Medicínske

Dátum zberu: 20. 12. 2017
Strana 1 približne 221 výsledkov
 
Medicínske kalkulačky
 
medicina
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
  
 
 
Kalkulačky a kalkulátory pre medicínu
Medicína (z lat. (ars) medicina = lekárstvo, lekárske umenie, umenie liečiť; medicus = lekár), po slovensky lekárstvo, je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním (diagnostikou), liečením (terapiou) a prevenciou chorôb. Zahŕňa v sebe zdravotné služby, ktoré slúžia k liečbe chorôb a ochrane pred nimi.
 
Kedy môžem opäť darovať krv? https://primar.sme.sk/kalkulacky/darovanie-k…
 
Výpočet rizika akútnych koronárnych príhod: http://www.ikem.cz/kalkulatory
Odhad rizika rozvoja diabetu 2. typu. http://www.ikem.cz/kalkulatory
 
Zoznam viacerých kalkulačiek: https://www.ulekare.cz/kalkulacky-vyhledavan…
 
Rôzne druhy medicínskych kalkulačiek: https://primar.sme.sk/kalkulacky/
Určite zaujímavá kalkulačka: https://primar.sme.sk/kalkulacky/objem-krvi-…
Medicínske kalkulačky: https://primar.sme.sk/kalkulacky/
 
 
Kalkulačky pre onkológiu
Onkológia (z gréckych slov ογκος tumor, zdurenie a λόγος veda) je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a nechirurgickou liečbou nádorových ochorení.
 
 
Kalkulačky pre zrak
Zrak je telesný zmysel, umožňujúci videnie svetla, farby , tvaru telies a orientáciu v priestore. V priebehu fylogenézy sa divergentné osi očníc stavali postupne paralelne, čím sa vytvorila schopnosť stereoskopického videnia, ktoré umožňuje tvorbu plastického zrakového vnemu a presný odhad vzdialenosti.
 
 
 
Kalkulačky pre zdatnosť
Biologická zdatnosť, tiež fitness, vyjadruje cenu jedinca z hľadiska evolúcie. Fitness vyjadruje schopnosť konkrétneho jedinca odovzdať svoje gény ďalším generáciám, čo väčšinou znamená dožiť sa reprodukčného veku a úspešne priviesť na svet úspešné potomkov.
 
 
Kalkulačky na kalórie
Kalórie (značka cal) je jednotka energie, dnes už väčšinou nahradená jou- lom, ktorý je jednotkou sústavy SI. Kalórie patrí medzi tzv. Zakázané jednotky. V praxi sa objavuje hlavne pri vyjadrovaní energetickej hodnoty potravín (kde sa však zvyčajne používa jej násobok kilokalórie).
 
Kalkulačka spotreby energie: http://www.bikeweb.sk/spotreba-energie
Výpočet Body Mass Index: http://kucharka.madness.sk/bmi-index.php
 
 
 
 
 
Kalkulačky pre psychologické testy
Psychológia (z gréčtiny psyché = duša, logos = slovo) je veda študujúca kognitívne procesy a afektívne stavy. Z historického hľadiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je.
 
Rôzne vedomostné testy: http://testy.nanic.cz
Psychotesty a testy osobnosti: http://www.psychotesty.psyx.cz/index.php
 
 
 
 
 
Kalkulačky pre DNA
Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr. DNK alebo najčastejšie DNA (angl. deoxyribonucleic acid) je prírodný polymér zložený z deoxyribonukleotidov. Spolu s kyselinou ribonoukleovou (RNA) patrí medzi nukleové (jadrové) kyseliny. Nukleové preto, lebo boli objavené v bunkovom jadre (lat. nucleus). 
 
DNA diagnostika a prognostika: http://www.geneton.sk/sk.html
 
Kalkulačky pre samovyšetrenie
Medicínske kalkulačky a výpočty. Samovyšetrenie prsníka, kalkuláčky, články a video. Obličková kalkulačka, Samovyšetrenie kože.
 
Obličková kalkulačka: http://www.oblickovakalkulacka.sk/
 
Medicínske kalkulačky a výpočty: https://primar.sme.sk/kalkulacky/
 
 
Kalkulačky pre dieťa
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov, v širšom zmysle akýkoľvek priamy potomok nejakého rodiča. Je váš vzťah pripravený pre dieťa? Odpovedzte na otázky a zistite, či už sú vaše rodičovské dispozície v pohotovosti.
 
BabyGen je genetický test: http://babygen.sk/
 
 
Kalkulačky pre ženy
Výpočet – tehotenské kalkulačky online. Vypočítanie termínu predpokladaného pôrodu môžeme viacerými spôsobmi. Výpočet plodných dní.
 
 
 
Kalkulačky pre obličky
Oblička je párový orgán, fazuľovitého tvaru, uložený po stranách lumbálnej chrbtice na zadnej strane brušnej dutiny retroperitoneálne, vo výške L1 – L3. Hornou časťou zadnej plochy nasadajú obličky pod bránicu.
 
Obličková kalkulačka: http://www.oblickovakalkulacka.sk/
Ľadvinová kalkulačka: http://www.ledvinova-kalkulacka.cz/
 
Kalkulačky pre pečeň
Pečeň (gr. hepar; lat. jecur) je exokrinná žľaza u stavovcov, vrátane človeka. Hrá dôležitú úlohu pri metabolizme, a preto sa zaraďuje do tráviaceho systému. Slúži na detoxikáciu organizmu, ako zásobáreň glykogénu, tvorbu plazmových bielkovín a tvorbu žlče.
 
Hodnoty pečeňových testov: http://www.chlamydie.info/node/3109
 
Kalkulačky pre infarkt
Infarkt myokardu je náhle prerušenie krvného zásobovania časti srdcového svalu. Dochádza k nemu náhlym uzáverom srdcovej (koronárnej) tepny – najčastejšie vzniknutím krvnej zrazeniny.
 
Kalkulačka rizika vysokého krvného tlaku: http://tensoval.sk/risktest.php
 
 
Kalkulačky pre mozgovú príhodu
Cievna mozgová príhoda (CMP, tiež ictus, iktus, mozgová mŕtvica alebo mozgový infarkt) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitého okrsku mozgového tkaniva vzniknuté poruchou jeho prekrvenia. Pri akých príznakoch treba myslieť na cievnu mozgovú príhodu?
 
Hrozí mi mozgová porážka? http://www.tvojesrdce.sk/list/86#main
Hodnoty krvného tlaku: http://tensoval.sk/risktest.php
 
Kalkulačky pre genetické testy
Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí medzi biologické vedy a delí sa podľa hľadiska štúdia organizmov (podobne ako anatómia alebo fyziológia).
 
Kalkulačka chí-kvadrát test: https://biopedia.sk/chi
 
 
 
Kalkulačky pre alergie
Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Je spôsobená nesprávnou aktiváciou protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu.
 
 
Basophil histamíne release test: http://www.profood.sk/basophil-histamine-rel…
 
Kalkulačky pre tráviaci systém
Tráviaca sústava (iné názvy: tráviaci trakt, tráviaci systém, tráviaca rúra, zažívacia rúra; lat. apparatus digestorius) je skupina orgánov, ktoré sa zúčastňujú príjmu, spracovania a vylučovania potravy.
 
Je vaše trávenie v ohrození? http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-voln…
Diagram pre kombináciu stravy: https://www.badatel.net/ako-si-upravit-trave…
 
 
Kalkulačky pre urológiu
Urológia je chirurgický lekársky odbor zaoberajúci sa diagnostikou a terapiou chorôb vylučovacej sústavy a mužských pohlavných orgánov.
 
 
Kalkulačky pre diabetes
Diabetes mellitus (iné názvy: cukrovka, cukrová úplavica, diabetes, diabetizmus ;lat. diabetes mellitus, skratka DM) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (lek. hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele.
 
Kalkulačky a prevodníky: http://www.mte.cz/kalkulacky
 
 
 
 
Kalkulačky na alkohol
Alkoholický nápoj je nápoj obsahujúci etanol. Hoci sú alkoholické nápoje vo väčšine krajín legálne, ich predaj a používanie je často obmedzované. Ich sústavným požívaním v nadmernej miere sa môže vyvinúť (tak ako duševné tak aj telesné) ochorenie – alkoholizmus.
 
 
Test na alkohol online: https://auto.idnes.cz/alkulacka.aspx
Máte problém s alkoholom? http://zachytka.sk/problem-s-alkoholom/
 
 
 
Kalkulačky pre drogy
Droga je psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Názov pochádza z holandského droog – „vyprahnutý“. Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky. Fagerströmov test nikotínovej závislosti určuje mieru závislosti na nikotíne na základe šiestich jednoduchých otázok.
 
 
Odvykanie fajčenia: https://www.odvykani-koureni.cz/
 
Kalkulačky pre krv
Krv (lat. sanguis, gr. haima) je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme).
 
Aká je prípustná strata krvi: https://primar.sme.sk/kalkulacky/objem-krvi-…
 
 
 
Kalkulačky na IQ
Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Pôvodná definícia IQ pri meraní inteligencie detí bola: IQ je pomer mentálneho veku k fyzickému veku vynásobený stomi.
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Rôzne vedomostné testy: http://testy.nanic.cz/kategorie/
 
 

Comments are closed.