Muzikoterapia

dátum: 06.10.2004

Zvuk, jeho tvorenie a prijímanie v človeku. Pozerám sa na tento problém z hľadiska medicínskej anatómie a patológie.
Pokiaľ sa chceme seriózne venovať muzikoterapiám, tak je potrebné ich poriadne prešpikovať jednak anatomickými výrazmi, a potom aj patologickými výrazmi. Anatomické výrazy nám nedovolia utiecť z poľa reality a patológia stanoví určité možnosti jedinečných schopností, ktoré vždy stoja na nejakom druhu patologického poškodenia.
Zoznam anatomický výrazov vhodných pre muzikoterapiu: ucho, bubienok, kladivko, nákovka, slimák, sluchovod, ušné laloky, nervstvo, časť spánkového mozgu. Ďalšie sú: hlasivky, hrdlo, jazyk, zuby, svaly. K tomu treba pridať časť predného mozgu, kde je v ľudskej mysli uložené centrum vnútorného hlasu. Tak isto časť spánkového laloku, kde je centrum riadenia zvuku a tiež jeho počúvanie zvnútra, napríklad v prípade počutia vnútorného hlasu. Tak isto potrebujeme elementárne základy fungovania sluchu. Schopnosť prijať a spracovať vonkajšie zvukové podnety. Schopnosť vytvoriť zvukové podnety a to hlavne v hlasivkách hrdla a aj tieto zvukové podnety prijať cez uši. Schopnosť pracovať s vnútorným hlasom a tento vnútorný hlas aj počuť cez centrum sluchu v spánkových lalokoch. Výnimočná schopnosť je počuť cez centrum sluchu v spánkovom laloku nervový vzruch, tlkot srdca, tep a podobne. Ďalej sem musí patriť schopnosť uložiť do pamäte zvuky a tiež ich z pamäte vybrať a používať. Anatomicky veľký mozog. Nasleduje určitá patológia a to hluchota a tiež sluchové halucinácie spôsobené poškodením určitých oblastí ľudského tela. Ešte by som dodal, že v prednom mozgu môžu byť dve centrá vnútorného hlasu. Jedno v ľavej hemisfére je spevavé a v pravej hemisfére rozumové. Toľko o základných pojmoch medicínskej anatómie a patológie aplikovaných do muzikoterapie. V základných meditačných cvičeniach alebo terapiách sa zameriame na to aby sme si rozumovo osvojili základné medicínske poznatky. V druhom kroku sa naučíme koncentrovať sa do všetkých oblastí tvorby, spracovania a vytvorenia zvuku. Keď si osvojíme rozumové poznatky, naučíme sa koncentrovať do zvukových orgánov. Tak je vhodné si vsugerovať rôzne poškodenia zvukových orgánov. Ide o náznak ich poškodenia a zisťovania, ako to v psychike funguje. Sugerácia hluchoty a neschopnosť prijímať zvuk. Neschopnosť premýšľať alebo si spievať. Sugerácia halucinácie zvukových efektov. Tento výcvik sa dá prirovnať k ušnému lekárovi, ktorý si chce všetko na sebe vyskúšať, pochopiť a prežiť pomocou meditačných techník. Malo by platiť, že pokiaľ ušný lekár prešiel všetkými ušnými chorobami, ohluchol a znovu získal sluch, tak by mal byť vo svoje profesii najlepší odborník. To som nemyslel vážne, ale iba ako ideu dokonalosti.
Základný vstup do muzikoterapie máme za sebou. Budem sa s vami tešiť na ďalší postup do muzikoterapie, ale aj duchovného rastu skrytého v ezoterických mantrách.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Poradne > Zvuky - poradňa > Muzikoterapia

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo