Diagnostika hladiny vitamínov A, D, E, K, C a B komplex

dátum: 14.02.2004

V tomto príspevku vám Saša Pueblo priblíži, ako špeciálne diagnostikuje hladinu jednotlivých minerálov v tele.
Na diagnostikovanie hladiny minerálov je potrebné ovládať vešteckú techniku vciťovania sa na diaľku do inej osoby a schopnosť cítiť sa ako táto osoba. Bližšie si nájdete vo Vešteckej škole. K vešteckým technikám je potrebné naštudovať si niečo o vitamínoch a ich potrebných množstvách v tele. Minimálne je treba vedieť, že niektoré vitamíny sa za pomoci tukov ukladajú v tele do zásoby. Ide o vitamín A, D, E a K. Vitamín C a vitamíny B komplexu treba neustále dopĺňať v organizme, lebo ich organizmus spotrebováva a denný prebytok vylučuje z tela. Tak isto je vhodne mať poznatok, ktoré potraviny obsahujú aké druhy vitamínov. Je dobré poznať aj sortiment vitamínových prípravkov v obchodnej sieti. Saša Pueblo sa uvedie do vešteckého stavu a v predstave si vytvorí graf hladiny a veľkosti zásob jednotlivých vitamínov. Vešteckým zrakom a skúsenou intuíciou odhadne, koľko a aké množstvo vitamínov organizmus má a koľko ich je vhodné dodať. Tak isto zisťuje, či je vhodné pre liečbu zvýšenie hladiny niektorého vitamínu, prípadne jeho podhodnotenie.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Poradne > Vitamíny - poradňa > Diagnostika hladiny vitamínov A, D, E, K, C a B komplex

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo