Jiří Vacek - Základy JOGY a mystiky 1. diel

dátum: 04.11.2004

Autor: Jiří Vacek
Knižka: Základy JOGY a mystiky 1. diel
Vydal: autor vlastným nákladom 1995

Venovať sa budem celkovo kontroverznej knižke, ktorú napísal Jiří Vacek. V knižke sa snaží o praktizovanie jogy a celkovo hinduizmu v podobe hinduistického Boha. Pokúsim sa z knižky odfiltrovať to, čo má pre nás určitú logickú hodnotu.

Už dlhšiu dobu čítam všetko, čo sa kde napísalo o joge a hinduizme. Snažím sa nájsť záchytné body pre živú prax. Poviem vám, že toľko zbytočností som v žiadnej literatúre nenašiel. Chápem, že dotyční autori takýto spôsobom vlastne realizovali svoju duchovnú cestu. Bohužiaľ, nikto sa nezaoberal jogínskou praxou dôsledne medicínsky. No, ako zvyčajne som sa nedal znechutiť a pokračoval som v čítaní. Nakoniec, ako to býva, som si z toho zlého vybral to menšie zlo a to bol práve jogín Jiří Vacek. Síce aj v jeho diele prevláda štýl opisovania svojich pocitov a názorov a tento štýl zaberá skoro celú knižku. Knižka má asi 300 strán a približne 20 strán obsahuje takzvané praktické klenoty jogy a hinduizmu.

Jedna kapitola sa venuje ľudskej bioenergii a jej ovládaniu. Nenájdeme tu popis rozdielov, v čom je jogínska bioenergia iná ako bioenergia napríklad Reikistu, ktorý používa bioenergiu hlavne na liečbu iných osôb. Ale je dôležité, že sa tu zmieňuje aj o bioenergetickej ezoterike. Vcelku podnetné uvažovanie nad jogou a bioenergiou, ktorá ju sprevádza. Pokiaľ som v živote stretol jogínov, tak títo zrovna schopnosť vyžarovať bioenergiu nemali. Pripomínali mi skôr vysávače na bioenergiu z okolia. Uvedomil som si, že niekde vo svojej praxi robia chybu.

Ďalšia kapitola, ktorá má hodnotu klenotu, má názvov Ako sa blížime k Bohu. Tu autora treba pochváliť. Skutočne mi dal podnet na to, aby som rozmýšľal nad jogou ako cestou k Bohu. Tak isto som si začal uvedomovať, čo to je cesta k živému hinduistickému Bohu a čo je cesta k spomienke na živého Boha. Keď čítam knižku tohto autora, tak môžem ísť iba k mŕtvej spomienke na Boha. Autor nemal v sebe otvorený mechanizmus živého Boha. Mám schopnosť čítať informačné polia mŕtvych ľudí, keď som porovnal informačné pole Jiřího Vaceka a porovnal som ho s informačnými poliami najlepších v oblasti jogy a hinduistického náboženstva, tak to nebolo to isté a práve tomu všetkému chýbal prejav alebo mechanizmus živého Boha. Keď hovoríme o mechanizme živého Boha, tak hovoríme medicínsky o neurónoch šedej kôry mozgovej, ale aj o ostatných neurónoch v ľudskom tele. Tieto neurónové oblasti treba vhodne nastaviť na prítomnosť živého Boha. Niektorí majú to šťastie v nešťastí, že prežili napríklad úraz elektrickým prúdom a nechtiac sa u nich pozmenili neurónové schémy. Niektorí takúto danosť získali v extrémnych podmienkach, napríklad mučením a bitím. Napadá ma práve zmysel jogínskeho asketizmu a fakírskeho cvičenia, ktoré môže vhodne poškodiť neurónové oblasti a nastoliť živú prítomnosť Božiu. V žiadnom prípade dotyčný takýmto mechanizmom nedisponuje a tiež svoje skúsenosti nevedie týmto smerom. Ja osobne som sugeratívnymi technikami dosiahol takéto prepojenie neurónových oblastí a dokážem v týchto pozmenených oblastiach vnímať Božie prejavy. Presne takto to dokážu aj ľudia s rôznymi poškodeniami neurónov. Bohužiaľ, málokedy sa venujú náboženskej praxi. Keď sa aj venujú, tak zase nepoznajú pravidlá a zákonitosti žitia so živým Bohom. Teda od J. Vaceka nemožno očakávať návod na živú prítomnosť hinduistického Boha v sebe. Ale to, čo nám môže dať, je príprava na preparovanie fyzického a psychického tela. Síce autor do takto pripraveného tela prijal iba mŕtvu spomienku iných, aj keď mali v sebe otvorené potencie vnímania živého Boha. No to je osobná záležitosť dotyčného a zároveň mu ďakujem, že mi dovolil pochopiť hlbšiu súvislosť medzi živým a mŕtvym Bohom. Filozof Nitze by mal nesporne radosť, lebo som mu poskytol dôkaz o mŕtvej prítomnosti Boha aj v jogínskej praxi. Poučme sa aj na tomto prípade. Ďalej mi autor dovolil pochopiť, že joga je vlastne cesta na prijatie živého Boha a prirodzene ma nasmeroval správnym smerom. Pochopil som, že z jogy sa nemá robiť spartakiáda, psychiatria a voľné zábavné podujatie. Joga je výnimočná cesta pre tých, ktorí otvorili vo svojich neurónoch živú prítomnosť hinduistických božstiev a Boha samotného. Ešte by som dodal, že hinduistické božstvá vznikli mytologickými predstavami veštcov a senzibilov zo skamenelín. Ide o fosílie a ďalšie skameneliny. Odtiaľto sa preniesli tieto mytologické predstavy do oblasti pozmenených alebo vhodne preparovaných neurónov v ľudskom tele. U autora oceňujem, že realizoval mŕtvu podobu hinduistického odkazu. Bodaj by dnešní jogíni dokázali dospieť aspoň do takejto úrovne duchovnej cesty.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Knižné recenzie > Jiří Vacek - Základy JOGY a mystiky 1. diel

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo