Posúdenie geopatogénnych zón - B 139

dátum: 20.11.2007

Chcel by som vás požiadať o zhodnotenie patogénnych zón v dome. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som psychotronicky a v rámci zásad feng shui vyhodnotil pozíciu vášho domu a blízkeho okolia.

Vpravo pod domom nie sú žiadne ľudské hroby ani tektonické trhliny alebo zlomy.

1.A – v hĺbkach zeme sa nachádzajú pozostatky kostí zvieraťa. Odvádzajú magmatické energie z podložia mimo dom.

1. B - mimo domu sa nachádza silný nepriaznivý vplyv z okolia, ktorý preniká do celého domu. V hĺbke asi 10 metrov sa nachádzajú spráchnivené pozostatky zhruba 12 vyhynutých zvierat.

2. – Tu sa nachádza tektonická trhlina alebo zlom podložia v hĺbke asi 50 m. Vyvoláva aktivitu energií a tie sa pohybujú smerom dovnútra domu a strácajú sa. Zasahujú miestnosť č.7,1,2,8. Môžu po psychickej stránke obyvateľom spôsobiť pocit stiesnenosti. Zdravotne pôsobia na obyvateľov priaznivo.

3. - Pod domom sa hĺbke 100 m nachádza menšia jaskynná dutina idúca do značnej hĺbky. Spôsobuje, že magmatické energie z magmatického jadra zeme sa do domu dostávajú nedostatočne. Na obyvateľov domu to pôsobí po psychickej stránke únavovo. Väčší pocit únavy. Po zdravotnej stránke pozitívny vplyv.

4.- V hĺbke pod domom sa nachádza menší podzemný zdroj vody. Odoberá energiu z miestnosti č.5, aj z ľudí, ktorí sú v tej miestnosti prítomní.

5. – V tejto oblasti sa nachádzajú kmene prastarých stromov v hĺbke asi 10 m. Dalo by sa povedať, že ich spráchnivené pozostatky. Nepôsobí to dobre na psychiku obyvateľov domu, bráni psychickej regenerácii.

6. – Silný nepriaznivý vplyv z okolia, ktorý preniká do celého domu. Celkovo v dome sa zle psychicky regeneruje a odpočíva z dôvodu malej priechodnosti magmatických energií z magmatického jadra Zeme. Po zdravotnej stránke stavba a jej podložie pôsobí pozitívne.

Celkovo cez dom neprúdi dostatok energií z magmatického jadra Zeme. Magma energie sú odvádzané a sťahované mimo priestor domu. Má to vplyv na spomalenie psychickej regenerácie obyvateľov. Na zdravotný stav priamo to nemá vplyv.

Z hľadiska feng shui je najväčší negatívny dopad zo západného smeru, nemá zábrany a preniká dovnútra.
Z hľadiska cyklu Mesiaca dom je vystavený efektu splnu a zhromažďovania energií Mesiaca. Čo môže spôsobovať tlaky a bolesti hlavy.
Z hľadiska bytového feng shui byt navodzuje u obyvateľov pocit, že žijú v kozmickej rakete alebo v laboratóriu. Človek má v byte pocit, že niet žiadnej prírody a zväzku s ňou.
Z hľadiska zviazanosti feng shui na prírodu bolo spravené všetko, aby sa dom a jeho vnútro izolovalo od prírody a pripomína to pocit z atómového krytu.
Z hľadiska mikroflóry je byt tak čistý a vyglancovaný, že to pripomína sterilné laboratórium. Obyvatelia si neuvedomujú, že v byte sa množia nevhodné mikroorganizmy a tie, s ktorými by mali žiť, v tomto priestore nefungujú.
Z hľadiska zdravotného v princípe feng shui je dom, jeho podložie a vplyv nastavený dobre a telo a organizmus obyvateľov regeneruje efektívne. To je pozitívum tohto druhu podložia a tejto stavby.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Poradne > Patogénne zóny - poradňa > Posúdenie geopatogénnych zón - B 139

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo