Vodné stavy

Dátum zberu: 14..04.2014
Strana 1 z približne 6 výsledkov
 
Vodné stavy
 
 
5P
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
 
Vodné stavy
Rieka je väčší vodný tok, ktorý prúdi v jednom smere a ktorý vypĺňa najspodnejšiu časť doliny – koryto alebo riečište. „Väčší“ obyčajne znamená väčšiu dĺžku, rozlohu povodia alebo prietok.
 
Meteorologické výstrahy
Meteorologické výstrahy – vodné toky Meteorológia ozón Stav ozónovej vrstvy nad územím Slovenska podľa dní Predpoveď na ďalší deň História ozónu za posledných 30 dní
 
Vodná turistika
Turistický informačný portál Slovenska. Vodné toky Slovenska na mape  Vodná turistika zoradená podľa krajov 3D panorámy Národné parky
 
Stavy a prietoky
Stavy a prietoky na vodných tokoch. Systém využíva i údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu.
 
Monitorovacie stanice
Stavy a prietoky riek na stránkach Slovenského vodohospodárskeho podniku. Predpoveď počasia Aktuálne počasie Predpoveď na 7 dní pre Slovensko Predpoveď pre hory Situácia na vodných tokoch
 
Vodné toky
Vodné toky Dunaj Morava Váh Orava Hron Bebrava Blh Budinský potok Čierny Hron Gortva Hron Ipeľ Jablonianka Klenovecká Rimava Kosihovský potok Latorica Laborec Cirocha Uh Ondava Ladomírka Topľa Bodrog Bodva Hornád Hnilec
 
 

Comments are closed.