Pudy, vášne, reflexy

dátum: 25.02.2004

Tento príspevok pojednáva o ľudskom štandardnom správaní, ktoré za určitých okolností ľudia nedokážu dodržať a sú zvyčajne ľudskou spoločnosťou trestaní, izolovaní a poprípade aj liečení za účelom dosiahnutia ľudskej normality a vhodných ľudských pudov.

Žijeme v ľudskej spoločnosti, ktorá má svoje pravidlá a ciele. Ľudia postupom času určili, čo sa považuje za normálne a štandardné správanie. Tak isto určili, čo sa už v ľudskom správaní nepripúšťa a určitou formou bude stíhané a potrestané. Preto vznikli inštitúcie ako je súd, väznice, psychologické pracoviská, psychiatrické pracoviská, sexuologické pracoviská, ústavy a nemocnice. Tieto inštitúcie majú za úlohu sledovať a kontrolovať, kde a ako sa porušujú dohodnuté zásady štandardného správania. Teda tu ide o určité formy nekontrolovateľného a nežiaduceho správania, ktoré určitým spôsobom nepriaznivo narušuje chod ľudskej spoločnosti . Do kategórie nevhodného správania zaraďujeme samovrahov, ktorí sa pokúsili a pokúšajú sa zabiť.

Do tejto kategórie zahrňujeme aj vrahov, ktorí z rôznych dôvodov siahli inej osobe na život. Tak isto sem patria zlodeji, ktorí neakceptujú právo nedotknuteľnosti osobného vlastníctva. Určitým spôsobom sem spadá aj nevhodné sexuálne správanie ako pedofília, sadizmus a podobne. Jednoznačne sem spadá užívanie drog a drogovo závislí ľudia. Patrí sem aj hráčska vášeň a závislosť na hazardných hrách. Zberateľská vášeň, ktorá sa stala posadnutosťou a dotyčnú osobu úplne zničila.

Duševne chorí jedinci v ústavoch, ktorí sa nevhodne správajú. To sú extrémne stavy, ktoré sa ľudská spoločnosť snaží potláčať. Je tu snaha inštitúcií o vyhľadávanie, trestanie a vhodnú izoláciu ľudí, ktorí fakticky majú poškodené pudové správanie vtlačené civilizáciou. Na nižšej úrovni možno hovoriť nie o nekontrolovateľných pudoch, ale o tolerovaných extrémnych okrajových oblastiach pudov v podobe samoty, prehnanej túžby po spoločnosti, záletníctva, zhýralosti, neľudskosti, opilstva.

Tak isto sem patrí hypochonder, človek workoholik posadnutý prácou, človek maniak posadnutý sexom, človek prasa posadnutý obžerstvom, človek posadnutý tuláctvom a podobne. Ide o dovolené okrajové oblasti prejavu pudov, ktoré ľudská spoločnosť ešte toleruje, ale zároveň už pozoruje a skúma, či neprekročili dovolené hranice určené zákonom a nariadeniami. Do oblasti netradičných pudových prejavov spadajú aj ľudia, ktorí sa fanaticky niečomu venujú, zberatelia, ezoterici, veriaci a podobne. Posadíme sa k meditácii a uvedomíme si, ako sa správajú zvieratá v prírode. Napríklad medveď začne strhávať pasúci sa dobytok, teda nevhodné správanie a nasleduje nútený odstrel. Líška, ktorá napáda hydinu a nekontrolovateľne ju zabíja. Nasleduje odstrel.

Tak isto človek, ktorý vyvolá podobné nežiaduce správanie, sa vystavuje určitému druhu odchytu a odstrelu. Nasleduje vhodné opatrenie, aby nemohol podnikať nezákonné aktivity. Znovu sa skoncentrujte do seba samých a skúste sa ohodnotiť z hľadiska vašich osobných pudov, kde pri svojom správaní prekračujete dohodnuté pravidlá normálneho ľudského správania, alebo zachádzate do oblastí ešte tolerovaných, ale už neželaných z hľadiska vášho okolia. Zvyčajne vás okolie označí výrazom čudák alebo podobne. To je už označenie, že vaše pudy sú na hranici únosnosti.

Napríklad ako ezoterik som nespokojný s programom, ktorý mi do mojej mysle vložili rodičia a spoločnosť a odmietam na základe tohto programu fungovať a chcem žiť tak, ako si to predstavujem ja, teda ezoterikou. Rozhodol som sa, že sám si rozhodnem, o čom bude môj život a čo si ponechám v hlave alebo nie. Teda určitá okrajová forma neakceptovania štandardného správania a žitia v ľudskej spoločnosti, ktorá je ešte našťastie tolerovaná, ale už dostávate označenie čudák, blázon a podobne. Neprekračujete svoje pudy a nevystavujete sa regresu zo strany inštitúcií, ktoré sú na tento účel zriadené. Teda ezoterik je extrémny druh človeka, ktorý je neustále pod tlakom ostatných ľudí, aby prijal zaužívaný spôsob života. A musí rátať s tým, že týchto tlakov je neprimerane veľa. Je to pochopiteľné, lebo väčšina ľudí sa chová a chce chovať v rámci riadených pudov a inštinktov. Odolať tomuto tlaku vyžaduje vhodnú ochranu a to takzvané mimikry.

Ide o vhodné splynutie s okolím a to tak, aby ste sa nevystavovali zbytočným tlakom okolia a zbytočne si nepriťažovali. Výbornou obranou svojho netradičného pudového správania je výcvik mimoriadnych schopnosti a geniality, ktorá v podobe vešteckých, telepatických a napríklad liečiteľských schopností vytvára účinné obranné schopnosti voči tlaku, aby ezoterik nemusel žil ako tuctový občan. Tak isto imaginárny ezoterický výcvik vytvára vhodné mimikry, teda obranné schémy. Necvičíte a nepraktizujete ezoteriku fyzicky a ste potom viac nenápadný. Napríklad, keď niekoho veštecky ošetrujete, tak si pred ním nevykladáte fyzické tarotové karty, ale si ich vykladáte v predstave. Keď niekoho diagnostikujete pomocou kyvadielka, tak to tiež robíte v predstave. Tak isto, keď niekoho liečite energiou Reiki, tak si ruky predstavujete v mysli. Takéto praktizovanie ezoteriky vedie k dobrému ochrannému postoju, aby človeka nepovažovali za čudáka a nezaradili ho do kategórie Pozor, možnosť nevhodného pudového správania..

Tak isto aj vzdelanosť ezoterika v oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie vytvára vhodné mechanizmy, aby vás považovali za vzdelanca a nie za čudáka ezoterika. Aj schopnosť ezoterika vracať sa do stavu štandardného ľudského chovania je dobrá ochrana. A keď idete robiť ezoteriku, tak sa do zvláštnych ezoterických stavov jednoducho uvediete a po meditácii sa vrátite do normality. Teda snaha využiť ezoteriku a z nej idúce schopnosti na účinné a systematické hájenie práva žiť ako ezoterik.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Pudy, vášne, reflexy

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo