Trest Boží

dátum: 12.04.2005

Náboženské postoje. Deštrukcia v neurónoch. Neuróny a chorobný stav. Neuróny a psychický stav. Negatívny vplyv na zdravie - čierne plochy. Bežiaca deštrukcia - čierne obrázky vojenského ťaženia. Negatívny vplyv na psychiku - niečo ako črepiny. Úplné psychické zlyhanie - niečo ako vojna anjelov.

Náboženská cesta do Božieho sveta prináša aj svoj praktický účinok. V prvom rade sa učíme svojím vedomím prenikať do neurónových oblastí v rôznych častiach mozgu. Neurónové oblasti si treba predstavovať ako 3 až 7 vrstiev pavučín a všade plno drobných pavúčikov, ktoré sú pospájané navzájom nožičkami. Prenikanie do neurónových oblastí vyžaduje, aby sme realizovali náboženskú cestu svätcov a svojím vedomím prenikali priamo do neurónov a nie iba do pamäťových záznamov. Pri klasickej náboženskej ceste iba vyvolávame spomienky z pamäte a teda priamo svojím ja neprenikáme do neurónových oblastí. Pod prienikom svojho ja treba rozumieť všetko, čo ste doteraz prežili a plus to, čo skrýva vaše vnútro.

Pri kontempláciách zameraných na priame prenikanie do neurónových oblastí je potrebné tu vnímané náboženské obrazy plne rešpektovať a v predstavách robiť to, čo požadujú, nie fyzicky, ale sugeratívne. Predstavíte si to, čo symboly chcú a bez výhrad uveríte, že sa tak stalo. Výsledkom takýchto kontemplačných techník je možnosť vešteckého zisťovania, čo sa deje v ľudských neurónoch a zároveň je možné sem charizmaticky zasahovať.

Samotné kontemplačné techniky, ktoré idú do vnútra neurónov robíme tak, že ich výhradne praktizujeme v tej časti mozgu, kde máme pocit, že neurónové schémy idú proti nášmu fyzickému a psychickému zdraviu. Charizmatickú liečbu prevádzame v každej časti mozgu osobitne a vždy vyhľadáme najchorľavejšie miesto. Postupujeme v schéme predný mozog, temenný mozog, spánkový mozog, senzorický mozog, stredný mozog, mozoček, predĺžená miecha, miecha, brušný mozog a ďalšie gangliové útvary po celom tele. Takto je zabezpečené, že v prvom slede slúžia kontemplácie svätcov na liečebné účely, čo si myslím, že je správny postup na ceste do Božieho sveta.

Neustále prebieha veštecké diagnostikovanie chorých osôb a zisťovanie, ako ich náboženské postoje vplývajú na neurónové oblasti v mozgu. Pokiaľ sú postoje nesprávne a nevedú k mysli svätcov, tak neurónové oblasti sa prepínajú do fyzickej a zdravotnej deštrukcie. U bežiacej rakoviny idú už čierne obrazy a výjavy z vojenských konfliktov. U psychických poškodení idú obrazy bojujúcich anjelov. Do tohto procesu sa dá určitými charizmatickými liečbami zasahovať. Napríklad aj na diaľku prevediete vo vnútri mysle chorej osoby kontemplačné techniky a neuróny sa pokúsite dostať do inej konštelácie.

Zaujímavé sú prípady ekzémov a kožných ochorení, kde sa neurónové oblasti rozhodli za nejasných okolností robiť vlastnú kontemplačnú prax. U všetkých zisťujem, že nábožensky intenzívne postúpili do Božieho sveta bez toho, aby zjavne vynaložili nejaké náboženské úsilie. Pripomína mi to stav poškodenia neurónových oblastí u ľudí po prežití klinickej smrti, úrazom elektrickým prúdom alebo bleskom. Jednoducho je pri kožných ochoreniach tendencia svojvoľného poškodenia neurónových oblastí hlavne u tých, ktoré sa nedajú nijako vyliečiť. V jednom aj druhom prípade je kontemplačná činnosť nevhodná.

Možno povedať, že je tu potreba správnej náboženskej psychohygieny, ktorá má vplyv na činnosť neurónov v mozgu človeka.

Text k obrázkom:

1. neuróny a neurónové oblasti prepnuté podľa automatickej kresby k zdravotným problémom.
2. obrazy podľa automatickej kresby, ktoré hovoria o tom, že vo vnútri tela beží silná deštrukcia, napríklad rakovina.
3. obrazy hovoria o tom, že zopnutie neurónov negatívne pôsobí na psychický stav.
4. obrazy automatickou kresbou naznačujú na súboj anjelov a hovoria o duševnej deštrukcii, ktorá končí v ústavnej starostlivosti.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Charizma - poradňa > Trest Boží

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo