MONITOR GOOCITY     MONITOR GOOMEDIC    MONITOR GOOMUSIC          VLASTNÉ HĽADANIE  OBSAH WEBU  SITEMAPS  A,B,C,D... E-MAIL

Translátory

Dátum zberu: 28.12.2012
 
Translátory

Prináša náš hlavný sponzor: cimax/zdravie
www.cimax.sk/lieky

 
4K
 
Strojový preklad (angl. machine translation) je proces automatického prekladu z jedného prirodzeného jazyka do iného pomocou počítača. Strojový preklad je už dlhú dobu dôležitou úlohou informatiky, stále však nebol úplne uspokojivo vyriešený. Dnes sú dostupné mnohé systémy, ktorých výstup nie je dokonalý, ale je dostatočne kvalitný pre použitie v mnohých oblastiach, kde pomáha ľudským prekladateľom.
 
Weby o translátoroch
Transláte Google do všetkých jazykov
 
Transláte
 
Transláte, text je prekladaný viacerými prekladačmi
 
Prekladač aj transláte + FB
 
Bezplatná služba jazykového prekladu online od spoločnosti Google + FB
 
Dictionár, prekladač, transláte
 
Dictionár, transláte + FB, TW, BLOG, TRANS
 
Multimediálny translátor do rôznych jazykov + TRANS
 
Translátor mnohojazyčný + TRANS