Nervová senzibilita

dátum: 19.10.2003

Tento príspevok sa zaoberá zdravotnými meditáciami na celú nervovú sústavu človeka. Týmito ozdravovacími meditáciami získate jednu z najdôležitejších schopností na duchovnej ceste ezoterika. Ide o schopnosť vnímať dianie v celej nervovej sústave.

Na začiatku tejto meditácie je veľmi múdre, aby ste si naštudovali čo najviac o celom nervovom systéme človeka. Vhodné poznatky nájdete v anatomických atlasoch v podobe kníh, ale aj na CD. Keď ste si naštudovali nervový systém, ktorý sa skladá z nervových dráh, nervových zakončení a neurónov, je vhodné si uvedomiť, že všetko v organizme je aktivované a utlmované pomocou nervového vzruchu. Ide o biochemické pochody prijímania a vylučovania draslíka a sodíka dovnútra nervových buniek. Nasatie sodíka je silná aktivita, naopak zosatie draslíka a vylúčenie sodíka je pasivita. Keď ste získali základné anatomické skúsenosti, tak je vhodné pristúpiť k cvičeniam založeným na koncentrácii vašej pozornosti do jednotlivých oblastí s nervovými dráhami a zakončeniami. V hlave si napríklad vytvoríte predstavu nervstva pľúc.

Koncentráciu presúvate po nervstve miechy v chrbtici často až jeden meter pod chodidlami. Prečo jeden až viac metrov pod chodidlá ? Lebo ešte nie ste naučení koncentrovať sa dovnútra svojho tela a nervové cesty sú ešte zablokované. Koncentrácia meter pod chodidlá dovolí preniknúť úspešne do nervstva pľúc. Keď touto koncentráciou preniknete do pľúc, tak sa budete snažiť koncentráciu v tejto oblasti udržať viac minút. Keď sa vám to podarí, tak sa v pľúcach môžete pokúšať o utlmenie nervových zakončení, alebo vyvolanie aktivity priamo v bunkách zodpovedných za prijímanie a vylučovanie kyslíka a kysličníka uhličitého. Nervové zakončenia sú aj na krvných a žilových vlásočniciach.

Tak isto sú nervové zakončenia aj na lymfatickom riečišti. Teda nervové zakončenia aktivizujú alebo utišujú činnosť v systéme pľúc. Napríklad pri ochorení pľúc môžete pľúca liečiť silnou aktivitou krvného a lymfatického riečišťa. Táto aktivizácia urýchľuje prísun živín a odvod toxicity. Koncentráciou do pľúcnych buniek napríklad zrýchlite prísun kyslíka a odvod kysličníka uhličitého z tela. Pri pasivite zase dokážete spomaliť prísun kyslíka a tiež odvod kysličníka uhličitého.

Takto začnete prenikať do každého orgánu v tele a pokiaľ možno vždy cez fyzické nervové dráhy a to hlavne v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Nielenže sa naučíte vnímať dianie v celej nervovej sústave, ale dokážete utlmovať a aktivizovať nervovú činnosť v celom organizme. Utlmenie nervovej aktivity vedie k vešteckým schopnostiam a silná aktivizácia nervových zakončení vedie k liečiteľským a samoliečiteľským schopnostiam. Špeciálnou kategóriou je nervstvo svalov, kde sa nachádzajú nervové platničky, ktoré sú v neustálom aktívnom trase. Do nervstva svalov sa dá prenikať z nervových platničiek vo svaloch okolo úst. Znovu stačí koncentrácia s predstavou nervových platničiek asi tak jeden meter pred perami. Odtiaľto prenikáte potom do všetkých platničiek vo všetkých svalových partiách v tele. Do nervového systému svalov sa dá priamo prenikať z temenného mozgu cez svalstvo úst a ústneho kĺbu.

Prenikanie do svalov je možné aj cez miechu. Cvičením a koncentráciou do svalov pri kľude alebo v pohybe získate schopnosť ovládať aj tieto oblasti tela. Prienik a kontrola nervstva platničiek vedie k schopnosti pracovať s kyvadielkom a zohnutým prútikom v tvare U. Kyvadielkom sa otvára cesta k čakrám a feng shui. Prútikom sa otvára cesta k nácviku a vnímaniu bioenergií v aurickom obale okolo človeka. Všade ide o cvičenia koncentrácie a vydržanie v koncentrácii. Prienikom do celého nervového systému tela sa vám otvára cesta k celej ezoterike. Napríklad k diagnostike na diaľku, pri ktorej dokážete vnímať nervový systém inej osoby kdekoľvek na zemi. Špeciálnejšie cvičenia koncentrácie vedú do jednotlivých častí mozgu.

Tu platí tiež zásada naštudovania si zloženia mozgu a nervových dráh v hlave. Pokračuje sa v schopnosti dlhšej koncentrácie do jednotlivých častí mozgu s predstavou danej oblasti. V mozgu sú iba krvné vlásočnice a nervové zakončenia. Lymfatické riečište chýba. Keď sa dokážete niekoľko minút neprestajne koncentrovať do jednotlivých častí mozgu, tak si naštudujete, ako vyzerajú neuróny v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, konca predĺženej miechy a miechy samotnej. K tomu pridajte aj neuróny brušného mozgu v stenách žalúdka a čriev. Znovu technika koncentrácie s predstavami.

Cvičenia sa musia vykonávať trvalo niekoľko rokov, kým nevznikne v mozgu stereotyp okamžitého prieniku a pôsobenia. Prienikom do neurónov vývojovo mladších sa vám otvorí cesta do astrológie a horoskopov. Prienikom a ovládaním starých zvieracích neurónov sa dostanete k šamanským technikám. Odporúčam poctivo si naštudovať anatómiu nervového systému a potom cvičiť a cvičiť. Špecifické sú cvičenia prieniku do nervstva kože a to senzorom tepla, chladu, bolesti, vánku a tlaku. Platí tu ten istý postup ako uvedený pri iných nervových systémoch. Prienikom do nervstva kože sa vám otvorí cesta k vnímaniu aurického obalu okolo človeka. Môžete cvičiť aj niečo ako fakírske umenie vznášania a utlmenia bolesti a všetkých podnetov vášho tela. Prajem vám veľkú výdrž a vstup na duchovnú cestu ezoterika.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Nervová senzibilita

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo