenými informáciami.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Učebnica ezoteriky

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo