Silva - poradňa
Všeobecné praktické rady, ako napraviť spôsob myslenia a vnímania seba a svojho okolia. Zbierka vhodných nenáročných postupov, ako si udržať dobrý zdravotný stav, psychický stav a šťastný osud. Základom terapií je zmena osobných postojov, mentálny nácvik zmeny negatívnych a nežiadúcich postojov a reakcií. Tak isto súčasťou vhodného nácviku je aj lepšie znášanie stresu a lepšie využitie schopností driemajúcich v každom človeku.

Psychický prienik do častíc - B 219
Mala by som opäť záujem o zhodnotenie stavu podvedomia, naposledy to nebolo veľmi priaznivé. Svet okolo seba som pokladala za prekážku žitia duchovnosti ako príliš materiálny a idúci " mimo duchovnosti "...

Skrytý talent - A 800
Zdá sa mi, že sa mi tento rok ukončila jedna kapitola v mojom živote a preto ma zaujíma zhodnotenie tejto kapitoly- v čom sa mi mení život, ako aj budúcnosť - ktorým smerom by som sa mal vydať resp. od ktorých vecí sa odosobniť a naopak, na čom viac popracovať.

Slaboprúd, poškodené neuróny - A 622
Môj problém sa týka si myslím psychického stavu, nakoľko mám pocit, že život stráca zmysel (nemyslím na samovraždu len pre informáciu) a všetko je stereotyp a monotónne, občas mávam depresie. Vnútorne niečo pociťujem, že by som potreboval niečo zmeniť, ale neviem, ktorým smerom sa uberať a či prípadnou zmenou napr. v zamestnaní by som si neuškodil.

Židovstvo v podvedomí - A 606
Chcela by som na sebe duševne pracovať, stať sa harmonickou osobou, ktorá rozdáva lásku a venovať sa takému zamestnaniu, ktoré by ma citovo uspokojovalo. Neviem sa nájsť, pripadám si, ako by som stála na jednom mieste, môj život stagnuje.


Depresia - A 582
Trpím depresiami. Prejavili sa náhle, bez akéhokoľvek varovania, hoci keď som o tom neskôr premýšľal, možno som mal vždy akýsi „nábeh“ na toto ochorenie. Prepadali ma pocity smútku, beznádeje, neustála únava, neraz som mal v očiach aj slzy.

Sila vôle a ako na to
Pokračujeme neustále v preverovaní možností a postupov, ktoré Silvisti propagujú vo svojich metódach. Usilujeme sa dostatočne hlboko pochopiť, o čom je táto metóda a ako ju čo najefektívnejšie použiť vo vlastnej meditačnej praxi. Podrobne sme sa niekoľko mesiacov zameriavali na programovanie. Ide o techniku, ktorá sa používa na vizualizáciu zdravia. Predstavte si pred sebou, ako sa váš orgán postupne uzdravuje.

Blbý, blbší a najblbší
Veštectvo. Kmitanie. Ukladanie do pamäte. Spomínanie. Zosávanie energie. Harmónia medzi ľavou a pravou hemisférou. Vyhľadávam spomienky na základe pohybu očí, na základe pohybu svalov, na základe tlakov a pohybov jazyka. Vyhľadávam všetko na základe posunkovej reči.

Nové mozgové centrum
Venujem sa tu základným technikám v Silva škole, ktoré sa dajú uplatniť v kontrole ozdravovania organizmu a tiež k možnosti vybudovania centra pre trvalú kontrolu zdravia v organizme.

Anamnéza liečby
Pokračujem v návodoch, ktoré treba praktizovať v rámci Silva ozdravovacích procesov. Zmyslom týchto psychoterapií je čo najsilnejšie aktivizovať a kontrolovať liečivý proces.

Technika vysávača
Budeme sa tu postupne venovať základným technikám v rámci Silva školy. Objasníme si, ako fungujú a ako ich môžete použiť pri samoliečivých pochodoch.

Vyhľadávač spomienok
Rozdelenie pamäti na operatívnu, dlhodobú, zvukovú, zrakovú, pohybovú, chuťovú, hmatovú, čuchovú. Možno hovoriť aj o pamäti vnútorného fungovania organizmu.

Temenný mozog a pohyb
Technika prieniku do temenného mozgu a priamo do šedej kôry mozgovej, kde je centrum pre koordináciu pohybových vzorcov.

Postup ovládnutia astmatických stavov
Nájdete si tu postup, ako koncentráciou a predstavivosťou dostať pod kontrolu výrony bioenergie z detskej žľazy v strede hrudnej kosti.


Meditacia.sk > Poradne > Silva - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo