Wikipédia BA

Aktualizácia 21.10.2020
Strana 1 z približne 200 výsledkov
 
Wikipédia BA
 
1B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
 
 
 
História Bratislavy
Bratislava patrí k najmladším hlavným mestám Európy a popritom k mestám s bohatou históriou siahajúcou k dobám spred dvetisíc rokov. Poloha mesta v srdci Európy na brehu rieky Dunaj predurčila Bratislavu, aby sa stala križovatkou a cieľom obchodných ciest, strediskom mnohých kultúr.
 
 
 
 
 
Kultúra a zaujímavosti
Bratislava má porovnateľný počet mestských kultúrnych a rekreačných inštitúcií ako väčšina vyspelých európskych miest. V hlavnom meste Slovenska – Bratislave mestská radnica prevádzkuje Bratislavské kultúrne a informačné strediská.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamiatky Bratislavy
Medzi navštevovanejšie pamiatky Bratislavy patrí Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Primaciálny palác, Grassalkovičov palác, Mirbachov palác, Hrad Devín a Slavín, Michalská brána, Dom U dobrého pastiera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časti Bratislavy
Bratislava je rozdelená na katastrálne územia ktoré sú identické s mestskými časťami, výnimkou je mestská časť Nové Mesto, ktorá je rozdelená na katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady a mestská časť Ružinov, ktorá je rozdelená na katastrálne územia Ružinov, Trnávka a Nivy.
 
 
 
 
 
Štátna správa
Organizácia alebo organizovanie môže byť: proces premysleného, účelného usporadúvania, proces prípravy a riadenia uskutočnenia podujatia či akcie združovanie osôb na základe spoločného programu, cieľa alebo do jednotne štruktúrovaného spolku, útvaru a pod.
 
 
Ekonomika
Ekonomika alebo hospodárstvo môže byť: časť života zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života; oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty.
 
 
 
Integrovaná doprava
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom Mhd na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek Mhd prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. Dpb prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.
 
 
 
 
 
Školy základné
Školstvo je systém škôl a vzdelávacích zariadení. Týmto pojmom sa označuje aj celková organizácia a systém školskej výchovy. Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia.
 
 
Školy stredné
Stredná škola je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje všeobecné a odborné vzdelanie s ucelenou sústavou potrebných vedomostí, spôsobilostí a zručností. Gymnázium osemročné gymnázium stredné odborné učilište stredná.
 
 
Knihovnícke a infor. štúdium: http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_od…
 
Zdru. str. škola potravinárska: http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_od…
 
 
Školy vysoké
Vysoká škola je vzdelávacia a vedecká inštitúcia na výchovu najvyššie kvalifikovaných odborníkov. Slovenský zákon o vysokých školách ju definuje ako „vrcholnú vzdelávaciu, vedeckú a umeleckú ustanovizeň“. Môže sa deliť na fakulty.
 
 
 
Medz. škola liberálnych štúdií: http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%…
 
 
Športoviská
Bratislava sa radí medzi najväčšie strediská športových aktivít na Slovensku. Patrí k najčastejším usporiadateľom a je dejiskom mnohých športových podujatí celoštátneho i medzinárodného významu.
 

 

Comments are closed.