Vyhľadávače miest a obcí

Dátum zberu: 03. 05. 2017
Strana 1  približne 80 výsledkov

Vyhľadávače miest a obcí

12v

Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.

 

Vyhľadávače miest Obce Slovenska Obce, mestá podľa krajov Poštové smerovacie čísla Smerovacie čísla pre telefóny Mapy miest a obcí Regionálne spravodajstvo

Vyhľadávače miest
Mesto je na Slovensku postavenie, ktoré získava obec na požiadanie po splnení určitých kritérií vymedzených zákonom SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Wikipédia zoznam miest: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miest_n…
Kraje, okresy, mestá, obce: http://portal.egov.sk/sk/content/zoznam-obci…
Bratislavský vyhľadávač: http://www.vbratislave.sk/
Mapa Bratislavy: http://www.vbratislave.sk/mapabratislavy.htm…
Vyhľadaj v Žiline: http://www.vziline.sk/

Mapa Žiliny: http://www.vziline.sk/mapaziliny.html
Hľadaj v Košiciach: http://www.vkosiciach.sk/
Mapa Košíc: http://www.vkosiciach.sk/mapakosic.html
Hľadaj v Trnave: http://www.vtrnave.sk/
Mapa Trnavy: http://www.vtrnave.sk/mapatrnavy.html

Hľadaj v Poprade: http://www.vpoprade.sk/
Mapa Popradu: http://www.vpoprade.sk/mapapopradu.html
Info o obciach, mestách: http://www.tic.sk
Vyhľadávace miest a ciest: http://vyhladavace.webnode.sk/vyhladavace-mi…
Mestá obce: http://www.pscpsc.eu/sk/zoznam-miest-a-obci

Erby miest, obcí: http://www.e-obce.sk/erby.html
Facebook: https://www.facebook.com/www.Eobce.sk/

Naspäť

Obce Slovenska
Čo označuje pojem obec? Obec je základná územnosprávna jednotka verejnej správy. V tomto zmysle je prejavom samosprávy i, v rôznej miere podľa typu obce, štátnej správy. V niektorých štátoch je obec takmer každé mesto či dedina, v iných je obvyklé, že obec je tvorená väčším množstvom dedín, alebo že viaceré obce môžu byť súčasťou mesta.

Obce, vojenské obvody: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovens…
Zoznam obcí Slovenska: http://www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
Abecedný zoznam obcí: http://www.sodbtn.sk/obce/abeceda.php
Obce, mestské častí Bratislava: http://www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
Obce, mestské častí Košice: http://www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx

Obce, časti podľa okresov: http://www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
Vyhľadanie obce mestskej časti: http://www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
Obce podľa krajov: http://www.e-obce.sk/
Zoznam obcí Slovenska: http://www.e-obce.sk/zoznam_vsetkych_obci.ht…
Erby miest obcí: http://www.e-obce.sk/erby.html

Facebook: https://www.facebook.com/www.Eobce.sk/
Informácie o obciach, mestách: http://www.tic.sk
Register obcí Slovensko Česko: http://www.obce.info/rozsirene-vyhladavanie
Mestá obce: http://www.pscpsc.eu/sk/zoznam-miest-a-obci
Facebook: https://www.facebook.com/obce.info?ref=strea…

Charakteristika obcí: http://www.sodbtn.sk/obce/
Portál verejnej správy: http://www.portal.gov.sk
Samospráva Slovenska: http://preobce.sk/ObceZoznam.aspx
Vyhľadanie obce: http://preobce.sk/ObceSearch.aspx

Naspäť

Obce, mestá podľa krajov
Kraj je územnosprávna jednotka a jednotka štátnej správy na Slovensku. Od zrušenia posledných krajských úradov v roku 2007/2012 ostáva kraj v oblasti štátnej správy už len územným obvodom pre okresné úrady v sídle kraja, inak je kraj už len jednotkou územného členenia štátu na rôzne účely a štatistickou jednotkou.

Zoznam krajov na Slovensku: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_krajov_…
Zoznam stránok: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Banskobystrický kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Bratislavský kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Košický kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…

Nitrianský kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Prešovský kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Trenčianský kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Trnavský kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…
Žilinký kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubyt…

Zoznam krajov: http://www.pscpsc.eu/sk/zoznam-krajov-a-okre…
Samosprávny kraj: http://www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urad…

Naspäť

Poštové smerovacie čísla
Kde sa používa PSČ? Poštové smerovacie číslo (skratka PSČ; nesprávne poštové smerové číslo) sa používa v poštovom styku ako súčasť adresy. Je to číselné označenie územného obvodu dodávacej pošty, ktoré má uľahčiť automatickú identifikáciu miesta doručenia.

Slovenská pošta: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1…
PSČ a telefónne čísla: http://www.azet.sk/katalog/psc-a-telefonne-c…
Pošty vyhľadaj si: http://otvaraciehodiny.posta.sk/
Chcete si vyhľadať? http://psc.posta.sk/
PSČ mesta obce: http://www.psc-sk.sk/

Stránky PSČ: http://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-i…
Hľadáte pošt. smer. číslo? https://najdipsc.zones.sk/
Vyhľadajte si: http://psc.vsetko.info/
Bratislavský kraj: http://psc.vsetko.info/bratislavsky.php
PSČ Banskobystrický kraj: http://psc.vsetko.info/banskobystricky.php

Košický kraj: http://psc.vsetko.info/kosicky.php
Nitrianský kraj: http://psc.vsetko.info/nitriansky.php
Prešovský kraj: http://psc.vsetko.info/presovsky.php
Trenčianský kraj: http://psc.vsetko.info/trenciansky.php
Trnavský kraj: http://psc.vsetko.info/trnavsky.php

Žilinský kraj: http://psc.vsetko.info/zilinsky.php
Vyhľadaj Slovensko, Ćechy: http://www.pscpsc.eu/sk
Pošt. smer. číslo Čechy: https://www.psc.cz/

Naspäť

Smerovacie telefónne číslo
Telefónna predvoľba, alebo smerové telefónne číslo je číslo, ktoré sa pridáva pred miestne telefónne číslo stanice v telefónnej sieti, ak má byť volené z iného uzla či krajiny, a najnovšie aj od iného operátora. Tento postup umožňuje automatické spájanie medzimestských a medzinárodných hovorov, ako aj prepájanie hovorov medzi rôznymi operátormi.

Smerovacie čísla pre telefóny: http://telefonny.zoznam.sk/slovenske-predvol…
Telefónny zoznam: http://telefonny-zoznam.sk-online.sk/smerove…
Telefónne predvoľby: https://www.medzinarodne-telefonne-predvolby…
Predvoľby štátov sveta: http://telefonnyzoznam.vyhladajsi.sk/smerove…

Mapy miest a obcí
Čo nám umožňuje mapa? Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru, ale existujú aj plastické mapy.

Zoznam máp: http://www.zahradkari.sk/uzitocne_linky/mapy…
Mapy miest, obcí: http://www.tic.sk/mapa-slovenska.php
Mapa miest: http://mapa.zoznam.sk/
Podrobná mapa: http://mapa.zoznam.sk/?search=podrobn%C3%A1+…
Vyhľadávače máp: http://meditacia.sk/gooplex/vyhladavace-map/

Mapy: http://meditacia.sk/gooplex/mapy/
Zoznam stránok: https://cimax.sk/lieky/turisticke-mapy

Regionálne spravodajstvo
Čo označuje región všeobecne? Región označuje: všeobecne: nejakým spôsobom charakteristická ucelená časť nejakého územia, krajina, okrsok.

Regióny na Slovensku: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Regionálne spravodajstvo: http://meditacia.sk/gooplex/category/spravy-…
Doprava v okresoch: http://meditacia.sk/gooplex/doprava-v-okreso…
Telefónne čísla: http://meditacia.sk/gooplex/dopravny-motorin…

Naspäť

Comments are closed.