Kalkulačky

Aktualizácia: 11.11.2020
 
Kalkulačky
 
matematicke
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
.
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
  
 
 
 
Biorytmus
Viete čo je to biorytmus? Biorytmus je nejaký dej, ktorý sa opakovane – cyklicky – objavuje pri živých organizmoch s určitou pravidelnosťou. Táto pravidelnosť môže mať istú mieru nepravidelnosti.
 
Osobný biorytmus: http://www.marie.cz/
Poznáte svoj biorytmus? http://moj-biorytmus.info/?
 
Denný horoskop a biorytmus: http://www.mojosud.sk/?partnerska-zhoda
Vypočítajte si biorytmus: http://www.moneo.sk/biorytmus/
Biorytmus podľa dátumu: http://sibyla.zoznam.sk/biorytmus.php
 
 
Výpočet kondiciogramu: http://sybila.cz/biorytmy.php
 
Fyzický mentálny emocionálny: http://ona.idnes.cz/horoskopy.aspx?t=bio
 
Vnútorné orgány biorytmus: http://miroslavholes.sweb.cz/biorytmus.htm
Partnerský biorytmus na týždeň: http://www.partnerskyhoroskop.cz/
 
 
 
Dôchodok
Čo je to dôchodok? Dôchodok je pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu, napríklad, najmä starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok.
 
Informatívny výpočet dôchodku: http://www.socpoist.sk/1675-menu/48608s
 
 
 
 
 
 
Euro
V koľkých krajinách EÚ je euro oficiálnou menou? Euro – ISO 4217 kód EUR; numerický kód 978; obvyklá značka € , je mena a menová jednotka. Je oficiálnou menou v 17 z 28 krajín Európskej únie – takzvanej eurozóne a v šiestich krajinách mimo EÚ.
 
Slovenská sporiteľňa: https://www.slsp.sk/sk/kalkulacky
 
Kalkulačky prevod mien: http://banky.sk/28735-sk/kalkulacky/
 
Hľadáte kurzovú kalkulačku? http://kurz-euro.zones.sk/kurzova-kalkulacka…
 
Konverzná kalkulačka: http://sk.coinmill.com/CZK_EUR.html
 
Chcete spraviť prepočet? http://www.sosst.sk/erurocalc.htm
Eurokalkulačka do mobilu: http://www.eurocz.eu/eurokalkulacka/
 
 
Forex
Čím sa obchoduje na Forexe? Forex je skratka z anglických slov Foreign Exchange často sa tiež označuje skratkou FX, alebo ako trh s menou či obchodovanie s devízami. Ide o decentralizované obchodovania, kedy dochádza ku zmene jednej meny za druhú s cieľom zarobiť.
 
 
 
 
 
 
Hazardná hra
O čo ide obvykle pri hazardných hrách? Hazardná hra je hra, v ktorej sa hazarduje s peniazmi, životom, zdravím. Obvykle ide o hazard s peniazmi. Hazardné hry môžu byť také, že všetci hráči majú rovnaké šance na výhru, ale šance môžu byť aj asymetrické.
 
Kalkulátor pokerových šancí: http://www.bonusbonusbonus.sk/poker/kalkulat…
 
 
Poker kalkulačka: http://www.gushotpoker.com/
 
 
Hypotéka
Čo je to hypotéka? Pohľadávka zabezpečená hypotekárnym záložným právom. Pôvodne napr. v rímskom práve záložné právo, pri ktorom sa záloh neodovzdá do držby veriteľovi, kým nenastane nesplnenie zabezpečovanej pohľadávky.
 
 
 
 
 
Chcete vypočítať splátku? http://www.mbank.sk/hypotekarna-kalkulacka/
 
 
Inflácia
Čo označuje ekonomicky jav inflácia? Inflácia označuje ekonomický jav, počas ktorého sa vyskytuje dlhšie trvajúci rast cenovej hladiny alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí.
 
 
Inflačná kalkulačky v zahraničí: http://www.ineko.sk/kalk.html
 
 
Investícia
Čo sa očakáva od investície? Investícia alebo investovanie môže byť, akékoľvek vloženie finančných prostriedkov, času, energie do niečoho, najmä s očakávaním budúceho prospechu.
 
Online kalkulačky zoznam: http://onlinekalkulacka.vyhladajsi.sk/
Výpočet výnosu z investície: https://www.kurzy-online.sk/kalkulacky/vypoc…
Výpočet hodnoty podielov: http://www.vubam.sk/Default.aspx?CatID=36
 
 
 
Kurzov a mien
Čo je menový kurz? Menový kurz alebo výmenný kurz mien alebo kurz je cena kurz menovej jednotky. Najčastejšie sa myslí spotový bilaterálny nominálny menový kurz, teda cena jednej menovej jednotky vyjadrená v druhej menovej jednotke.
 
 
Akú kalkulačku hľadáte? http://openiazoch.zoznam.sk/kalkulacky
 
 
 
 
Leasing
Akú povinnosť má podnik pri lizingu? Lízing (ang. leasing) je proces, pri ktorom môže podnik získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť celú sériu zmluvných, pravidelných, daňovo uznateľných platieb.
 
Informačný portál: http://www.leasingauta.sk/sk/
 
Výpočet pôžičky na leasing: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulato…
Chcete vypočítať pôžičku? http://onlinekalkulacka.vyhladajsi.sk/vypoce…
 
 
 
Matematika
Ako môžeme matematiku nazývať neformálne? Matematika je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom „diagramov a čísel“. Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia.
 
Zoznam na matematické kalkulačky: http://www.hackmath.net/sk/kalkulacka
Matematické fyzikálne výpočty: http://www.onlinekalkulacka.sk/kalkulacky/ve…
Online kalkulačka: http://www.kalkulacka.sk/
 
Kalkulačky s pokročilými funkciami: http://www.kalkulacka.info/
 
 
Motorové vozidlo
Čo je to motorové vozidlo, načo sa využíva? Motorové vozidlo je dopravný prostriedok, ktorý na svoj pohon využíva silu niektorého z druhov motora a ktorý sa využíva na prepravu ľudí alebo materiálu po komunikáciach alebo v teréne.
 
Čo je to havarijné poistenie? https://www.poistim.sk/co-je-havarijne-poist…
Povinné zmluvné poistenie: http://www.najvyhodnejsiepoistenie.sk/
 
Najvýhodnejšie PZP: https://mojepzp.sk/
 
Zoznam kalkulačiek: http://www.kurzy.cz/kalkulacky/
 
 
Mzda
Ako môžeme definovať pojem mzda? Mzda je podľa rôznych definícií buď (najmä peňažná) odmena za prácu, alebo len odmena za závislú prácu, alebo len odmena za prácu robotníka, alebo len odmena za prácu v súkromnom (alebo manuálnu vo verejnom) sektore.
 
Zoznam kalkulačiek rôzneho druhu: http://onlinekalkulacka.vyhladajsi.sk/
 
Finančné a ekonomické: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/
Kalkulátor čistej mzdy: https://www.finance.sk/mzda/
 
Koľko dostanete po zdanení? http://www.kurzy-online.sk/kalkulacky/
 
 
Chcete podať inzerát? http://praca.inzercia.sk/
 
 
Podnik
V makro a mikroekonómii je to ekonomický subjekt, ktorý vyrába statky a služby, ponúka ich na trhu tovarov a na trhu výrobných faktorov vytvára dopyt po výrobných faktoroch potrebných pre ich výrobu. Je opakom súkromných domácností.
 
Kalkulačky pre podnikateľov: http://www.podnikam.webnoviny.sk/kalkulacky
Najzákladnejšie kalkulačky: http://www.podnikatel.cz/kalkulacky/
DPH kalkulačka: http://vypocetdph.com/
 
 
Koľko chcete ušetriť? http://www.iad.sk/SK/
Finančné kalkulačky: http://www.mesec.cz/kalkulacky/
 
 
Poistenie
Načo sa zameriava poistenie? Poisťovňa je právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú činnosť a investičnú činnosť.
 
Zdravotné sociálne poistenia: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/vypocet-p…
 
Výpočet výšky ošetrovného: http://www.onlinekalkulacka.sk/socialne-zdra…
 
 
Akú hľadáte kalkulačku? http://podnikam.webnoviny.sk/kalkulacky/
 
Najlacnejšie poistenie PZP: https://www.netfinancie.sk/pzp/
Poistná kalkulačka: http://www.poistnakalkulacka.sk/
PZP kalkulačka: http://www.uzavripzp.sk/
 
Potrebujete vypočítať cenu? http://www.xn--zkonn-poistka-3dbe.eu/
 
Kalkulačka Kasko poistenie: https://gamp.sk/havarijne-poistenie
 
 
Poistenia vodičov
Ako sa delia vozidlá? Vozidlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši. Vozidlá sa delia na koľajové, bezkoľajové, cestné, terénne a podobne.
 
Rôzne druhy poistenia: http://www.poistnakalkulacka.sk/
 
Hľadáte online poistenie? https://gamp.sk/cestovne-poistenie
Kalkulačka cestovné poistenie: http://www.svetpoistenia.sk/kalkulacka-cesto…
 
Online výpočet: https://gamp.sk/pzp
 
Cestovné havarijné poistenie: https://www.rychlepoistenie.sk/
 
 
Pôžička
Čo je to pôžička? Pôžička je typ dlhu. Podobne ako iné typy dlhu má aj pôžička za následok redistribúciu finančných prostriedkov v priebehu času medzi veriteľom a dlžníkom.
 
 
Náklady spotrebiteľský úver: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/spotrebit…
 
Kalkulačky na internete: http://www.odvody.sk/kalkulacka.htm
 
 
 
 
Pôžička na čokoľvek: https://www.financnykompas.sk/pozicka
 
 
Rôzne kalkulačky
Načo sa používa kalkulačka? Kalkulačka alebo kalkulačný stroj, vrecková sa nazýva aj kalkulátor alebo minikalkulačka, je zariadenie na uskutočňovanie výpočtov. Môže byť mechanická alebo elektronická, stolová alebo vrecková.
 
Dátumova kalkulačka: http://kalendar.azet.sk/datumova/
Zoznam-matematické kalkulačky: http://www.hackmath.net/sk/kalkulacka
 
 
Stavebné kalkulačky: http://www.zhitov.ru/sk/
 
 
Sociálna práca
Čo je cieľom sociálnej práce? Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.
 
Odvody a dane: http://www.odvody.sk/
 
Výška náhradného plnenia: http://www.lpsa.sk/kalkulacka
 
 
Sporenie
Čo vzniká sporením? Sporenie je činnosť, ktorou vznikajú úspory. Človek sporí, pokiaľ odkladá spotrebu a časť svojich čistých príjmov neminie. Sporením vzniká majetok, prípadne kapitál. Protikladom úspor sú dlhy.
 
 
Koľko chcete sporiť? http://www.iad.sk/SK/
 
 
 
 
Stavebníctvo
Čo patrí medzi úlohy stavebníctva? Stavebníctvo je hospodárske odvetvie, ktoré sa zaoberá výstavbou a vykonáva i riadi stavebnú a obchodnú činnosť. Medzi úlohy stavebníctva patrí aj výroba a predaj stavebných materiálov, organizovanie, riadenie a príprava stavebnej činnosti.
 
Kalkulátor stavebného materiálu. http://www.zhitov.ru/sk/
Kalkulačka spotreby materiálu: http://www.akostavat.com/kalkulacka/
Potrebujete drevo pri stavbe? http://www.drevari.sk/calc.php
 
 
Výpočet sedlovej strechy: http://www.zhitov.ru/sk/roof2/
 
 
Šport
Za akým účelom športujeme? Šport je realizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa, pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov.
 
 
 
 
 
 
Úroková sadzba
Ako je vyjadrený úrok? Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako percentá z požičiavaného kapitálu (istiny). Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú ako počet percent za jeden rok.
 
 
Úroky z omeškania: http://www.advok.sk/
Úverová kalkulačka: http://www.mbank.sk/kalkulacky/
Úverová kalkulačka: http://www.zhitov.ru/sk/credit/
 
Univerzálna úverová kalkulačka: http://www.calkoo.com/?lang=18&page=2
 
 
Úspory
Paradox sporivosti alebo paradox úspor. Skutočnosť, že zvýšenie úspor domácností ekonomiky, má za následok pokles HDP a rýchly návrat úspor na pôvodnú úroveň alebo dokonca ich pokles pod pôvodnú úroveň.
 
 
 
Fotovoltaická kalkulačka: http://www.fvkalkulacka.cz/
 
 
 
Úver
Aká je podmienka pri poskytnutí úveru? Úver alebo kredit je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby do určitej sumy v prospech inej osoby s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu.
 
Nehnuteľnosti úvery hypotéky: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/nehnuteln…
 
 
 
 
 
 
Vyhľadávače kalkulačiek
Načo sa používa kalkulačka? Kalkulačka alebo kalkulačný stroj, vrecková sa nazýva aj kalkulátor alebo minikalkulačka, je zariadenie na uskutočňovanie výpočtov. Môže byť mechanická alebo elektronická,  stolová alebo vrecková.
 
Aký výpočet potrebujete? http://www.kurzy-online.sk/kalkulacky/
Zoznam rôznych kalkulačiek: http://openiazoch.zoznam.sk/kalkulacky
Kalkulačky podľa kategórií: http://www.finance.sk/kalkulacky/
 
Potrebujete kalkulačku? http://menovakalkulacka.sk/
Matematické kalkulačky: http://www.hackmath.net/sk/kalkulacka
Medicínske kalkulačky: http://primar.sme.sk/kalkulacky/
 
 
Zábava
Čo môžeme považovať za zábavu? Zábava je využitie času na účel, ktorého zmyslom je zabaviť alebo odreagovať sa, prípadne terapeutické občerstvenie tela alebo mysle. Za zábavu je možné považovať veľa aktivít napríklad hry, čítanie, šport.
 
Narodeninová kalkulačka: http://birthdaycalculators.com/sk
 
 
E-shop kalkulačky
Čo je to internetový obchod? Internetový obchod alebo e-shop alebo e-obchod alebо online obchod je obchod na internete. “Opakom” internetového obchodu je najmä klasický, v tejto súvislosti prezývaný “kamenný” obchod.
 
E-shop kalkulačky: https://www.nay.sk/kalkulacky
 
 

Comments are closed.