Jozef Kolmaš - Tibetská kniha mŕtvych.

dátum: 09.10.2003

Ezoterik: Jozef Kolmaš
Knižka: Tibetská kniha mŕtvych
Vydalo: Vyšehrad Praha 1995

Tento príspevok pojednáva o meditáciách za pomoci textov z Tibetskej knihy mŕtvych. O tejto knižke som už všeobecne písal a teraz sa k nej vraciam z iného uhlu pohľadu. Ide o meditačnú úroveň, pri ktorej meditujúci prenikol do vývojovo mladších ľudských neurónov v celom tele. Vie sa tu koncentráciou usadiť a vnímať odtiaľto dianie v sebe a okolo seba. Čo sú to vývojovo mladšie ľudské neuróny a kde sú, si nájdete v Astrálnej sekcii na mojich internetových stránkach. Keď ovládate túto úroveň, tak treba zvládnuť aj základy špiritizmu v Plazmatickej škole. Bez týchto schopností je meditácia na tejto úrovni bohužiaľ nemožná. O čo tu vlastne ide ? Pokiaľ sa viete koncentrovať a udržať svoju pozornosť vo vývojovo mladších ľudských neurónoch, tak meditácie sa budú dotýkať predstavy ľudského tela od plodu až po mŕtve telo, z ktorého zostala už iba kostra. Centrum tejto meditácie sa nachádza v zadnej časti predného mozgu v blízkosti temenného mozgu. Bližšie treba pozrieť Anatomický atlas. Táto najzadnejšia časť predného mozgu obsahuje neuróny, ktoré zodpovedajú za pohyb a koordináciu celého tela a jeho časti. Výkonnou zložkou je tu labyrint a slimák v oboch ušiach. Z tejto oblasti sa cez nervstvo vzájomne prepoja všetky vývojovo mladšie ľudské neuróny a udrží sa v nich koncentrácia po celú dobu cvičenia. To sú základné predpoklady pre úspešné prevedenie ďalších meditácií pomocou Tibetskej knihy mŕtvych. Teda je tu silná a dlhodobá koncentrácia do mladších neurónov a zároveň sa aktivizovala schopnosť fantómových bolestí z Plazmatickej školy. V tomto stave môžete začať meditovať menovanú knižku vždy s predstavou siluety zomierajúceho alebo zomretého človeka alebo zvieraťa. Už v sekcii Mystéria píšem, že po zomretí sa okolo človeka dejú aspoň tri mesiace zvláštne deje. Rozhodujúce je, na akú chorobu človek zomiera a aký život dotyčná osoba žila. Pri zomretí môže vnímať vystúpenie duše z tela v podobe priesvitnej postavy, v ktorej sa pár minút začnú diať rôzne farebné úkazy a farebné objekty. Každý deň po smrti možno vnímať iné dianie okolo tela mŕtvej osoby. Jeden z prieskumov diania okolo mŕtvej osoby všeličo naznačí. Prvý deň: duša a v nej plno svetelných efektov. O týždeň: postavy s hlavami zvierat. Druhý týždeň: postavy duší, ktoré držia v rukách rôzne predmety. Tretí týždeň: sú okolo zvieratá. Štvrtý týždeň: krvavé a znetvorené bytosti démonov. Piaty týždeň: postavičky detí. Šiesty týždeň: všetko sa stráca a ukladá do hrobu. Tento scenár diania po smrti človeka sa môže odohrávať aj inak, závisí to od rôznych okolností. Toto je intuitívno - veštecký pohľad na dianie okolo mŕtvej osoby. Keď sa z tohto príkladu pozrieme na obsah v Tibetskej knihe mŕtvych, tak nám bude všetko viac jasnejšie. Knižka sa venuje uctievaniu a kontemplácii s prvkami stotožnenia so stavmi okolo zomierajúcej a zomretej osoby človeka. Celkovo táto knižka dáva bohatý materiál na podrobné skúmania procesov, ktoré sa dejú okolo zomierajúcej a zomretej osoby. Všetko to treba podrobne preskúmať.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Knižné recenzie > Jozef Kolmaš - Tibetská kniha mŕtvych.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo