EEG - poradňa
Všeobecné praktické skúsenosti, ako otestovať a upraviť činnosť neurónov veľkého a stredného mozočku v zadnej časti hlavy. Poradňa sa opiera o medicínske skúsenosti získané pri tomto elektroencefalografickom vyšetrení mozgovej aktivity. V poradni sa postupuje na základe vešteckého výkonu a dotazovania sa dotyčnej osoby. Výsledok je vhodné otestovanie aktivity neurónov a náprava ich aktivít.

Neuróny všade kmitajú
Rozkmitané prsty v aure. Rozkmitané neuróny. Koncentrácia do bodky. Vnútorná koncentrácia. Koncentrácia cez bioenergiu. Zmyslové centrá. Liečba. Terapie.

Neurónové veštectvo EEG
Kmitanie šedej kôry. Vibrovanie šedej kôry. Blikanie šedej kôry. Veľký mozog. Tri až sedem vrstiev neurónov. Pavučiny a pavúčikovia. Neurónová ezoterika. Prienik vedomia do neurónov veľkého mozgu. Techniky Silva poškodenia mozgu slaboprúdom.

EEG veštectvo
Tento príspevok pojednáva o vešteckých technikách založených na poznatkoch s rezonanciami v Silvovej metóde. Ide o bioenergetickú vešteckú techniku, pri ktorej sa bioenergia rozkmitá spomienkami na niektorý druh rezonancií.


Meditacia.sk > Poradne > EEG - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo