Kalendáre

Aktualizácia: 22.11. 2020
 
Kalendáre
 
4
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 

 

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.  

 
 
 
 
Cirkevný kalendár
Čo zaraďujeme pod cirkev? Cirkev môže byť, organizované – legitímne ustanovené spoločenstvo kresťanských veriacich určitého vyznania doktríny kultu, čiže kresťanská náboženská spoločnosť.
 
Prikázané neprikázané sviatky: http://www.veriaci.com/sviatky.php
Stránka katolíckej cirkvi: https://lc.kbs.sk/?mesiac=20160101&form…
 
Aktuálny Gréckokatolícky: http://kalendar.azet.sk/greckokatolicky/
 
 
 
 
Daňový kalendár
Viete čo je to daň? Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov.
 
Daňový kalendár: http://www.dph.sk/
Najbližšia daňová povinnosť: http://www.uad.sk/
 
Ako nepremeškať termín? http://danovykalendar.sk/
Pre podnikateľov poradenstvo: https://accace.sk/poradenstvo/
 
Kalendár poradňa kalkulačka: http://www.penize.cz/dane/danovy-kalendar
 
 
Fond prac. času kalendár
Čo je to pracovný čas? Pracovný čas je časový úsek, ktorý osoba strávi vo svojom platenom zamestnaní. Stanovenie pracovného času a jeho rozvrhnutie znamená vymedzenie doby, v ktorej sa uskutočňuje výkon základnej povinností zamestnanca – vykonávať v priebehu tohto časového úseku pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov pracovné úlohy, ku ktorým sa zmluvne zaviazal.
 
Organizéry a pripomínače: http://stiahnut.sk/organizery-a-pripominace
 
Mesačný plánovací kalendár: http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?type…
 
 
Forex kalendár
Čo znamená pojem Forex? Forex je skratka pre Foreign Exchange. Ide o medzinárodný obchodný systém pre zmenu základných a vedľajších menových párov, teda o devízový trh, ktorého stredné kurzy sa považujú za oficiálne svetové kurzy.
 
 
 
 
 
Ekonomický kalendár: https://www.dailyfx.com/calendar
 
 
Historický kalendár
História (zo starogr. ἱστορία história – „skúmanie, poznanie minulosti“) je reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť. Výraz označuje aj spoločenskú vedu zaoberajúcu sa skúmaním a poznávaním minulosti s cieľom poskytnúť pravdivý obraz o dejinách ľudstva.
 
 
Historický kalendár Slovensko: http://calendar.zoznam.sk/history-sksk.php
Gréckokatolícky kalendár:http://kalendar.azet.sk/greckokatolicky/
 
Rímskokatolícky kalendár: http://kalendar.azet.sk/rimskokatolicky/
Židovský kalendár: http://kalendar.azet.sk/zidovsky/
Pravoslávny kalendár: http://kalendar.azet.sk/pravoslavny/
 
Greckokatolícky kalendár: http://kalendar.azet.sk/greckokatolicky/
 
Historický kalendár Česko: http://calendar.zoznam.sk/history-skcz.php
 
 
Kancelária kalendár  
Aká činnosť sa vykonáva v kancelárii? Kancelária je miestnosť, kde sa úraduje respektíve, kde sa vykonáva nejaká administratívna činnosť. Takáto miestnosť sa inak označuje ako úradovňa – teda administratívne pracovisko alebo pracovisko úradu.
 
 
 
Kalkulačky
Aké poznáme kalkulačky? Kalkulačka alebo kalkulačný stroj (najmä vrecková sa nazýva aj kalkulátor alebo minikalkulačka) je zariadenie na uskutočňovanie výpočtov. Môže byť mechanická alebo elektronická, a stolová alebo vrecková.
 
 
 
Lunárny kalendár
Ako nás ovplyvňuje Mesiac? Mesiac s veľkým začiatočným písmenom označuje vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme. Je jej jediným prirodzeným satelitom. Nemá iné formálne meno ako „Mesiac“, aj keď sa občas nazýva Luna (latinský výraz pre „mesiac“), aby bol odlíšený od bežných „mesiacov“.
 
 
 
 
 
Meninový kalendár
Poznáte význam svojho mena? Na Slovensku takmer každý deň prináleží aspoň jednému menu. Pôvodný zoznam bol vlastne kalendár svätých, keďže meniny sú pôvodne sviatkom svätca alebo svätice, ktorého meno človek nosí.
 
Google kalendár: http://kalendar.innova.sk/
 
Meniny podľa mesiacov: http://zena.sme.sk/meniny_ma/
Rozšírený kalendár: https://www.rodokmen.com/povod-mien
 
 
Medzinárodný kalendár
Hľadáte medzinárodné dni na Slovensku? Toto je prehľad svetových, medzinárodných a pamätných sviatkov, týždňov a dní. Medzinárodné dni a roky. Stále medzinárodné dni. Medzinárodné dni vo viacerých štátoch.
 
Medzinárodné dni Maďarsko: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne-hu/
 
Medzinárodné dni Rakúsko: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne-at/
 
 
Na oblohe kalendár
Čo vysvetľuje pojem obloha? Obloha je optický vnem sféry ohraničenej horizontom pozorovacieho miesta, splošteným v zenite. Svetlo oblohy je spôsobené rozptylom slnečného svetla na molekulách vzduchu a intenzita rozptylu závisí od vlnovej dĺžky svetla. Svetlo kratších vlnových dĺžok, napríklad modré, sa rozptyľuje intenzívnejšie ako svetlo dlhších vlnových dĺžok, napríklad červené.
 
Kedy vychádza slnko? http://kalendar.azet.sk/slnko/
 
 
 
Osobný kalendár
Čo nám objasňuje pojem osoba? Osoba je jednotlivá rozumová bytosť, často s dôrazom na jej jedinečnosť a identitu, obvykle je to človek s vlastným menom, schopný sa rozhodovať, jednať aj zodpovedať za svoje jednanie. Osoba je odborný pojem psychológie, filozofie, teológie, práva, sociológie a kultúrnej antropológie.
 
 
 
 
Peľový kalendár
Čo je to včelí peľ? Včelí peľ sú peľové zrná vyšších rastlín, zbierané, spracované a uložené včelami do buniek plástov, určených k výžive včelstva. Kvitnúce rastliny tvoria k svojej reprodukcii v peľniciach kvetu samčie pohlavné bunky, teda peľové zrná (granum pollinis) vo veľkých množstvách; súbor peľových zŕn je peľ.
 
 
 
 
 
Podnikateľský kalendár
Ako je definovaný podnikateľ? Podnikateľ je všeobecne osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, podnikaniu. Podnikateľmi sú vždy osoby zapísané do obchodného registra. V slovenskom Obchodnom zákonníku je podnikateľ definovaný ako osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona.

Kalendár podnikateľa: http://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/kal…
Kalendár podnikateľa: http://kalendar.azet.sk/podnikatelsky/kalend…
Organizéry a pripomínače: http://stiahnut.sk/organizery-a-pripominace
Plánovanie free: http://stiahnut.sk/planovanie
Podnikanie odvody: http://www.szco.sk/Calendar

 
Počítačový kalendár
Používate počítačový kalendár? Počítač je zariadenie, alebo stroj na realizáciu výpočtov, alebo riadenie operácií vyjadriteľných číselnými alebo logickými výrazmi. Počítače sa skladajú z komponentov, ktoré vykonávajú čiastkové dobre definované funkcie.
 
 
 
Poľovnícky kalendár
Aký odbor je poľovníctvo? Poľovníctvo odbor zaoberajúci sa chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zvere a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva.
 
 
 
 
Plánovací kalendár
Plánujete si svoje aktivity? Plánovanie je tvorba plánu. Plánovanie je východiskom pre všetky manažérske funkcie. Predchádza realizácii všetkých ďalších, manažérskych funkcií, pretože zahŕňa stanovenie cieľov.
 
Večný plánovací kalendár: http://kupnisila.cz/planovaci-kalendar/
Plánovacie kalendáre: http://kalendar.azet.sk/pracovny/
 
 
 
Pre ženy kalendár
Menštruácia alebo menštruačný cyklus označuje periodické fyziologické zmeny v tele ženy, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému a nutné pre reprodukciu.
 
Kalendár pre ženy: http://www.zienky.com/
 
 
 
 
Rybársky kalendár
Na čom je založené rybárstvo? Rybárstvo je činnosť založená na intenzívnom využívaní prirodzeným alebo zámerným chovom a ochranou vytvorených zásob vodných organizmov, najmä rýb.
 
 
 
Sviatkov kalendár
Potrebujete vedieť kedy bude určitý sviatok? Sviatok je deň pracovného pokoja, nedeľa alebo deň venovaný pamiatke prípadne oslave niečoho alebo niekoho. Zoznam štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní obsahuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
 
Štátne sviatky na Slovensku: http://www.sviatky.emka.sk/slovensko.html
 
Štátne sviatky v Rakúsku: http://www.sviatky.emka.sk/rakusko.html
Štátne sviatky v Maďarsku: http://www.sviatky.emka.sk/madarsko.html
Štátne sviatky v Poľsku: http://www.sviatky.emka.sk/polsko.html
 
 
Školský kalendár
Ktoré školy tvoria zvláštnu kategóriu? Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia. Niekedy sa týmto pojmom myslí budova alebo sídlo danej inštitúcie. Zvláštnu kategóriu tvoria špeciálne alebo osobitné školy.
 
Školský prázdninový kalendár: http://calendar.zoznam.sk/school-sksk.php
 
 
 
Športový kalendár
Aké športové podujatie hľadáte? Šport je ritualizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa, pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti.
 
Športové podujatia: http://www.sportcenter.sk/
 
 
Udalostí kalendár
Udalosť, alebo príbeh, alebo príhoda je základný prvok ľubovoľného diania; kritický bod vývoja určitého procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek procesu.
 
Zoznam historických výročí: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_histori…
 
 
 
Večný kalendár
Čo je to večnosť? Večnosť je nekonečné trvanie v čase bez začiatku a konca. Večnosť je dôležité poňatie v mnohých náboženstvách. Niektorí, by to isté povedali o vesmíre, vzhľadom k minulosti i budúcnosti večného trvania.
 
 
 
Zmien času kalendár
Letný čas je označenie systémovej úpravy merania času, pri ktorej sa v letných mesiacoch roku nepoužíva čas daný príslušným časovým pásmom, ale používa sa čas, ktorý je o určitú dobu posunutý dopredu.
 
 
 
Zvierací kalendár
Kedy má vaše zvieratko sviatok? Živočíchy sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života.
 
 
 
 

Comments are closed.