Morálny tarot

dátum: 04.10.2003

Zdroj: www.aeclectic.net


Tento príspevok pojednáva o tarotových kartách, ktoré odhaľujú morálne danosti a predpoklady ľudí v oblasti morálnych hodnôt a ich uplatňovania v každodennej praxi. Aj pre mňa samotného boli tieto tarotové karty veľmi nepríjemné, pretože som ich aplikoval na najbližšie okolie a ukázalo sa, že u niektorých ľudí som mal asi poriadne ružové okuliare.


Znovu som si rozložil tarotové karty okolo seba a podrobne som si ich obzeral so snahou ich prijať do seba a dobre si ich zapamätať. Tento druh tarotových kariet má značne klasický tvar a sú na nich použité výjavy zo základných tarotových kariet až na ten moment, že postavy sú poodhalené a sú tu náznaky erotiky. A asi to má tak byť. Na niektorých kartách sú použité židovské písmená a podľa všetkého automatickou kresbou prevedené určité znaky.

Tak isto je cítiť, že postavy na tarotových kartách sú ladené starodávnou egyptskou kultúrou faraónov. Niekoľkokrát som si karty rozložil okolo seba a snažil som sa dobre si ich vryť do pamäte. Po tomto oboznamovacom kole som sa začal s kartami zbližovať aj určitým individuálnym rituálom. Odporúčam každému, aby si vytváral vlastné rituály a môj prístup bral ako dobrý príklad, ako by sa to malo robiť aj na rituálnej úrovni. V prvom rade som mal pocit, že sa s kartami musím modliť tak, ako to robievali za čias faraóna. Predstava slnečného chrámu, kde je všetko osvietené spaľujúcim svetlom slnka. Obetný oltár, na ktorom je chlieb, obilie, slama a podrezané jahniatko.

Mal som pocit, že karty musím natrieť krvou a na takto upravené karty nalámať kúsky chleba. Takúto modlitbu som prevádzal niekoľko dní. Neskoršie som si predstavoval, ako sa modlím ku každej karte osobitne. Vždy som sa pred modlitbou uklonil a prejavil zbožnú úctu a uznal autoritu kariet, ktoré sú strážcom morálky nás všetkých. Postupne som si každú kartu zvlášť prikladal na dlane, boky tváre a postupne vlastne na celé telo. V momente priloženia som sa koncentroval na danú osobu a vnímal úroveň jej morálky.

Tak isto som navzájom spájal karty obrázkami na seba. Neskoršie som si tarotové karty rozložil na zem a na každú kartu som prikladal zápalky a drobné umelé kvietky. Tak som sa s týmito kartami rituálne zblížil. Keď som sa pripravoval na veštecký výkon, tak som utíšil bioenergie vlastného tela a zároveň som mal pocit, že zosávam bioenergiu z okolia a spolu s mojou bioenergiou všetko cez chodidlá nôh odchádza mimo moje telo. To je klasické bioenergetické naladenie na veštecký výkon.

O veštecky ošetrovanej osobe som zisťoval doterajšie morálne a nemorálne skutky a ako sa v nich dotyčný človek zachoval. Skúmal som aj vývoj morálky dotyčných osôb a za akých okolností sú schopní prejaviť vyššiu morálnosť. U ľudí s vysokou morálku dochádza k jej zneužívaniu. Prekvapivo zle vyšli z môjho testovania prehnane morálni ľudia, ktorí nepatria do bežného života a skorej by mali žiť v kláštore. Najlepšie na tom boli ľudia s normálnou každodennou morálkou a to preto, že boli kedykoľvek ochotní pomáhať. Niektorí by aj pomohli, ale ich vnútro môže byť zaskočené okolnosťami. Niektorí sa morálne iba tvária a dokážu všetko doslova využiť výhradne pre seba.

Ďakujem týmto kartám, ktoré mi niekedy až kruto nepríjemne odhalili morálne charakterové črty niektorých osôb. Ja osobne som tiež ustúpil z prehnaných morálnych zásad a začal som ich používať viac pragmatickejšie. Niekedy som mal pocit, že niektorí jedinci ich vedeli náramne dobre využiť pre seba. Víťazstvo áno, ale pokiaľ možno s čo najvyšším morálnym stupňom.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Astro > Morálny tarot

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo