Meditacia.sk > Náboženstvo > Charizma - poradňa >


Charizmatická poradňa

V tejto časti sa budeme venovať náboženskej problematike z hľadiska zdravotného. Náboženstvo zasahuje výrazne do oblasti účinného fungovania neurónových schém v mozgu. Nesprávne postoje v náboženskej praxi môžu viesť k chorobnosti a psychickým problémom. Využijeme náboženské systémy na fyzické a psychické uzdravenie.

Nájsť pokoj v Bohu- A 624
Nepotláčať náboženské - A 551
Michalova cesta k Bohu
Ľudkina cesta k Bohu
Darina a jej cesta k Bohu
Helenina cesta k Bohu
Ivana a jej cesta k Bohu
Tomášova cesta k Bohu
Pavlina cesta k Bohu
Vysporiadanie s osudovosťou – A 423
Vilma a jej cesta k Bohu
Viola a jej cesta k Bohu
Náboženstvo a karma - A 406
Trest Boží
Irenina cesta k Bohu
Zlatica a jej cesta k Bohu
Emilova cesta k Bohu
Panický strach - A 286
Janina cesta k Bohu
Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - A 267
Božia charizma
Cesta k Bohu a rakovina
Fanatizmus v náboženstve
Rôzne cesty a rôzne stavy
Ako pracuje Saša Pueblo

Meditacia.sk > Náboženstvo > Charizma - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2017 Saša Pueblo