Môj čuch, chuť a labyrint

dátum: 21.09.2003

Na začiatok si znovu zoberiem anatomický atlas a predstavím si v mysli obrázok očí a obrázok ucha. Následne sa skoncentrujem svojou pozornosťou a predstavou do očí a vsugerujem si, že oči ma bolia. Zároveň si uvedomujem, že očné buľvy sú na vnímanie vonkajšieho sveta a nikdy nerobím veštecké výkony tým, že nebudem očami pohybovať. Koncentráciu z očných buliev presúvam cez nervové dráhy do zadného zrakového mozgu. Keď chcem veštiť alebo koncentrovať sa na svoje orgány alebo spomienky, tak to robím v pocite, že nemám očné buľvy a som slepec. Všetko robím udržaním koncentrácie do zadného zrakového mozgu.

Teda som skoncentrovaný do zadného zrakového centra a spomínam si na všetko, čo som prežil. Keď chcem vnímať svoje orgány, tak koncentrácia ide zo zadného zrakového mozgu k jednotlivým orgánom. Znovu si spomeniem na anatomický obrázok ucha a do orgánov ucha sa skoncentrujem. Zároveň si uvedomujem, že orgány ucha slúžia na vnímanie vonkajších zvukov a nie vnútorných. V pocite, že som hluchý sa skoncentrujem do spánkových lalokov a odtiaľto počúvam činnosť svojich orgánov alebo si spomínam na zvukové spomienky. Znovu si zoberiem anatomický atlas a obrázok nosa. Všetko si dobre zapamätám a predstavím si to v pamäti a pokiaľ možno trojrozmerne. Koncentráciou prenikám cez nervové dráhy oka cez stredný mozog až do šedej kôry predného mozgu.

Keď sa doslova rozhodnem vnímať svoje orgány pomocou centra čuchu v prednom mozgu, tak si vsugerujem, že nemám nos a čuch. Keď si spomínam na čuchové spomienky, tak to robím koncentráciou z predného mozgu. Znovu si zoberiem anatomický atlas a naštudujem si obrázky chuťových pohárikov na jazyku. Pri praktickom cvičení sa s predstavu jazyka skoncentrujem do fyzického jazyka a odtiaľ cez nervové dráhy do stredného mozgu. Zo stredného mozgu prenesiem koncentráciu do zadnej časti spánkových lalokov a odtiaľto doslova chutnám svoje orgány a spomínam si na rôzne druhy chutí. Je vhodné si vsugerovať, že jazyk odumrel. Pokračujem v cvičeniach ďalej a v anatomickom atlase si naštudujem všetko o slimákovi a labyrinte v uchu. V mysli si vytvorím predstavu tohto orgánu, ktorým sa vníma poloha tela a vonkajších objektov.

Uvedomujem si, že tieto orgány slúžia na vnímanie polohy všetkého, čo je vo vonkajšom svete. Pokračujem cez nervstvo do strednej časti mozgu a odtiaľto do temennej časti mozgu, kde je mozgové centrum na vnímanie pohybu a potrebných koordinátov pohybu. Pokiaľ si na pohyb spomínam alebo zisťujem polohu orgánov tela, tak to robím v pocite, že labyrint odumrel. Musí sa mi podariť stav, keď mám pocit, že moje fyzické telo nevnímam a neviem, v akej polohe sa nachádza.

Keď sa mi podarí utlmiť nervstvo do labyrintu a koncentrácia je v temenom mozgu, tak môžem mať pocity vznášania, padania a podobne. Keď chcem zistiť, ktorá časť temenného mozgu riadi jednotlivé pohybové aktivity, tak aktivizujem koncentráciou činnosť labyrintu. Zároveň začnem s niektorou časťou tela pohybovať a skúmam, do ktorej časti temenného mozgu idú podnety z pohybu.

Tiež tu platí krížové pravidlo, že pohyb pravej ruky sa eviduje v ľavej hemisfére a naopak. Takto preskúšam rôzne formy pohybu. Pri týchto cvičeniach je dôležité, aby ste zmyslovými orgánmi vnímali vonkajší svet a vnútornými orgánmi uloženými v mozgu vnímali všetko dianie vo vnútri organizmu. Takýto výcvik nenaruší činnosť orgánov ucha, nosa očí, jazyka a labyrintu. Ďalej je tu dôležité nacvičiť schopnosť utlmenia zmyslov, ktoré vnímajú vonkajší svet a aktivizácia mozgových centier k vnímaniu duchovných procesov v organizme ľudského tela.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Môj čuch, chuť a labyrint

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo