Ako pracuje Saša Pueblo

dátum: 04.01.2004

1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol vami.

2. Zdravotný dotazník DC2 slúži na niekoľko účelov. Prvým účelom je, aby sa človek intenzívnejšie zamyslel nad svojím zdravím. Saša Pueblo si dotazník pozorne prečíta a pokúsi sa zostaviť logickú anamnézu vášho zdravotného stavu. Keď má Saša Pueblo určité nejasnosti, tak si vyžiada spravidla dodatočné informácie k danému zdravotnému problému.

3. Dotazník DC1 a dotazník DC2 pomáha vytvoriť klasický medicínsky obraz o vašom zdraví. Potom vám Saša Pueblo vypracuje veštecký pohľad na váš zdravotný stav. Pri diagnostikovaní je Saša Pueblo odosobnený, na diaľku sa mysľou presunie cez bioenergie do vášho fyzického tela. Zároveň sa začne cítiť, ako keby sa stal vami samotnými. Vo svojom tele má pocit, že má vaše orgány a vašu psychiku. Na začiatok zisťuje bioenergetické pomery vašich orgánov a systémov v tele, teda či je v daných orgánoch dostatočná alebo nedostatočná činnosť nervových zakončení. Zároveň vníma, či je v orgáne disharmonický alebo chorobný stav. Takto prejde všetky orgány a systémy tela. Keď sú určité nejasnosti, tak používa aj iné porovnávacie techniky, pri ktorých sa napája na chorľavejších ľudí a posudzuje, či váš stav je lepší alebo horší. Na základe tohto vešteckého výkonu vzniká zoznam zdravotného stavu, ktorý je vám cez internet zaslaný na posúdenie. Vy sa vyjadríte a v prípade záujmu vám Saša Pueblo vypracuje možný zoznam alternatívnych foriem doplnkovej liečby. Spravidla sa klasická medicínska liečba doplní o ďalšie možné liečebné aktivity na urýchlenie uzdravenia alebo udržania dobrého zdravotného stavu.

4. Možným liečebným postupom je aj alternatívna forma liečenia podľa špeciálne upravených objektov. Saša Pueblo sa veštecky sústredí na vašu osobu a bioenergeticky prenikne do vášho tela. Tu zisťuje, aký predmet, z akého materiálu a akého tvaru by mohol priaznivo ovplyvniť zdravotný stav alebo vyliečenie. V predstave Sašu Puebla vznikne predstava predmetu a jeho tvaru. Najčastejšie sa jedná o kovové predmety, drôtiky a krúžky. V tradícii sa dobré výsledky dosahovali kostenými predmetmi upravenými do rôznych tvarov. Do týchto predmetov boli vyrývané rôzne písmená a obrázky. Celkovo táto tradícia naväzuje na tradíciu nosenia talizmanov pre šťastie. V terapii si predmet zadovážite fyzicky a máte ho neustále pri sebe alebo na mieste, kde vaše oči počas dňa najčastejšie spočinú. V noci môžete mať talizman pod vankúšom alebo vedľa hlavy. Je vhodné si k talizmanu vytvoriť silný emocionálny vzťah, do ktorého vaša rozumovosť nezachádza. Účinok talizmanu je na zdravotný stav a liečebné pochody nepriamy. Vhodne nastavuje psychiku liečenej osoby.

5. V poradni si ďalej postupne nájdete praktické návody, ako tu uvedené techniky robiť dokonalejšie a efektívnejšie, prípadne tu nájdete aj nové postupy. Odporúčam vám pravidelne sledovať nové príspevky.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Poradne > Talizmany - poradňa > Ako pracuje Saša Pueblo

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo