Preklady textov

Dátum zberu: 09.05.2016
Strana 1 z približne 413 výsledkov

Preklady textov

 
3K 
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 


A
tlasy
Ekologické slovníky Encyklopédie Finančné slovníky Internetový slovníky Medicínske slovníky Prekladače Rôzne slovníky Katalógy slovníky Synonymá slovníky Translátory  Wikipédia  
  

Atlasy
Čo je to atlas, ako je spracovaný? Atlas je súbor máp s rovnakým účelom, tematikou, mierkou, generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami. Je spracovaný koncepčne ako kartografické a polygrafické jednotné dielo. Práve jednotnosťou diela sa odlišuje od jednoduchého súboru máp.

Atlas sveta: http://www.geography-exam.com/sk/atlas/
Atlas biotopov Slovenska: http://www.top-preklady.sk/prekladac_textu.h…
Atlas krajiny Slovenska: https://prekladactextov.sk/
Anatomické atlasy: http://www.anatomyatlases.org/
Prekladač Google: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Štátny geologický ústav: https://translate.google.sk/?hl=sk
Reliéfne mapy a glóbusy: https://www.geoportal.sk/sk/archiv/ostatne-m…
Kreslený astronomický atlas: https://www.astro.sk/public_relation/becvar/…
Atlas vtákov: http://atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php
Atlas rastlín: http://snaturou2000.sk/rastliny

Atlas živočíchov: http://snaturou2000.sk/zivocichy
Atlas rastlín: http://www.nahuby.sk/atlas-rastlin
Atlas húb a rastlín: http://www.nahuby.sk/atlas-hub
Malý atlas rýb: http://www.sozo.sk/wp/press/ryby/#.Vvr2teKLS…
Atlasy anatómie: http://www.anatomyatlases.org/

Atlasy sveta: http://www.eplanet.sk/knihy/mapy-sprievodcov…
Atlasy: http://www.atlasy-mapy.cz/Atlasy/
Rôzne druhy atlasov: https://rybicky.net/atlasy/
Internetové obchody: http://www.azet.sk/katalog/mapy-a-atlasy-int…
Kde v ČR nakúpite? http://www.azet.sk/katalog/mapy-a-atlasy-int…

Virtuálny antikvariát: http://www.antikvariatik.sk/?podstranka=kate…
E-shop atlasy: http://www.preskoly.sk/k/ucebnice-slovniky/z…
E-shop mapy: http://www.preskoly.sk/k/ucebnice-slovniky/z…
E-shop: http://www.kartografie.cz/skolni-tituly/skol…
Rôzne mapy: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/102/categ…

Navigácie GPS Garmin: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/104/categ…
E-shop auto navigácie: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/1042/cate…
Autoatlasy: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/2/categor…
Automapy: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/3/categor…
Atlasy miest: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/4/categor…

Svet máp: http://www.atlasy-mapy.cz/Atlasy/
Turistika cykloturistika: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/5/categor…
Geografické atlasy: http://www.dobramapa.sk/obchod/cid/101/categ…
Atlasy sveta: http://www.skrz.sk/atlasy-sveta-a31-87-0-sk….
Školské atlasy: http://www.ucebne-pomocky.sk/kategoria/82&#0…

E-shop rôzne atlasy: http://www.academia.cz/edice/atlasy.html
Atlasy s náboženskou tématikou: http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas/

Naspäť

Ekologické slovníky
Čo skúma ekológia? Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Osoba, ktorá sa zaoberá ekológiou, sa volá ekológ.

Európska environmentálna terminológia: http://glossary.sk.eea.europa.eu/
Slovník ekologický: http://www.gep.szm.com/09%20slovnik/slovnik….
Ekologický slovník A-Z: http://physedu.science.upjs.sk/sis/ekologia0…
Abecedný ekologický slovník: http://www.separujodpad.sk/index.php/ekologi…
Slovník ekologických pojmov: http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index….

Slovník pre biológiu a ekológiu: http://referaty-seminarky.sk/slovnik-pre-bio…
Ekologický slovník: http://referaty-seminarky.sk/ekologicky-slov…
Pojmy v strategickom rámci: http://www.sopsr.sk/publikacie/mokrade/page3…
Ekológia: http://ekologia.mayday.sk/modules/news/artic…
Facebook: http://www.facebook.com/FEE.TUZVO

Slovník pre biológiu a ekológiu: http://antiskola.eu/cz/referaty/421-slovnik-…
Výkladový slovník: http://www.agromanual.cz/cz/atlas/vykladovy-…
Facebook: https://www.facebook.com/Agromanual
Slovník ekologických pojmov: http://www.physicalgeography.net/glossary.ht…
Translate: http://goo.gl/cL6nrT

Ekologické slovníky: https://www.cimax.sk/lieky/ekologia#eko_slov…
Slovník ekologických pojmov: http://wiki.gyvv.sk/index.php/Mini_slovn%C3%…
Environmentálny slovník: http://www.enviweb.cz/slovnik
Facebook: https://www.facebook.com/enviweb/
Odborný výkladový slovník: http://www.priroda.cz/slovnik.php

Aktualizovaný slovník: http://vzdelavani.brontosaurus.cz/pro-organi…
Výkladový slovník: http://www.savci.upol.cz/faq/gloss/a.htm
Ekologický slovník: http://muj-antikvariat.cz/kniha/ekologicky-s…

Naspäť

Encyklopédie
Ako vidno, definície encyklopédie sa v detailoch rozchádzajú, konkrétne definícia encyklopédie môže a nemusí klásť dôraz na jej slovníkovú formu alebo abecedné zoradenie hesiel alebo prehľadné usporiadanie hesiel alebo zameranosť na vedecké témy alebo odborný charakter, alebo prezentovanie súvislostí medzi heslami.

Wikipédia-encyklopédie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_st…
Slovenské encyklopédie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Rôzne obrázky Wikipédia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:…
Translate: http://goo.gl/cSPpBs
Internetové encyklopédie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…

Qwiki anglická verzia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Qwiki
Nupédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nupedia
Zoznam encyklopédií: http://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-i…
Slovníky on-line: http://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-i…
Tradičná ľudová kultúra: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11

Hľadáte slovenské slovníky: http://slovniky.korpus.sk/
Elektronický lexikón slovenského jazyka: http://www.slex.sk/index.asp?slovo=
A-Z encyklopédia: http://www.az-encyklopedia.info/
Veľký lekársky slovník: http://lekarske.slovniky.cz/
 

Encyklopédia spisovateľov: http://www.books.sk/windex.jsp
Encyklopédia filozofická: http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
Slovenské vtáctvo? https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Encyklopédia zvierat: http://www.zone.sk/animals/
Zoo Bojnice: http://www.zoobojnice.sk/encyclopedia

Encyklopédia zvierat od A po Z: http://www.zoobojnice.sk/encyclopedia
Encyklopédia záhradných rastlín: http://www.zahrada-sk.com/enc/sk/
Hľadáte encyklopédiu rýb? http://parnickyrybar.weblahko.sk/Encyklopedi…
Akvarijné rybičky: http://www.akvarium.czechian.net/index.files…
Encyklopédia telesnej kultúry: http://www.sportinweb.sk/etk/default.asp?M=M…

Sexuologický slovník: http://www.sexus.cz/slovnik
 
Encyklopédia telesnej kultúry: http://www.sportinweb.sk/etk/
 
Encyklopédia stredoveku: http://www.gorila.sk/product/144758
E-shop modernej kulturistiky: http://www.gorila.sk/product/126719

Naspäť

Finančné slovníky
Ako si môžeme vysvetliť pojem financie? Financie môžu byť finančné vzťahy (t. j. peňažné vzťahy, ktorými dochádza k tvorbe, rozdeľovaniu, prerozdeľovaniu a používaniu peňažných fondov (prostriedkov) alebo peňažného kapitálu) a ich vnútorný prepojený systém.

Finančný slovník: http://www.fio.sk/spolocnost-fio/slovnik
Slovník finančných pojmov: http://totalmoney.sk/slovnik/
Facebook: http://www.facebook.com/totalmoney.sk
Finančný slovník: http://www.fininfo.sk/sk/financny-slovnik
Finančný slovník: http://www.1cornhill.com/SVK/navi/explore-in…

Vysvetlenie finančných pojmov: http://sk.fastcash.cz/info-centrum/slovnik-f…
Slovník v reklame a médiách: http://www.mediamenu.sk/slovnik.php
Facebook: http://www.facebook.com/groups/111241291408/
Slovník finančných pojmov: http://finteligencia.blog.cz/rubrika/financn…
Slovník reklamy: http://www.kingstyle.cz/cs/slovnik-reklamy/?…

Internetový marketingový slovníček: http://www.marketingterms.com/dictionary/
Translate:  http://translate.google.sk/translate?sl=en&#…
Marketingový slovník: http://business.monash.edu/marketing/marketi…
Marketingové výrazy: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dicti…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Bankové pojmy: http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne…
Ministerstvo financií: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID…
Finančné pojmy: http://www.familyfinance.sk/family-finance-s…
Slovník finančnej gramotnosti: http://www.dfg.sk/support/slovnik_financnej_…
Facebook: https://www.facebook.com/DenFG

Chcete sa zavzdelávať? http://www.nadaciaslsp.sk/financne-vzdelavan…
Slovník vo svete financií: https://www.lexika.sk/
Slovník pojmov: http://www.psfv.cz/cs/slovnik-pojmu
Poisťovňa: http://www.pslsp.sk/slovnik-pojmov
Slovník investora: http://www.mbank.sk/pomoc/info/fondy/slovnik…

Finančné slovníky: http://www.mbank.sk/pomoc/info/ostatne/slovn…
Slovník bankových pojmov: https://www.postovabanka.sk/slovnik-pojmov/
Slovník poisťovní: http://www.allianzsp.sk/slovnik
Finančná akadémia: http://www.financnaakademia.sk/slovnik/
Finančný slovník: https://studentskefinancie.sk/slovnik

Anglicko slovenský slovník: http://www.zary.sk/slovnik/a.html
 

Naspäť

Internetový slovník
Okrem neuveriteľne komplexných fyzických spojení, ktoré tvoria štruktúru internetu, existuje internet aj vďaka multilaterálnym dohodám (napr. „peeringovým dohodám – dohoda o vzájomnej výmene internetovej premávky“) a technickým špecifikáciám alebo protokolom, ktoré určujú, akým spôsobom sa majú vymieňať dáta po sieti.

Počítačové slovníky: http://prekladac.net/sk/
Počítačová terminológia: http://www.prehladsoftveru.webzdarma.cz/inde…
Malý slovník pojmov: http://www.create.sk/slovnik-pojmov/
Internetové pojmy: http://www.studioenet.eu/vismo/dokumenty2.as…
Internetový slovník: http://anp.zive.sk/?q=glossary/

Slovník tvorby web stránok: http://www.cookie.sk/
Pojmový slovník: http://www.survio.com/cs/slovnik-pojmu
Pojmový slovník: http://www.level.sk/sk/slovnik-pojmov
Internetový slovník: http://pcsluzba.sk/slovnik-pojmov.html
Facebook: https://www.facebook.com/pcsluzba

Webové pojmy: http://www.jakpsatweb.cz/enc/encyklopedie.ht…
Slovník pojmov: http://www.abowe.brbla.net/8/rejstrik.php
Windows Phone 7: http://www.dynatech.sk/informacne-systemy/te…
Facebook: https://www.facebook.com/Dynatech.sk
IT pojmový slovník? http://www.unipo.sk/cvtpu/cvtpu/helpdesk/pom…

Technické definície: http://whatis.techtarget.com/definitions/A
Počítačový slovník: http://www.hyperdictionary.com/computer
Internetový slovník: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guid…
Internetové pojmy: http://napoveda.centrum.cz/index.php?/Knowle…
Abecedný slovník: http://www.advin.cz/slovnik-internetovych-po…

Internetový marketing: http://www.agenturatop.sk/
Pojmy podľa abecedy: https://www.sovanet.cz/slovnik-internetovych…
Facebook: https://www.facebook.com/sovanet?v=wall&#038…
Malý slovník: http://www.lemonwebsites.sk/slovnik-internet…
Internetové výrazy: http://www.synetix.cz/slovnik

Internetový marketing: http://www.liberum.sk/pay-per-click-reklama/…
Základný internetový slovník: http://www.zodpovedne.sk/index.php/slovnik
Výrazy v internetovom marketingu: http://ifocus.sk/internet-marketing-slovnik/
Pojmový slovník: https://www.shoptet.cz/slovnik-pojmu/
Internetové pojmy: http://www.shopea.cz/slovnik/

Zoznam pojmov: http://weblog.pohodli.com/slovnik-internetov…
Slovanet: http://www.slovanet.sk/menu/slovnik.html
Základné pojmy: https://www.jaspravim.sk/sluzby/preklady-a-t…
Hľadáte výkladový slovník? http://www.epodnikanie.sk/slovnik/
Vysvetlenie určitých pojmov: http://www.webstranky.cz/Slovnik-pojmu.html

Pojmový slovník: http://www.dynatech.sk/informacne-systemy/te…
Význam pojmov v reklame: http://www.katalogovezapisy.sk/internetovy-s…
Slovník internetovej reklamy: http://www.seoprofesional.sk/index.php?page=…
Krátky slovník: http://www.secretpage.szm.com/slovnik.html
Slovník: http://www.condornet.sk/slovnik-pojmov

Naspäť

Medicínske slovníky
Čo je najzákladnejším znakom medicíny? Medicína je každá výskumná a vedecká činnosť, ktorá smeruje k objasneniu etiopatogenézy chorobných stavov, k ich diagnostike, prevencii a liečeniu (konzervatívnemu i chirurgickému), a ktorá cieli k vytvoreniu prostredia optimálneho pre život človeka. Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe.

Wikipédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Me…
Lekárska encyklopédia: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclop…
Encyklopédia: http://www.sestra.sk/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nk…
Slovník medicínskych výrazov: http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/medi…
Odborné lekárske pojmy: https://www.lexika.sk/sluzby/preklady/medici…

Slovník medicínskych pojmov: http://primar.sme.sk/slovnik/
Facebook: https://www.facebook.com/sme.sk
Slovník medicínskych výrazov: http://www.zdravie.sk/sz/458/Slovnik.html
Facebook: https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Lekársky slovník online: http://www.mojslovnik.sk/lekarsky-slovnik/A

Genetické pojmy: http://referaty.aktuality.sk/slovnik-genetic…
Choroby podľa abecedy: https://webslovnik.zoznam.sk/lekarsky-slovni…
Celý lekársky slovník: http://www.babyonline.cz/lekarsky-slovnik/vs…
Lekársky slovník: http://lekarske.slovniky.cz/pismeno
Online slovník: http://www.mojslovnik.sk/lekarsky-slovnik/A

Tehotenstvo materstvo: https://www.nutriklub.cz/slovnik
Lekársky slovník: http://lekarsky-slovnik-databaze.doktorka.cz…
Malý lekársky slovník: http://www.rehabilitacia-poprad.sk/lekarsky-…
Odborné výrazy a skratky: http://www.zones.sk/studentske-prace/medicin…
Zadaj slovo písmeno: http://lekarske.slovniky.cz/

Medicínske skratky: http://sestra.sk/Medick%C3%A9_skratky
Význam skratiek zdravotníctvo: http://www.mojslovnik.sk/lekarsky-slovnik/A
Zoznam skratiek geriatria: http://www.knihy.herba.sk/geriatria-pre-prak…
Lekárske skratky: http://www.alfabet.cz/informace-o-typech-zdr…
Zoznam skratiek: http://www.mojslovnik.sk/skratky/A

Pojmový slovník: http://www.socpoist.sk/slovnik-pojmov/11s?pr…
Lekárska terminológia: http://www.medilexicon.com/medicaldictionary…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Lekársky slovník: http://www.emedicinehealth.com/medical-dicti…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Lekárske výrazy: http://lupus-sle.webnode.sk/slovnik-lekarsky…
Slovník lekársky: http://medical-dictionary.thefreedictionary….
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Lekársky slovník: http://www.medicinenet.com/medterms-medical-…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Zákon o zdravotných službách: http://zdravotnickepravo.info/slovnik-zakona…
Abecedný lekársky slovník: http://www.hyperdictionary.com/medical
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Dermatologická služba: http://www.dermis.net/dermisroot/en/home/ind…
Translate: http://goo.gl/e6e352

Medicínsky on-line slovník: http://www.biology-online.org/dictionary/Mai…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Farmakológia, medicínske pojmy: http://www.genomicglossaries.com
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Slovník pojmov z medicíny: http://waiting.com/glossary.html

Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Pojmy z odboru ortopédia: http://www.mojslovnik.sk/ekonomicky-slovnik/…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Pojmy z fyzioterapie: http://members.optushome.com.au/physio/gloss…
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Ochorenia a lieky: http://www.healthsquare.com/medcare2.htm
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…
Zoznam lekárskych pojmov: https://www.merckmanuals.com/professional/ap…
Translate: https://www.merckmanuals.com/professional/ap…
Medicínske slovníky: https://cimax.sk/lieky/slovniky-zdravie

Elektronické zdravotníctvo: http://slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/…
E-shop knihy slovníky: https://www.martinus.sk/knihy/ucebnice-slovn…
Katalóg medicína e-shop: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSI…
E-shop mikrobiologický slovník: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=k…
Psychologické pojmy: http://goo.gl/W3C9T5

Terminológia laboratórnych vyšetrení: http://www.pro.sk/vybrana-terminologia-i
E-shop  slovník medicíny: http://vydavatel.sk/kniha/nemecko-slovensky-…
E-shop medicínske termíny: http://www.martinus.sk/?uItem=30991

Naspäť

Prekladače
Načo slúži prekladač? Prekladač (tiež kompilátor, anglicky Compiler z to compile – zostaviť, spracovať) je v najčastejšom zmysle slova softvérový nástroj používaný programátormi pre vývoj softvéru. Kompilátor slúži pre preklad algoritmov zapísaných vo vyššom programovacom jazyku do jazyka strojového, či skôr do strojového kódu.

Online prekladač do viacerých jazykov: http://www.mojslovnik.sk/preklad-textu/
Slovník cudzích slov: http://www.mojslovnik.sk/slovnik-cudzich-slo…
Facebook: https://www.facebook.com/mojslovnik.sk/
Online prekladače: http://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-i…
Hľadáte vhodný prekladač? http://softmania.sk/slovniky-a-prekladace

Preklik na slovníky: http://www.lexilogos.com/english/slovak_dict…
Multifunkčný slovník prekladač: https://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-…
Facebook: http://www.facebook.com/slovnik.eu.sk
Svetové slovníky konverzácia: http://www.lingea.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/Lingea.sk

Potrebujete preklad online? http://webslovnik.zoznam.sk/prekladovy-slovn…
Prekladové slovníky: http://www.slovnicek.sk/
Prekladače do viacerých jazykov: http://www.preloz.sk/
Prekladový slovník viacero jazykov: http://slovnik.informujsa.sk/
Bezplatný prekladač textu: http://www.top-preklady.sk/prekladac_textu.h…

Prekladový slovník: http://slovnik.azet.sk/
Prekladač online: http://sk.glosbe.com/
Facebook: http://www.facebook.com/Glosbe
Prekladač textov online: http://prekladactextov.sk/
Prekladanie online: http://prekladacvetonline.cz/

Potrebuje si nainštalovať prekladač? http://www.instaluj.sk/prekladace/
Slovníky prekladače sťahuj: http://www.zdarma.org/slovniky-prekladace/
Facebook: http://www.facebook.com/
Slovníky a prekladače: http://stiahnut.sk/slovniky-a-prekladace
Hlasový prekladač na mobil: http://stiahnut.sk/tag/hlasovy-prekladac-na-…

Mobilne Google prekladače: http://stiahnut.sk/mobilne-vzdelavanie/prekl…
Prekladač Google pre Android: https://play.google.com/store/apps/details?i…
Hlasový prekladač na mobil: http://softmania.sk/tag/hlasovy-prekladac-na…
Translátor slovník: http://dictionary.imtranslator.net/
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Ponuka prekladov tlmočenie: http://www.etsolutions.sk/odborne-preklady
Potrebujete odborný preklad? http://www.sspol.sk/
Zoznam prekladateľov: http://www.sspol.sk/index.php?s=prekladateli…

Naspäť

Rôzne slovníky
Aká disciplína sa zaoberá zostavovaním slovníkov? Slovník je najčastejšie abecedne radený zoznam slovnej zásoby, vysvetľujúci slová z rôznych hľadísk. Zostavovaním slovníkov sa zaoberá lingvistická disciplína zvaná lexikografie. Vo väčšine slovníkov sú slová zachytené iba vo svojom základnom tvare, tzv. tématu, hoci napr. slovníky v rámci jazykových učebníc môžu byť zaznamenané aj nepravidelné tvary.

Prekladové slovníky: http://www.digitalne.sk/zoznam/slovniky-prek…
Vzdelávacie weby: http://www.kvizy.eu/vzdelavacie-weby?cat=slo…
Zoznam stránok slovníky: http://www.eku.sk/migkomm/slovniky-obchodny-…
Preklad do rôznych jazykov: http://slovniky.atlas.sk/
Slovník slov. pravopisu: http://slovnik.azet.sk/pravopis/

Rôzne slovníky: http://slovnik.azet.sk/anglickoslovensky/
Slovník cudzích slov: http://www.cudzieslova.sk/slovnik
Potrebujete preložiť slová? http://webslovnik.zoznam.sk/slovnik-cudzich-…
Slovníky CZ: http://slovniky.centrum.cz/
Rôzne slovníky: http://slovnik.dovrecka.sk/

Aký slovník hľadáte? http://www.mojslovnik.sk/
Výkladové externé, sťahuj: http://www.slovnicek.sk/
Zoznam na slovníky: http://www.sk-spell.sk.cx/slovniky/
Slovník do vrecka: http://slovnik.dovrecka.sk/
Slovník cudzích slov: http://www.mojslovnik.sk/slovnik-cudzich-slo…

Online preklad textu: http://www.mojslovnik.sk/preklad-textu/
Preklad textu regióny: http://www.mojslovnik.sk/katalog-prekladatel…
Hľadáte prekladateľa? http://www.mojslovnik.sk/katalog-prekladatel…
Portál vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/sk/slovnik-pojmov/
Poistný slovník: http://www.allianzsp.sk/slovnik

Centrálny informačný portál: https://www.vedatechnika.sk/SK/SciTechNaviga…
Facebook: https://www.facebook.com/Veda-pre-v%C5%A1etk…
Európska justičná sieť: http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/gl…
Slovník parlamentných pojmov: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=slov…
Environmentálne pojmy: http://www.ovini.sk/glosar.htm

Biológia rastlín: http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/az_index.p…
Vysvetlenie pojmov: http://www.vazky.sk/menu/slovnik.html
Antropologický slovník: http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antro…
Starožitnosti architektúra: http://goo.gl/T4zFIQ
Matematický slovník výkladový: http://www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/

Matematický slovník: http://www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/a.ht…
Ekonomické slovníky: http://www.mojslovnik.sk/ekonomicky-slovnik/…
Trojjazyčný slovník: http://uctovnajednotka.sk/uctovnicky-slovnik…
Multifunkčný slovník, prekladač: https://slovnik.azet.sk/
Etymologický slovník: http://corpus.sweb.cz/slovnik.htm

Slovník latinčiny: http://www.mojslovnik.sk/latinsky-slovnik/A
Nárečový slangový slovník: http://www.mojslovnik.sk/narecovy-slangovy-s…
Šarišsko – Slovenský slovník: http://www.stofanak.sk/slovnik/vypis.asp?sta…
Slovník rýmov: http://www.rymy.sk/
Zo Slovenčiny do štúrovskej: http://www.juls.savba.sk/ludevit/

Slovensko rómsky frazeologický: http://rockone.xf.cz/slovnik
Slovensko rómsky šlabikár: http://displus.sk/romsko_slovensky_slovnik_a…
Retrográdny slovník: http://www.retrogradnyslovnik.sk/
Snový slovník: http://www.hyperdictionary.com/dream
Translate: http://translate.google.sk/translate?hl=sk&#…

Krížovkársky slovník: http://webslovnik.zoznam.sk/krizovkarsky-slo…
Krížovkársky slovník: http://www.krizovkarskyslovnik.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/KrizovkarskySlovnik…
Význam skratiek: http://www.mojslovnik.sk/skratky/A
Malý stavebný slovník: http://www.hutyx.sk/stavebny-slovnik-pojmov….

Stavebné pojmy: http://www.novedomy.sk/stavebne-pojmy/
Technické slovníky: http://www.mojslovnik.sk/technicky-slovnik/A
Slovník elektronických komunikácií: http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp
Slovník emotikonov: http://3000emoticons.cz/
Morseová abeceda: http://www.morse.wz.cz/index.php?p=morseovka

Rozvojový portál – slovník: http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/
Elektronický slovník: http://www.slex.sk/help.asp?kap=s
Elektronické slovníky: http://www.synetics.sk/prekladace-ebooky.htm…
Potrebujete si zakúpiť? http://www.elektrocoleti.sk/prekladove-slovn…
Elektronické prekladače: http://www.tipnet.cz/elektronika/prekladace/
Facebook: https://www.facebook.com/tipnet.cz/

 Naspäť

Katalógy slovníkov
Čo je to internetový katalóg? Internetový katalóg je hierarchicky usporiadaná databáza webových stránok, ktorá umožňuje návštevníkovi hľadať cez kategórie a podkategórie. Napríklad katalóg pre internetové obchody je optimalizovaný tak, že zákazníka, ktorý hľadá internetový obchod, nasmeruje cielene do obchodu. Katalógy navštevujú denne tisíce návštevníkov.

Vyhľadávač slovníkov, lexikónov: http://www.ja-sr.sk/node/47
Slovníky na internete: https://www.vedatechnika.sk/SK/SciTechNaviga…
Facebook: https://www.facebook.com/Veda-pre-v%C5%A1etk…
Zoznam slovníkov: http://www.kuzlo.estranky.sk/clanky/slovensk…
Prekladače a slovníky: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku…

Terminologická databáza: http://data.juls.savba.sk/std/S%C3%BAbory%20…
Obchodný slovník: http://www.eku.sk/migkomm/slovniky-obchodny-…
Katalóg slovníkov: http://www.slovnicek.sk/
Slovníky prekladače: http://www.ucps.sk/odkazy_slovniky_a_preklad…
Prekladové slovníky: http://www.zoznam.sk/katalog/Spravodajstvo-i…

Jazykové slovníky: http://katalog.divoch.cz/World/%C4%8Cesky/Re…
Slovník podľa témy: http://katalog.divoch.cz/World/%C4%8Cesky/Re…
Katalóg prekladateľov: http://www.mojslovnik.sk/katalog-prekladatel…

Naspäť

Synonymá slovníky
Čo sú to synonymá? Synonymá sa odlišujú významovými odtienkami alebo štylistickými príznakmi. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo predmetu (denotátu) zodpovedá viacero výrazových jednotiek (designátorov).

Hľadáte synonymické slová? http://webslovnik.zoznam.sk/synonymicky-slov…
Synonymický slovník: http://slovnik.azet.sk/synonyma/
Slovník do vrecka: http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovn…
Slovenské synonymá: http://slovniky.juls.savba.sk/?d=sss
České synonymá: http://www.slovnik-synonym.cz/

Slovník synonym: http://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-syn…
Online slovník: http://synonymus.cz/
Slovník online: http://www.synonyma-online.cz/

Naspäť

Translátory
Čo je to strojový preklad? Strojový preklad (angl. machine translation) je proces automatického prekladu z jedného prirodzeného jazyka do iného pomocou počítača. Strojový preklad je už dlhú dobu dôležitou úlohou informatiky, stále však nebol úplne uspokojivo vyriešený. Dnes sú dostupné mnohé systémy, ktorých výstup nie je dokonalý, ale je dostatočne kvalitný pre použitie v mnohých oblastiach, kde pomáha ľudským prekladateľom.

Transláte Google: http://translate.google.sk/
Google translate pomocník: https://support.google.com/translate/?hl=sk
Prekladač Google API: https://cloud.google.com/translate/docs/?csw…
Microsoft translator: https://www.microsoft.com/en-us/translator/d…
Facebook: https://www.facebook.com/microsofttranslator

Transláte Bing: http://www.bing.com/translator
Transláte, vyhľadávač: https://www.vsevedko.sk/detail/32746/slovnrr…
Preklad tlmočenie: http://www.translator.eu.sk/prekladac.php
Facebook: http://www.facebook.com/
Dictionár, prekladač, transláte: http://translate.reference.com/

Dictionár, transláte: http://webtranslation.paralink.com/
Im translator: http://about.imtranslator.net/
Facebook: http://www.facebook.com/ImTranslator
Multimediálny translátor: http://www.freetranslation.com/
Facebook: https://www.facebook.com/freetranslation?_sp…

Translátor slovník: http://www.systranet.com/translate
Mnohojazyčný prekladač: http://translator.slovnik-online.sk/

Naspäť  

Wikipédia
Používate Wikipédiu pri získavaní informácií? Wikipédia je mimoriadne dobrý prostriedok na hľadanie informácii, ale aj na fundovaný preklad. A to hlavne pre slová. Zadáte si slovenský výraz do vyhľadávacieho okna v pravom rohu a potom vľavo prekliknete napríklad na anglickú Wikipédiu a máte fundovaný preklad slovenského slova. Na hľadanie využite vyhľadávacie okno vpravo hore.

Wikipédia hlavná stránka: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_st…
Internetové encyklopédie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Internetová encyklopédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
Qwiki anglická verzia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Qwiki
Nupédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nupedia

Slovenská Wikipédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1…
Medzinárodná  verzia: https://www.wikipedia.org/
Zoznam Wikipédií: https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wiki…
Štatistika zobrazení Wikipédie: https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids…
Denná návštevnosť: https://stats.wikimedia.org/EN/PlotsPngUsage…

Wiki Wikipédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wiki
História na Wikipédii: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Zoznam historických výročí: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_histori…
Portál história: https://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Hi…
Zoznam najlepších článkov: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia…

Vyhľadávanie cez Wikiportály: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Vyhľadávanie cez kategórie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria…
Rýchle indexovanie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia…
Wiki slovník: https://sk.wiktionary.org/wiki/Wikislovn%C3%…
Wiki zdroje: https://sk.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Hl…

Wikipédia na mape: http://wikipedia.freemap.sk/
Obrázky z encyklopédie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:…
Wikimédia commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavn%C3%…

Naspäť  

Comments are closed.