Meditácia
V tejto sekcii sa budem spolu s vami zaoberať možnosťou, ako svoje duševné problémy zmeniť na možnosť duchovnej cesty pomocou ovládnutia vlastných deštruktívnych duševných stavov a to tak, ako to robili starí šamani, ktorých nazývali aj psychopompami. Pokiaľ je váš duševný stav komplikovaný, tak je dobré prizvať na začiatok k vyliečeniu aj lekárov a terapeutov. Pod ich dozorom možno začať uplatňovať také meditačné cvičenia, ktoré dovolia z bežnej liečby spraviť vnútorný duchovný rast, pri ktorom zoberiete liečbu do svojich rúk. Tak, ako sa dá z fyzickej choroby spraviť duchovná cesta, tak isto sa dá aj z psychických problémov spraviť duchovná cesta. Tí, ktorí nemajú vážne duševné problémy, sa môžu preventívne starať o svoje psychické zdravie a ovládať svoje psychické schopnosti výnimočným spôsobom.

Základný výskum si nájdete v Meditačnej škole .

Teória, prax a výskum
Teória ezoteriky. Učebnica ezoteriky. Meditácie. Cvičenia. Zasvätenia. Chápanie ezoteriky. Hľadanie optimálneho spôsobu učenia v ezoterike. Ezoterická prax. Neustále ezoterické zdokonaľovanie. Neustále ezoterické vzdelávanie. Základný výskum ezoteriky. História ezoteriky.

Učebnica ezoteriky a terapií
Učebnica ezoteriky a základné delenie. Kapitoly ezoterickej učebnice. Delenie na asexuálnu a sexuálnu ezoteriku. Delenie ezoteriky až do terapií. Učebnica terapií pre ezoterikov. Didaktika a logika ezoterickej učebnice.

Zmena počtu kapitol
1.Kapitola: Vedomie veľký mozog. 2.Kapitola: Vedomie stredný mozog. 3.Kapitola: Vedomie mozoček. 4.Kapitola: Vedomie miecha. 5.Kapitola: Vedomie brušný mozog. 6.Kapitola: Vedomie ganglie. 7.Kapitola: Vedomie kozmos - 6 neurónových oblastí spolu. 8.Kapitola: Vedomie mimo 6 neurónových oblastí. 9.Kapitola: Vedomie v každej zo 6. neurónových oblastí naraz, ale nie všetky spolu ako u kozmického vedomia. 10.Kapitola: Vedomie po fyzickej smrti.

Kapitoly učebnice
Kapitoly učebnice ezoteriky. Učebnica ezoteriky a didaktika. Učebnica ako prestížna záležitosť ezoteriky. Obsah kapitol. Čo majú kapitoly spoločné a čo špecifické a jedinečné.

Učebnica ezoteriky
Ako som sľúbil, budem pokračovať v premýšľaní a hľadaní vhodného modelu pre učebnicu ezoteriky. Nechcem veci uponáhľať a chcem postupovať uvážlivo. Mohol by som nejakú učebnicu, ako sa hovorí, „zbúchať“, no to nie je môj štýl. A tak, pokiaľ mi vyjde čas, nad knižkou premýšľam a k tomu si čítam aj základy didaktiky vyučovacieho procesu.

Ezoterik ako jemný autista
Psychiatrické základy ezoteriky. Ďalšie reakcie: paradoxná, supresná, histriónska, toxikomanická. Iné možné reakcie paranoidná, účelová, protestná, hysterická, hostilná. Využitie pre meditáciu a spoznanie hlbších psychických pochodov.

Psychické reakcie
Psychické reakcie u ľudí. Výhovorky. Chorobné stotožnenie s inou osobou. Preniesť lásku na inú osobu a objekt. Neodporovať zlu. Hrdina nikdy nerezignuje. Sebauplatnenie. Chuť bojovať. Emócie do montážnych predstáv.

Krízový stav a meditácia
Venujeme sa tu meditácii pri navodení krízovej situácie. Sugeráciou si navodíte stav ohrozenia a spomínate si, ako ste v krízových situáciách reagovali a ako by bolo primerané reagovať nabudúce.

Smrť a jej súvislosti
Budeme spolu rozjímať nad otázkami smrti, ktorou končí jedná existencia človeka a začne existencia informačného poľa, v ktorom zostali informácie o živote dotyčnej osoby.

Hypnóza na hrane sna
Uplatnenie špeciálnych meditačných techník na ovládanie rôznych meditačných stavov a zvyšovanie účinkov meditácií.

Dovnútra alebo von
Príspevok hovorí o ľuďoch, ktorí sa zaoberajú hlavne vonkajším svetom. Zároveň hovorím o tých, ktorí meditujú a zaoberajú sa svojím vnútrom.

Splnené prianie
V tomto príspevku sa budeme zaoberať vytváraním a plnením určitých prianí a želaní. Čo sú to reálne želania a ako ich aj naplniť konaním a vhodným jednaním.

Uvedomenie si pamäti a spomínanie
Rozdelenie pamäti na operatívnu, dlhodobú, zvukovú, zrakovú, pohybovú, chuťovú, hmatovú, čuchovú. Možno hovoriť aj o pamäti vnútorného fungovania organizmu.

Myslenie a myšlienky
Ten príspevok sa zaoberá problematikou pochopenia a ovládnutia tvorby myšlienok a spôsobu nakladania s nimi.

Pudy, vášne, reflexy
Tento príspevok pojednáva o ľudskom štandardnom správaní, ktoré za určitých okolností ľudia nedokážu dodržať a sú zvyčajne ľudskou spoločnosťou trestaní, izolovaní a poprípade aj liečení za účelom dosiahnutia ľudskej normality a vhodných ľudských pudov.

Emócie sú ešte pod kontrolou rozumu
Tento príspevok sa zao ...

Emócia bez kontroly rozumu
Tento príspevok sa zaob ...

Živá fantázia
Tento príspevok sa zaob ...

Nervová senzibilita
Tento príspevok sa zaob ...

Môj čuch, chuť a labyrint
...

Môj sluch
Tento príspevok sa zaob ...

Moje zmysly
Tento príspevok sa zaob ...

Ja a moje okolie
Pokiaľ mám psychické ...


Meditacia.sk > Meditácia >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo