Milan Nakonečný - Lexikón mágie.

dátum: 06.06.2003

Ezoterik: Milan Nakonečný
Knižka: Lexikón mágie
Vydalo: Nakladatelství Ivo Železný PRAHA 1993
Obrázky: použité z knižky

Túto knižku používam na získavanie základných informácii o ezoterike už peknú riadku rokov. Autor tejto encyklopedickej knižky si dal skutočne záležať na tom, aby uviedol najdôležitejšie heslá používané v oblasti ezoteriky. Milan Nakonečný sa pri písaní knižky zdržal vlastného komentáru, čo musím vysoko kvitovať. Jednoducho vyhľadal najdôležitejšie pramene a uverejnil ich bez nežiadúcich zásahov. Iní autori ako napríklad Břetislav Kafka a Květoslav Minařík zahltili svoje knižky množstvom osobných komentárov. Netvrdím, že tak nemohli spraviť, ale bolo by lepšie, keby najprv zozbierali faktografický materiál a potom, po osobnom odcvičení, vyrobili svoje komentáre k danej oblasti ezoteriky. Takýto postup je metodologicky fundovanejší. Tak isto aj moja osoba sa k danej ezoterickej téme nevyjadruje z osobného hľadiska, ale ezoteriku skúma z pozície medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. Na zadných stranách Lexikónu si nájdete obsah usporiadaný podľa abecedného zoznamu. Za obdobie mnoho rokov som nemal pocit, že by v tejto knižke chýbalo nejaké dôležité ezoterické heslo. Na začiatku štúdia tejto knižky som daným heslám moc logicky nerozumel. To je spôsobené tým, že v ezoterike je dodnes neujasnená terminológia a chýba jasne definované, čo je čo. Ezoterici si používajú názvy, ako ich individuálne napadne a ako im to vyhovuje. Tento prístup devastuje celú ezoterickú prax. Keď sa rozprávam s niektorým ezoterikom, tak vždy si musíme najprv ujasniť, o čom to vlastne rozprávame. Často sa stane, že tú istú vec nazývame rôznymi slovnými názvami. Autor do knižky zahrnul aj kľúčové slová zo psychológie, histórie a aj z medicíny. Tento prístup možno len oceniť. Po prvom prečítaní som knižku natrvalo neodložil, ale postupne som ju na etapy znovu študoval niekoľko rokov. V knižke je ďalšia pomôcka a to sú odkazy na kľúčové heslá, ktoré sú príbuzné k danej téme. Teda nájdete si jedno kľúčové slovo a v texte tohto kľúčového slova nájdete odkazy na ďalšie slová. Tieto som si vypísal na papier pod seba a postupne som si ich vyhľadal. Ku knižke som sa po určitom čase vždy vrátil. Tento návrat bol vždy podmienený dosiahnutím určitej úrovne duchovného rozvoja. Keď som dosiahol v praktickom výcviku určitú úroveň, tak som mohol lepšie precítiť alebo pochopiť jednotlivé kľúčové slová. Tento postup praktizujem dodnes. To, čo možno tejto knižke vyčítať je, že niekedy v texte nájdem odkaz na kľúčové slovo, ktoré jednoducho v knihe nie je rozpísané. To je len drobná chyba, ktorá v žiadnom prípade neznižuje kvalitu tejto ojedinelej knižky. Keď som napríklad meditoval novú knižku a natrafil som na nejaký nejasný termín, alebo sa mi prístup autora nezdal, tak som si pozrel výklad tohto pojmu v knižke. Potom som zvažoval, či autor slovo používa vo všeobecnom zmysle, alebo treba jeho pojem pretlmočiť do iného hesla. Takýmto postupom, keď som túto knižku akceptoval ako dohodnutú a ujednotenú ezoterickú terminológiu, som nedovolil, aby sa vo mne zakorenil terminologický chaos. Ináč povedané, predstavil som si, že toto dielo vzniklo na stretnutí ezoterikov celého sveta, kde sa v komisiách dohodli na presnom používaní názvov, kde keď sa povie maslo, tak je to maslo. Takýmto prístupom som dosiahol jednotnosť výkladu. V dnešných dňoch som pristúpil na iný prístup, kde si dovolím prostredníctvom rubriky EZOTERIKA vysvetliť jednotlivé slová na základe medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. K tomu pridám spoločné empirické skúsenosti skupinových meditácií. Nezanedbateľná podmienka je aj tá skutočnosť, že mám dostatočne množstvo rokov odmeditované v rôznych ezoterických systémoch. Táto publikácia by nemala chýbať v knihovni každého schopnejšieho ezoterika.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Knižné recenzie > Milan Nakonečný - Lexikón mágie.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo