Doprava v okresoch

Aktualizácia  2.1.2021
 
Doprava v okresoch
 
2D
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 

B
ánovce nad Bebravou
 Banská Bystrica Banská Štiavnica Bardejov Bratislava
Brezno  Bytča  Čadca  Detva  Dolný Kubín  Dunajská Streda  Galanta  Gelnica
Hlohovec Humenné Ilava Kežmarok Komárno Košice  Krupina Kysucké Nové Mesto Levice Levoča Liptovský Mikuláš Lučenec Malacky Martin Medzilaborce
Michalovce   Myjava   Námestovo  Nitra  Nové Mesto nad Váhom   Partizánske
Nové  Zámky  Pezinok  Piešťany  Poltár  Poprad  Považská  Bystrica  Prievidza
Prešov Púchov Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok 
Senica Senec
Sabinov Skalica  Snina  Sobrance  Spišská Nová Ves  Stará Ľubovňa Stropkov
Svidník Šaľa Topoľčany Trebišov Trenčín Trnava Turčianske Teplice Tvrdošín
Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Zlaté Moravce Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Žilina
 
  
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou sú slovenské okresné mesto v Trenčianskom kraji. Prvá písomná zmienka o Bánovciach je z roku 1232. V ktorom roku boli Bánovce povýšené na slobodné kráľovské mesto? Už v roku 1376 boli Bánovce povýšené na slobodné kráľovské mesto. V stredoveku boli významným centrom remeselnej výroby ako je obuvníctvo, stolárstvo, súkenníctvo, kováčstvo, mäsiarstvo, tkáčstvo, krajčírstvo.
 
 
Pravidelná autobusová doprava: http://www.slivtour.sk/?flag=301503
Prepravné služby: http://www.mina-auto.sk/
 
Potrebujete zasielatelskú službu? http://www.bridas.sk/inpage/sluzby/
 
Ktorú webové adresu hľadáte? http://www.kamim.sk/doprava/mhd/podniky.php
Eurolines a Slovaklines: http://www.autobusovastanica.sk/
 
 
 
Banská Bystrica
Kde leží Banská Bystrica? Banská Bystrica je metropola stredného Slovenska, krajské mesto Banskobystrického kraja a okresné mesto Banskobystrického okresu. Mesto leží na rozmedzí Horehronia a Zvolenskej kotliny.
 
Cenník cestovného: http://www.dpmbb.eu/find.php
Trasy liniek na mape: http://www.dpmbb.eu/linky.php
 
Autobusy trolejbusy mapa: http://www.dpmbb.eu/schemy.php
 
Informácie o spojení: http://cestovnyporiadok.vyhladajsi.sk/
Mestská doprava: http://www.mhdbb.sk/
Dopravný podnik: http://www.dpmbb.eu/
 
Zoznam autopožičovní: http://www.irent.sk/
Autoservisy mapa: http://www.autoservisy.sk/
 
 
 
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. „Mestská pamiatková rezervácia“ od roku 1950. Do ktorej chránenej oblasti patrí Banská Štiavnica? Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
 
Autobusová doprava Zvolen: http://www.sadzv.sk/cestovne-poriadky
Železničná doprava: http://www.slovakrail.sk/
 
 
Autoškola BOSÁK: http://asbosak.webnode.sk/
 
 
 
 
Bardejov
Bardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. V ktorom regióne sa nachádza Bardejov? Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Toto historické a kúpeľné mesto je pre svoje zachovalé stredoveké centrum od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.
 
 
Traťové cestovné poriadky: http://www.slovakrail.sk/
 
 
 
 
Bratislava
Kde sídli Bratislava? Bratislava je hlavné, najľudnatejšie a rozlohou najväčšie mesto Slovenska. Je aj sídlom bratislavského samosprávneho kraja. Sídli tu prezident, parlament, vláda, ministerstvá, veľvyslanectvá a rôzne úrady.
 
Dopravný podnik aktuality: http://www.dpb.sk/
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
Zmluvná doprava: http://www.eldetrans.sk/
Hľadáte dopravnú spoločnosť? http://www.dopravnespolocnosti.sk/
 
 
 
 
Brezno
Okres Brezno je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Brezno. Ktorá rieka preteká cez Brezno? Cez Brezno preteká rieka Hron, druhá najdlhšia rieka na Slovensku.V Brezne už dlhé roky pôsobí Divadelný súbor Jána Chalúpku. Jeho korene siahajú až do polovice 18. storočia.
 
 
Železničná doprava: http://www.slovakrail.sk/
 
Hľadáte taxi službu? http://www.najditaxi.sk/taxi-brezno
 
 
 
Bytča
Okres Bytča je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. V ktorom kraji sa nachádza okres Bytča? Správne sídlo okresu je mesto Bytča. Leží prevažne na pravom brehu Váhu, v bytčianskej kotline. Zo severu mesto ohraničujú Javorníky a z juhu Súľovské vrchy. Stredom námestia preteká potok Petrovička s miernym výskytom rýb.
 
 
Autodoprava špedícia: http://www.gplusg.eu/
Letisko Žilina: http://www.letisko.sk/
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
Hľadáte taxi službu? http://www.najditaxi.sk/taxi-bytca
 
Nonstop odťahovka: http://www.soshavaria.sk/
 
 
Čadca
Okres Čadca je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Čadca. Okres leží v severnej časti regiónu Kysuce. S ktorým štátom hraničí okres na severe? Na severe hraničí s Poľskom a na západe s Českom. Hlavným tokom je rieka Kysuca. Do okresu Čadca patrí 23 obcí, z toho tri so štatútom mesta (Čadca, Turzovka a Krásno nad Kysucou).
 
 
 
Kamiónova preprava: http://www.ca-cargo.sk/
 
Databáza taxislužieb: http://www.taxitaxi.sk/hladat/cadca/
 
 
 
 
Detva
Okres Detva je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Detva. Kedy bola založená Detva? Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva. Jej vznik ako obce sa pripisuje majiteľovi vígľašského panstva Ladislavovi Čákymu (Csákymu). Intravilánom mesta preteká Detviansky potok, južnou časťou tečie rieka Slatina.
 
 
 
 
Nonstop odťahovka: http://www.odtahovkadetva.sk/
 
 
Dolný Kubín
Okres Dolný Kubín je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Dolný Kubín. V ktorom regióne sa nachádza okres? Okres sa nachádza na severozápadnom Slovensku v regióne Orava. Dolný Kubín sa od počiatku vyvíjal ako remeselnícko-roľnícka osada. Rozvoj remesiel a trhov umožnila vynikajúca poloha na obchodnej ceste, ktorá spájala slovenské banské mestá s poľskými trhovými strediskami.
 
Vyhľadaj si vlakové spojenie: http://www.zsr.sk/
 
 
STK Dolný Kubín: http://www.stkteam.sk/
 
 
Dunajská Streda
Okres Dunajská Streda je okres v Trnavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Dunajská Streda. V ktorej časti Slovenska sa nachádza? Okres sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Okres Dunajská Streda patrí k dvom okresom v Slovenskej republike, kde majoritu tvorí Maďarská národnosť. Slovenská menšina tvorí väčšinu iba v 5 obciach z 67 obcí (z toho 3 mestá).
 
 
 
Dopravno špedičná spoločnosť: http://www.tiszatrade.sk/sk/
 
 
Galanta
Okres Galanta je okres v Trnavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Galanta. Okres sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Ktoré mesto je v okrese najväčšie? Najväčším mestom okresu je mesto Sereď, ktoré má 18 tisíc obyvateľov. V rámci Trnavského kraja hraničí s okresmi Hlohovec, Trnava a Dunajská Streda.
 
SAD Dunajská Streda, a.s., DOS Galanta: http://www.sadds.sk/
 
 
Nákladná cestná doprava: http://www.bkkgroup.sk/
Špedično dopravná firma: http://www.majtex.sk/
Námorná letecká doprava: http://www.mhglb.com/
 
 
 
 
Gelnica
Okres Gelnica je okres v Košickom kraji na Slovensku. V ktorom kraji sa okres nachádza? Správne sídlo okresu je mesto Gelnica. Okres Gelnica – tzv. Hnilecká dolina sa nachádza v severozápadnej časti Košického samosprávneho kraja. Susedí s okresmi Rožňava, Spišská Nová Ves, Košice-okolie a Prešov.
 
Linková autobusová doprava: http://gelnica.oma.sk/doprava
 
 
 
 
Hlohovec
Okres Hlohovec je okres v Trnavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Hlohovec. V ktorej časti Slovenska sa nachádza? Okres sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Susedí s okresmi Trnava, Piešťany, Galanta, Topoľčany a Nitra. V okrese Hlohovec sa nachádza 24 obcí, z nich Hlohovec a Leopoldov majú štatút mesta.
 
Mestská hromadná doprava: http://www.hlohovec.sk/?id_menu=66204
 
Kamionová preprava špedícia: http://www.madhc.sk/
 
Stanice technickej kontroly: http://www.stkhlohovec.sk/
 
 
 
Humenné
Koľko obcí združuje okres Humenné? Okres Humenné je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Humenné. Okres sa rozprestiera na východe Prešovského kraja. Združuje 61 obcí. Jeho prirodzeným centrom je druhé najväčšie mesto Zemplína, Humenné. Mesto sa rozprestiera na brehoch rieky Laborec.
 
SAD Humenné: http://www.sadhe.sk/
 
Medzinárodná vnutroštátna doprava: http://www.spedgarant.sk/
 
 
 
 
Ilava
S ktorými okresmi susedí okres Ilava? Okres Ilava je okres v Trenčianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Ilava. Na severe hraničí s Českou republikou, okrem toho s okresmi Púchov, Považská Bystrica a Žilina a na juhu s okresom Trenčín a Prievidza. Jadro okresu sa rozprestiera v Ilavskej kotline, ktorá je súčasťou Považského Podolia.
 
 
Pneuservis v okrese: http://www.jp-pneuservis.sk/
 
 
 
 
Kežmarok
Kde leží okresné mesto Kežmarok? Okres Kežmarok je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Kežmarok. Okresné mesto ležiace pod Vysokými Tatrami. Je historickým centrom tradičného regiónu Spiš. V meste sa nachádza drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
 
 
 
Strediská STK Slovensko: http://www.stkonline.sk/mapa/#
 
 
Komárno
V ktorej časti Nitrianskeho kraja sa nachádza okres Komárno? Okres Komárno je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Komárno. V okrese sa nachádzajú 3 mestá a 38 obcí. Okres Komárno sa nachádza v južnej časti Nitrianskeho kraja. Rozprestiera sa na ploche 1100km2. Z juhu je ohraničený tokom Dunaja.
 
Medzinárodná vnútroštátna preprava: http://www.tacbus.sk/
 
Strediská STK Slovensko: http://www.stkonline.sk/mapa/#
 
 
 
Košice
V ktorom roku Košice hostili titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Košice sú metropolou východného Slovenska a s vyše 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom v štáte. Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 355 000 obyvateľmi a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti v republike. V roku 2013 Košice hostili prestížny titul Európskeho hlavného mesta kultúry.

Doprava v Košiciach: http://www.kosice.sk/clanok.php?sekcia=dopra…
Facebook: https://www.facebook.com/visitkosice?fref=ts
Dopravný podnik: http://www.dpmk.sk/
MHD Košice: http://imhd.zoznam.sk/ke/mhd.html
Cestovné poriadky: http://imhd.zoznam.sk/ke/cestovne-poriadky.h…

Trasy liniek: http://imhd.zoznam.sk/ke/trasy-liniek.html
Mapy a schémy: http://imhd.zoznam.sk/ke/mapy-schemy.html
Facebook: https://www.facebook.com/ke.imhd.sk
Mestská doprava: https://imhd.sk/ke/
Prímestská doprava: http://www.eurobus.sk/cestovny-poriadok/pd-k…

Medzinárodná doprava: http://www.autobusova-doprava-kosice.sk/
Doprava minibusom: http://www.luxbus.sk/
Preprava mikrobusom: http://agentura-valer.sk/presov_-_kosice.htm…
Eurobus Košice: http://www.demotrans.sk/
Dopravné spoločnosti: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…

Zastávky v kraji: http://www.iscp.sk/pages/glob_z/work/KEK_SKK…
Výpis liniek: http://portal.cp.sk/Search.aspx?c=7&mi=…
Pravidelná preprava: https://www.cassoviaexpres.sk/sk/
Autobusová doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ko%C5%A1ice…
Letisko Košice: http://www.airportkosice.sk/pre-pasazierov/a…

Prílety a odlety: http://www.airportkosice.sk/pre-pasazierov/l…
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Letisko-Ko%C5…
Vnútroštátna medzinárodná doprava: http://www.minibuseuropa.sk/
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ko%C5%A1ice…
Autodoprava: http://www.autodopravakosice.sk/

Nadrozmerná doprava: http://www.junior-ke.sk/
Top transfer: http://www.toptransfer.sk/
Nákladná doprava: http://www.penad.sk/-kontakt
Železničná doprava: http://www.slovakrail.sk/
Cestovné poriadky: http://www.vlak-bus.sk/mhd-kosice.html

Detská železnica: http://www.detskazeleznica.sk/-cestovny-pori…
Košice: http://www.airportkosice.sk/pre-pasazierov/l…
Letisko Košice: http://www.slovak-airports.net/i_ksc.php
Letecká doprava: http://letenky.adept.sk/letecka-doprava
Taxi služba: https://www.najditaxi.sk/taxi-kosice

Taxi doprava: http://letiskosice.com/22-taxi-doprava/
Dopravný servis: http://doprava.radiokosice.sk/
Parkovanie v meste: https://www.eei.sk/prevadzka-kosice
Kde si nájdete? http://www.zlatestranky.sk/hladanie/Auto%C5%…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz

Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Naspäť

Krupina
V akom období bolo osidlené okolie Krupiny? Okres Krupina je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Krupina. Na základe archeologických nálezísk v okolí Krupiny možno predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mezolite.
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Kysucké Nové Mesto
Kde sa nachádza okres, v akom regióne? Okres Kysucké Nové Mesto je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Kysucké Nové Mesto. Okres sa nachádza na severozápadnom Slovensku v regióne Kysuce. Od roku 1960 do 1996 bol zlúčený s okresom Čadca so sídlom v Čadci.
 
Potrebujete pozrieť mapu? http://kysucke-nove-mesto.oma.sk/doprava
 
Vnutroštátna, medzinárodní doprava: http://www.rofis.sk/
 
Bezdotyková autoumyváreň: http://www.autoumyvarenpovina.sk/
 
STK kontroly: http://www.stkknm.sk/
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Levice
V ktorom kraji leží okres Levice? Okres Levice je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Levice. Levice sú sídlom najväčšieho okresu na Slovensku a zároveň 18. najväčším mestom na Slovensku.
 
Cestovný poriadok MHD: http://mhdlevice.szm.com/cp/
 
Cestná, železničná doprava: http://www.translog.sk/
 
Autopožičovna autoservis: http://www.autopozicovnalevice.sk/
Autopožičovňa autolakovňa: https://lubohorniak.autobazar.eu/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
Autoškola pohoda: http://www.aspohoda.sk/
 
 
Levoča
Od ktorého roku je Levoča zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Okres Levoča je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Levoča. Od roku 2009 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
 
 
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Liptovský Mikuláš
Ktoré pohoria obklopujú mesto ? Okres Liptovský Mikuláš je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade.
 
 
Osobná doprava: http://aodas.webnode.sk/
Osobná, nákladná doprava: http://www.fevel.sk/
Osobná doprava, taxi: http://www.citytaxilm.sk/
 
Vlaková doprava: http://www.slovakrail.sk/
Autobusy vlaky rezervácia: https://cestovnelistky.studentagency.sk/?0
Hľadáte spojenie? http://www.regiojet.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Lučenec
Do akého regiónu patrí okres? Okres Lučenec je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Je centrom historického regiónu Novohradu. Dejiny mesta poukazujú na archeologické nálezy, na osídlenia v miestach, kde sa dnes nachádza Lučenec, už v praveku.
 
 
Vlaková doprava: http://www.slovakrail.sk/
 
Platené neplatené parkoviská: http://galerialc.sk/_sluzby/parkovanie/
 
 
 
Malacky
V ktorej časti Slovenska sa nachádza okres Malacky? Okres Malacky je okres v Bratislavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Malacky. Okres sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Na severe hraničí s okresmi Senica a Trnava, na juhu s Pezinkom a Bratislavskými okresmi Bratislava III a Bratislava IV.
 
 
Autodoprava špedícia: http://www.imad-a.sk/
 
Požičovňa áut: http://www.peet.sk/
 
 
 
Martin
V ktorej kotline leží okres Martin? Okres Martin je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Martin. Nachádza na severozápadnom Slovensku v regióne Turiec. Nachádza sa asi 25 km juhovýchodne od Žiliny a 170 km severovýchodne od Bratislavy. Leží v Turčianskej kotline na rieke Turiec, pod výbežkami Malej Fatry.
 
 
Informácie o doprave: http://www.turiec.com/doprava
Parkoviská v meste: http://www.parkovaniemartin.sk/
 
Vlaková doprava: http://www.slovakrail.sk/
 
Nákladná a osobná preprava: http://www.slovaktrans.sk/
 
Potrebujete auto? http://www.prenajomaut.eu/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Medzilaborce
S akým okresom susedí okres Michalovce na severe? Okres Michalovce je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Michalovce. Okres hraničí na východe s novovytvoreným okresom Sobrance a z časti s Ukrajinou, západnými susedmi sú okresy Trebišov a Vranov, na severe susedí s okresom Humenné.
 
Vlaková doprava: http://www.slovakrail.sk/
 
Potrebujete taxík? https://mgroupslovakia.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Michalovce
S akým okresom susedí okres Michalovce na severe? Okres Michalovce je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Michalovce. Okres hraničí na východe s novovytvoreným okresom Sobrance a z časti s Ukrajinou, západnými susedmi sú okresy Trebišov a Vranov, na severe susedí s okresom Humenné.
 
 
Nepravidelná osobná preprava: http://www.ravels.sk/sk/
 
Vlakové spojenie: http://www.slovakrail.sk/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Myjava
V akom kraji sa nachádza okres Myjava? Okres Myjava je okres v Trenčianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Myjava. Myjava prezývaná aj „Metropola pod slamou“ podľa rovnomenného románu spisovateľky Zuzky Zgurišky, sa nachádza v západnej časti Trenčianskeho kraja, 50 km od krajského mesta Trenčín.
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Námestovo
V akom regióne sa nachádza Námestovo? Okres Námestovo je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Námestovo. Nachádza na severozápadnom Slovensku v regióne Orava. Námestovo leží v blízkosti štátnej hranice s Poľskom, v Oravskej kotline na severozápadnom brehu vodnej nádrže Oravská priehrada pri vtoku rieky Biela Orava.
 
Nepravidelná doprava: http://www.feribus.szm.com/
 
Vlakové spojenie: http://www.slovakrail.sk/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Nitra
Z ktorého roku sú potvrdené prvé zmienky o meste Nitra? Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené asi 90 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra a zo severnej strany sa nad ňou týči vrch Zobor. Je najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828.
 
 
Cestujete vlakom? http://www.slovakrail.sk/
 
Zmluvná doprava: http://www.eldetrans.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Nové Mesto nad Váhom
Ktoré mesto je správnym sídlom okresu? Okres Nové Mesto nad Váhom je okres v Trenčianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Nové Mesto nad Váhom. Mesto leží na strednom Považí v severnej časti výbežku Podunajskej nížiny pri úpätí Malých Karpát. Nové Mesto nad Váhom leží na pravom brehu Váhu v nadmorskej výške 195 m n. m.
 
Cestujete vlakom? http://www.slovakrail.sk/
 
Cestový poriadok vlakov: http://nmnv.sk/okres_doprava.html
Osobná nákladná doprava: http://www.avemoto.sk/
 
Medzinárodná vnútroštátna: http://www.doprava-strkopiesky.sk/
 
Technické emisné kontroly: http://www.pescaint.sk/Start.aspx
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Nové Zámky
Koľko obcí a miest sa nachádza v okrese? Okres Nové Zámky je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Nové Zámky sa nachádzajú na brehu rieky Nitra, v strednej časti Podunajskej nížiny. V okrese Nové Zámky sa nachádza 59 obcí a 3 mestá – Nové Zámky, Štúrovo a Šurany.
 
Arriva Nové Zámky: http://arrivanz.sk/
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Partizánske
Na sútoku akých miest leží mesto? Okres Partizánske je okres v Trenčianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Partizánske. Mesto Partizánske leží v južnej časti Trenčianskeho kraja na mieste sútoku riek Nitry a Nitrice.
 
Cestovný poriadok: http://www.partizanske.sk/
Hľadáte prímestské linky? http://goo.gl/E73hdA
Poriadok vlakovej dopravy: http://cestovny-poriadok.info-online.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Pezinok
Koľko kilometrov leží okres Pezinok od Bratislavy? Okres Pezinok je okres v Bratislavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Pezinok. Leží asi 22 kilometrov severovýchodne od Bratislavy. Trochu ďalej severovýchodne od neho leží Trnava.
 
Dopravné spojenie mapa: http://www.pezinok.sk/?yggid=55
 
Železničná doprava: http://www.pezinok.sk/?yggid=55
Lodná doprava Bratislava: http://www.lod.sk/
 
Preprava tovaru: http://www.dhlogistic.sk/
Kamiónová doprava: http://www.autotrans.sk/
 
Potrebujete zaparkovať? http://www.pezinok.sk/?yggid=982
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Piešťany
Aké ochorenie sa dá liečiť v Piešťanoch? Piešťany sú kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.
 
 
 
 
Preprava taxi služba: http://airporttaxipiestany.sk/sk
 
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 

Poltár
V akom kraji sa nachádza okres Poltár? Okres Poltár je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Poltár. Poltár leží na úpätí Slovenského Rudohoria na severovýchode Lučenskej kotliny v asymetrickej doline Poltarice.

Doprava v okrese: http://okres-poltar.oma.sk/mhd
Autobusová stanica: http://okres-poltar.oma.sk/doprava/autobusov…
Zástavky na mape: http://okres-poltar.oma.sk/doprava/autobusov…
Doprava požičovňa: http://www.bustrans-jm.sk/index.php
Autobusová doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autob…

Prímestské linky: http://www.sadlc.sk/public/index.php?option=…
Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/lucenec/spojenie/
Pravidelná doprava: http://www.azet.sk/katalog/autobusova-doprav…
Mikrobusová doprava: http://www.azet.sk/katalog/mini-a-mikrobusov…
Prepravné spoločnosti: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…

Železničná stanica mapa: http://okres-poltar.oma.sk/doprava/zeleznicn…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Námorná preprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/lodna…
Preprava logistika: https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/poltar/auto-…
Hľadáte nákladnú dopravu? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Taxi Kokava: https://www.facebook.com/permalink.php?story…
Potrebujete taxík? http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/taxi-…
Autopožičovne: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autop…
Autoservis: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Polt%C3%A1r…
Pneuservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/bansko…

Kde zaparkovať? http://detva.oma.sk/auto/parkovisko
Autoškola: http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Čerpacie stanice vyhľadaj: https://www.azet.sk/katalog/cerpacie-stanice…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
STK: http://www.stkonline.sk/

DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis

 
Poprad
V ktorom kraji sa nachádza mesto Poprad? Poprad je okresné mesto na severe Slovenska v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov je najväčším mestom Spiša a desiatym najväčším mestom na Slovensku.
 
 
Prímestské poriadky: http://sadpp.sk/
Vyhľadanie spojov: http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/
Hľadáte spoľahlivú dopravu? http://www.autobusovadoprava-eurotour.sk/
Vnútroštátna a medzinárodná doprava: http://www.lajmex.sk/doprava.php
Nepravidelná doprava: http://www.autodopravapoprad.sk/
 
 
 
 
 
 
 
Považská Bystrica
Medzi akými mestami sa nachádza Považská Bystrica? Okres Považská Bystrica je okres v Trenčianskom kraji. Správne sídlo okresu je mesto Považská Bystrica  je to priemyselné mesto na severozápade Slovenska na rieke Váh. Nachádza sa medzi mestami Púchov a Bytča.
 
Doprava Považská Bystrica: http://www.mds.sk/
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Prešov
Koľko katastrálnych častí má Prešov? Okres Prešov je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Prešov. Počtom obyvateľov je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Má štyri katastrálne časti:Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová a je metropolou Šariša.
 
Trasy liniek: http://www.dpmp.sk/
 
 
Odchody a príchody: http://www.sadzv.sk/
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
Mikrobusová doprava: http://goo.gl/LAJNxd
 
Spoločnosť Eurobus: http://www.demotrans.sk/
Zmluvná doprava: http://www.eldetrans.sk/
 
 
Zoznam autopožičovní: http://goo.gl/TjEKKy
Databáza taxislužieb: http://www.najditaxi.sk/taxi-presov
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Prievidza
Prievidza je okresné mesto ležiace v Trenčianskom kraji vzdialené 63 km od krajského mesta Trenčín. Mesto sa nachádza v centrálnej časti stredného Slovenska. Leží približne v strede Hornonitrianskej kotliny a ohraničuje ho z východu pohorie Vtáčnik a Žiar, zo západu Malá Magura.
 
Mestská hromadná doprava: http://www.prievidza.sk/turista/doprava/
 
Doprava mikrobusom autobusom: http://www.prievidza.sk/turista/doprava/
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
Skladovanie rozvoz tovaru: http://www.hanusexpres.sk/
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Púchov
Čo nachádza v okolí Púchova? Púchov je mesto na Slovensku ležiace v Trenčianskom kraji. Mesto Púchov je okresné mesto na strednom Považí. Najbližšími väčšími mestami sú Považská Bystrica na východe a Dubnica nad Váhom na juhozápade. Okolie Púchova je bohaté na minerálne pramene, nájdete tu viacero kúpalísk s minerálnou vodou.
 
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
Prepravné služby zasielatelstvo: http://www.adp.sk/doprava.html
 
Hľadáte autoservis? http://www.autoservismar.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
 
Revúca
Na sútoku ktorých vodných tokov sa nachádza Revúca? Okres Revúca je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Revúca. Revúca sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, pod Kohútom, jeho druhým najvyšším vrchom. Nachádza sa na sútoku vodných tokov Zdychava a Muráň.
 
 
Stránky o doprave: http://www.revuca.sk
 
Železničná stanica v Revúcej: http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevcla…
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Revúcej na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Revúcej na Google maps?
 
 
Rimavská Sobota  
Ktorá rieka preteká mestom? Okres Rimavská Sobota je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Rimavská Sobota. Leží v severozápadnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Rimavy. Mestom preteká a rozdeľuje ho na dve polovice rieka Rimava. V meste je vybudovaných 9 mostov pretínajúcich rieku.
 
 
Preprava mikrobusom: http://mbus.sk/
Slovenské železnice: http://www.slovakrail.sk/
Medzinárodná, vnútroštátna doprava: http://vartes.sk/
 
Dopravná, špedičná spoločnosť: http://www.albema.sk/
 
Záručný pozáručný servis: http://www.autoservisrs.sk/
Pneuservis autoservis: http://www.maxxx.sk/
 
Doprava servis odťahovka: http://www.autotraders.sk/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Rimavskej Sobote na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Rimavskej Sobote na Google maps?
 
 
Rožňava
V ktorom kraji sa nachádza okres Rožňava? Okres Rožňava je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Rožňava. Mesto sa nachádza v regióne Gemer, v Rožňavskej kotline. Z južnej strany mesto obkolesuje Slovenský kras, zo severu úpätia Volovských
vrchov. Cez mesto preteká Rožňavský potok a Slaná.
 
 
Preprava skladovanie: http://www.mgsped.eu/sluzby/
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Rožňave na Google?
 
 
Ružomberok
V ktorom kraji sa nachádza mesto Ružomberok? Ružomberok je okresné mesto ležiace v Žilinskom kraji. Mesto leží v západnej časti Liptovskej kotliny na sútoku Váhu a Revúcej.
 
 
Súkromná autobusová doprava: http://www.dak-doprava.com/
Mestská prímestská doprava: http://www.sadliorbus.sk/
 
Medzinárodná vnútroštátna: http://www.tomy.sk/
 
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Ružomberku na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Ružomberku na Google maps?
 
 
Sabinov
Čo je dominantou mesta? Okres Sabinov je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Sabinov. V meste je dominantou gotický chrám sv. Jána Krstiteľa. Prvá písomná zmienka o tomto meste na brehu Torysy pochádza z roku 1248. V polovici 12. storočia sa tu usadili nemeckí kolonisti. Spolu s Prešovom získalo toto mesto v roku 1299 mestské výsady.
 
Sabinov doprava: http://sabinov.oma.sk/mhd
Zmluvná a skupinová preprava: http://www.sanakol.sk/
 
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
 
 
Odťahovka predaj požičovňa: http://www.imrichcar.sk/index.php?page=1
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Sabinove na Google?
 
 
Senec
Ktoré národnosti patria k menšinám v okrese Senec? Okres Senec je okres v Bratislavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Senec. Okres Senec je podľa sčítania z roku 2011 okresom so slovenskou väčšinou. K menšinám patrí početná maďarská národnosť, s počtom 13,78% obyvateľstva. K ďalším menšinám patrí česká národnosť, ktorá tvorí 0,67% počtu obyvateľstva okresu.
 
Autobusová doprava: http://www.k-bus.sk/
 
Preprava osôb: http://www.lplusl.sk/
 
Dopravná spoločnosť: http://www.cedula.sk/
Slovenské železnice: http://www.slovakrail.sk/
Hľadáte vlakové spojenie? http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/
 
Aký servis potrebujete? http://www.kucaservis.sk/
Autoservis pneuservis: http://autobodo.sk/autoservis.html
 
Hľadáte autoservis? http://www.autoserviszachar.sk/
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Sabinove na Google?
 
 
Senica
Ktorá riečka preteká intravilánom mesta? Okres Senica je okres v Trnavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Senica. Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Intravilánom mesta preteká riečka Teplica, do ktorej sa východne od mesta vlievajú potoky Priečny a Kratnov zľava a následne v meste Rovenský a Pasecký potok zprava.
 
 
Schéma autobusovej stanice: http://sadinvest.sk/AS%20Senica.html
Potrebujete si objednať autobus? http://www.autobusovadoprava-senica.sk/
 
Nákladná automobilová doprava: http://www.nadress.sk/
Doprava špedícia: http://www.sikotrans.sk/sk/
Železničné spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
 
 
Stránky taxi služba: http://www.taxisenica.sk/
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Senici na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Senici na Google maps?
 
 
Skalica
V ktorej časti Slovenska sa nachádza okres Skalica? Okres Skalica je okres v Trnavskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Skalica. Nachádza sa v severozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Okres Skalica sa rozprestiera medzi riekou Moravou a výbežkami Malých a Bielych Karpát. Je najsevernejším okresom kraja a nachádza sa v ňom viacero archeologických lokalít.
 
 
Prístav Skalica: http://www.prvaplavebna.sk/
 
Mapka prístav v Skalici: http://skalica.oma.sk/doprava/pristav
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Skalici na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Skalici na Google maps?
 
 
Snina
Do akého regiónu patrí okres Snina? Okres Snina je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Snina. Okres Snina sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska v regióne Zemplín. Zo západnej strany hraničí s okresom Humenné a z južnej strany s okresom Sobrance. Severnú hranicu okresu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu štátna hranica s Ukrajinou.
 
Doprava autobusmi: http://www.ejzatour.sk/
Odchody autobusov v okrese: http://www.sadhe.sk/index.php?show=79
 
 
Slovenské železnice: http://www.slovakrail.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Snine na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Snine na Google maps?
 
 
Sobrance
Čím sa vyznačuje okres Sobrance? Okres Sobrance je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Sobrance. Nachádza sa na juhovýchodnom Slovensku v regióne Užsko. Okres Sobrance, aj keď nepatrí svojou rozlohou k veľkým okresom, má na svojom území bohatú sieť chránených území rôznych kategórií.
 
Trasy Arriva express: http://arrivaexpress.sk/trasy/
 
Preprava doma, zahraničí: http://www.auto-sofer.sk/
 
Slovenské železnice: http://www.slovakrail.sk/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Sobranciach na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Sobranciach na Google maps?
 
 
Spišská Nová Ves
V ktorom kraji sa nachádza okres Spišská Nová Ves? Okres Spišská Nová Ves je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Spišská Nová Ves. Mesto je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj.
 
 
 
Prepravná spoločnosť zahraničie: http://www.autokres.sk/
 
Zástavka železničná stanica: http://imhd.zoznam.sk/sn/cestovny-poriadok/z…
 
Aký spôsob dopravy potrebujete? http://eurodoprava.sk/sluzby/
 
 
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Spišskej Novej Vsi na Google?
 
Chcete si vyhľadať o doprave v Spišskej Novej Vsi na Google maps?
 
 
Stará Ľubovňa
Kde sa nachádza mesto Stará Ľubovňa? Okres Stará Ľubovňa je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Stará Ľubovňa. Mesto sa nachádza na severnom Slovensku, v regióne horného Spiša, v blízkosti hraníc s Poľskom. Neďaleko sa nachádzajú Vysoké Tatry.

Doprava Stará Ľubovňa: http://www.staralubovna.sk/doprava/
Facebook: https://www.facebook.com/staralubovna?ref=hl
MHD: http://dzsmktrans.sk/MHDSL/
Hľadáte spojenie? http://cestovny-poriadok.informujsa.sk/stara…
Cestovný poriadok: http://www.cp-online.sk/mhd/mhd-stara-lubovn…

Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Star%C3%A1+…
Doprava v kraji: http://www.po-kraj.sk/sk/fakty/prakticke-inf…
Autobusová doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autob…
Mikrobusová doprava: http://www.azet.sk/katalog/mini-a-mikrobusov…
Cestovné poriadky: http://www.buskarpaty.sk/index2.html

Železničná doprava v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Lodná doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/lodna…
Taxi služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/taxi-…
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-stara-lubovna

Zoznam preprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/prepr…
Autopožičovne v meste: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autop…
Odťahovky: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Odťahovka: https://www.zlatestranky.sk/firmy/Star%C3%A1…
Autoparkovisko: http://stara-lubovna.oma.sk/auto/parkovisko

STK: http://www.stkonline.sk/zoznam-stk/pienstav-…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
STK: http://www.stkonline.sk/
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html

Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Starej Ľubovni na Google?
https://goo.gl/8fKj7b

Chcete si vyhľadať o doprave v Starej Ľubovni na Google maps?
https://goo.gl/BzELLr

Naspäť 

Stropkov
Na ktorom brehu rieky Ondavy leží mesto Stropkov? Okres Stropkov je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Stropkov. Stropkov leží na ľavom brehu rieky Ondava, do ktorej sa v severnej časti mesta vlieva Chotčianka. Na severe mesta sa nachádza stropkovský rybník. Vo východnej časti mesta Bokši sa nachádzajú dva bokšanské rybníky.

SAD Humenné: https://www.facebook.com/SADkaHumenne/
Odchody autobusov v okrese: http://www.sadhe.sk/index.php?show=78
Doprava v okrese: http://okres-stropkov.oma.sk/doprava
Hľadáte spojenie? http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/
Automobilové služby: http://www.dopravasobek.sk/#utm_source=centr…

Preprava osôb: http://www.dopravasobek.sk/preprava_osob.htm…
Nákladná doprava v kraji: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Kamionová doprava: http://katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/ka…
Preprava tovaru: http://www.agnet.sk/index.php
Medzinárodná doprava špedícia: http://www.dtrans.eu/index.html

Prepravne služby v kraji: http://www.travelcontact.sk/doprava-automobi…
Zoznam preprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/prepr…
Železničná doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Lodná doprava v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/lodna…

Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-stropkov/taxi-m…
Autopožičovňa autoservis odťahovka: http://www.autopal.sk/index.html
Parkovisko: http://stropkov.oma.sk/auto/parkovisko
STK: http://www.stkonline.sk/zoznam-stk/stk-strop…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Stropkove na Google?
https://goo.gl/1RArG9

Chcete si vyhľadať o doprave v Stropkove na Google maps?
https://goo.gl/f6O2XN

Naspäť

Svidník
Akú rozlohu má okres Svidník? Okres Svidník je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Svidník. Okres Svidník má rozlohu 549,84 km². Nachádza sa v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji, kde sa rozprestiera na území Nízkych Beskýd s 2 celkami Ondavskou a Laboreckou vrchovinou.

Doprava v regióne: http://www.svidnik.sk/obcan/doprava-v-region…
Linka Svidník Praha: http://www.ckeurotour.sk/cp.html
Facebook: https://www.facebook.com/ckeurotour
SAD Humenné: http://www.sadhe.sk/index.php?show=47
Facebook: https://www.facebook.com/SADkaHumenne/

Hľadáte spojenie: http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/
Autobusové stanice: http://okres-svidnik.oma.sk/doprava/autobuso…
Autobusové zástavky: http://okres-svidnik.oma.sk/doprava/autobuso…
Medzinárodná vnútroštátna preprava: http://www.molnarbus.sk/
Doprava v okrese: http://www.ljmore.sk

Preprava osôb minibusom: http://www.hurasvidnik.sk/zoznam/automark-ma…
Hľadáte taxi? http://www.hurasvidnik.sk/zoznam/auto-moto/t…
Preprava lodných kontajnerov: http://www.exeltrans.sk/
Doprava špedícia logistika: http://www.boper.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Boper-2032676530405…

Železničná doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Letisko v okrese: http://okres-svidnik.oma.sk/doprava/letisko
Lodná doprava v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/lodna…
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-svidnik

Potrebujete autoservis? http://www.servisujeme.sk/autoservisy/svidni…
Pneuservisy: http://www.servisujeme.sk/pneuservisy/svidni…
Odťahovky v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Parkoviská mapka: http://okres-svidnik.oma.sk/auto/parkovisko
STK: https://www.stkonline.sk/zoznam-stk

Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Svidníku na Google?
https://goo.gl/gTQzEm

Naspäť

Šaľa
Kde sa nachádza okres Šaľa? Okres Šaľa je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Šaľa. Okres Šaľa sa nachádza na západe južného Slovenska. Mesto leží na oboch brehoch dolného toku Váhu, v nadmorskej výške 107 m. Rozkladá sa na úrodnej nížine.

Dopravné spoje Mhd: http://www.sala.sk/cms.article/default/813/d…
Facebook: https://www.facebook.com/mestoSala
Preprava osôb: http://www.dopatour.sk/sluzby
Galanta Šaľa Nitra: http://www.sadds.sk/sk/galanta-sala-nitra
Mhd v okrese: http://okres-sala.oma.sk/mhd

Autobusová stanica: http://okres-sala.oma.sk/doprava/autobusova-…
Hľadáte spojenie? http://cp.atlas.sk/sala/spojenie/
Nitra Šaľa: http://www.arrivanitra.sk/sluzby/primestska-…
Cestovný poriadok: http://cestovny-poriadok.informujsa.sk/sala….
Transport a logistika: http://www.zedo.sk/sk/nase-sluzby/

Nákladná doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%A0a%C4%…
Kam potrebujete dopravu? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Železničná doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…
Železničná stanica: http://okres-sala.oma.sk/doprava/zeleznicna-…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…

Prístav v okrese: http://okres-sala.oma.sk/doprava/pristav
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-sala
K – Taxi Šaľa: http://www.k-taxi.sk/index.html
Autopožičovne: http://katalog.centrum.sk/pozicovne-auto-mot…
Potrebujete autoservis? http://www.servisujeme.sk/autoservisy/?count…

Autoservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/autoservisy/sala/
Pneuservisy: http://www.servisujeme.sk/pneuservisy/sala/?…
Pneuservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/nitria…
Kam do autoumyvárky? http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Autoumyváreň: http://www.servisujeme.sk/autoumyvaren_Autou…

Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Parkoviská mapka: http://okres-sala.oma.sk/auto/parkovisko
STK: http://www.stkonline.sk/zoznam-stk/stk-sala-…
Technická kontrola: http://www.stksala.sk/technicka_kontrola/
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Šale na Google?
https://goo.gl/KJXVsN

Chcete si vyhľadať o doprave v Šale na Google maps?
https://goo.gl/C0bMiF

Naspäť 

Topoľčany
Okres Topoľčany je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Topoľčany. Topoľčiansky okres sa nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja, v Nitrianskej pahorkatine na strednom Ponitrí. Ktorá rieka preteká stredom okresu? Stredom okresu preteká zo severu na juh rieka Nitra.

Mestská doprava Topoľčany: http://www.arrivanitra.sk/sluzby/mestska-dop…
Mestská hromadná doprava: http://topolcany.virtualne.sk/mestka-doprava…
Arriva expres stanice: http://arrivaexpress.sk/trasy/#stanice
Autobusová doprava: http://www.mojetopolcany.sk/autobusova-dopra…
Hľadáte spojenie? http://cp.atlas.sk/topolcany/spojenie/

Autobusová stanica: http://topolcany.oma.sk/doprava/autobusova-s…
Autobusové zastávky: http://topolcany.oma.sk/doprava/autobusova-z…
Turancar: https://www.turancar.sk/buslinky_new/index.p…
Facebook: https://www.facebook.com/TurancarCK
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Topo%C4%BE%…

Katalóg autodoprava: http://www.zoznam.sk/katalog/Auto-moto-prepr…
Kamionová doprava: http://www.steindorfer.sk/medzinarodna-dopra…
Doprava a špedícia: http://www.fktrans.sk/doprava-a-spedicia/
Nákladná doprava: http://www.huratopolcany.sk/zoznam/vladimir-…
Doprava logistika: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Cestujete vlakom? http://www.slovakrail.sk/
Železničná stanica: https://rail.sk/arp/slovakia/zst/155069.htm
Železničná stanica na mape: http://topolcany.oma.sk/doprava/zeleznicna-s…
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-topolcany
Autopožičovňa: http://www.formulacar.sk/

Autoservis: http://www.amt-cars.sk/index.php?option=com_…
Pneuservis: http://www.amt-cars.sk/index.php?option=com_…
Autoservis pneuservis odťahovka: http://www.premat.sk/index.html
Kam do autoumyvárky? http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Autoumyvárne v meste: http://www.servisujeme.sk/autoumyvarne/topol…

Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Parkoviská mapka: http://topolcany.oma.sk/auto/parkovisko
STK: http://www.stkonline.sk/zoznam-stk/stk-topol…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz

DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Topoľčanoch na Google?
https://goo.gl/nptWaQ

Chcete si vyhľadať o doprave v Topoľčanoch na Google maps?
https://goo.gl/uLJ5mR

Naspäť

Trebišov
V akom kraji sa nachádza okres Trebišov? Okres Trebišov je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Trebišov. Okres Trebišov je prevažne poľnohospodársky kraj. Dominantami sú úrodné lány, ovocné sady, zelené záhrady, lužné lesy s prírodnými rezerváciami a malebné pahorkatiny.

Autobusová doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Trebi%C5%A1…
Doprava v Trebišove: http://trebisov.oma.sk/doprava
Autobusová stanica: http://trebisov.oma.sk/doprava/autobusova-st…
Súkromná autobusová doprava: http://evidencia-dopravcov.eu/dopravca/629
Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/trebisov/spojenie/

Prímestské linky: http://www.arrivami.sk/page-5/primestske-lin…
Dopravné spoločnosti v kraji: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…
Firmy doprava: http://www.infozemplin.sk/sitehandler.php?id…
Cestujete vlakom? http://www.slovakrail.sk/
Železničná stanica: http://trebisov.oma.sk/doprava/zeleznicna-st…

Cestovný poriadok vlakom: http://cestovny-poriadok.informujsa.sk/vlaky…
Cestovný poriadok vlaky lietadlá: http://cestovnyporiadok.vyhladajsi.sk/mhd-tr…
Letecká a námorná preprava: http://www.mgmexpress.sk/
Nákladná doprava: http://www.jo-ma.sk/
Aký typ dopravy hľadáte? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Hľadáte taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-trebisov/tv-tax…
Potrebujete prenajať auto? http://www.tiptopcar.sk/sluzby.html
Prenájom karavanu: http://www.verimed.sk/uvod
Autoservis v Trebišove: http://www.infozemplin.sk/sitehandler.php?id…
Autoservis pneuservis: http://www.aumo.sk/

Autoservis: http://www.rrautoservis.sk/
Autoumyvárka preprava: http://www.tiptopcar.sk/sluzby.html
Potrebujete odťahovku? http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Parkovisko Trebišov mapa: http://trebisov.oma.sk/auto/parkovisko
STK: http://www.stkonline.sk/

Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Trebišove na Google?
https://goo.gl/A2QoAW

Chcete si vyhľadať o doprave v Trebišove na Google maps?
https://goo.gl/F78H74

Naspäť

Trenčín
Kde na Slovensku sa nachádza mesto Trenčín? Trenčín je jedno z najstarších slovenských miest s 55 832 obyvateľmi ležiace na rieke Váh. Nachádza sa na západnom Slovensku. Vďaka strategicky výhodnej polohe miesta tu bol vybudovaný Trenčiansky hrad.

Mapy schémy MHD: http://imhd.zoznam.sk/tn/mapy-schemy.html
Cestovné poriadky: http://imhd.zoznam.sk/tn/cestovne-poriadky.h…
Trasy liniek: http://imhd.zoznam.sk/tn/trasy-liniek.html
Facebook: https://www.facebook.com/imhd.sk
Kam cestujete? http://cestovny-poriadok.info-online.sk/mhd-…

Doprava Trenčín: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Autobusová stanica: http://www.sadtn.sk/?mod=autobusove-stanice
Cestovné poriadky: http://www.sadtn.sk/?mod=doprava–mestska–t…
Potrebujete vyhľadať spoj? http://cp.atlas.sk/trencin/spojenie/
Portál zastávok: http://www.iscp.sk/pages/glob_z/work/TNK_SKK…

Cestujete autobusom alebo vlakom? http://www.sadzv.sk/
Informačný portál: http://portal.cp.sk/Search.aspx?c=7&mi=…
Vyhľadávač spojenia: http://www.vlak-bus.sk/index.php
Aké služby ponúka železnica? http://www.slovakrail.sk/
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/

Vlaková doprava: http://www.visittrencin.sk/vlakov-doprava
Nákladná doprava: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Prepravné spoločnosti: http://trencin.virtualne.sk/firmy-a-sluzby/c…
Databáza taxislužieb: http://www.najditaxi.sk/taxi-trencin
Kde si nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/hladanie/Taxislu%…

Dopravca Turancar: http://www.turancar.sk/doprava/doprava.html
Zmluvná doprava: http://www.eldetrans.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/El-De-trans-3306435…
Letecká doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Tren%C4%8D%…
Stránky letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…

Autopožičovne v kraji: http://www.irent.sk/autopozicovne/okres-tren…
Hľadáte autoservis? http://katalog.centrum.sk/autoservisy/trenci…
Pneuservis: http://www.autoservishavran.sk/sluzby.html
Parkoviská: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://www.visittrencin.sk/odtahova-sluzba

Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Strediská kontroly originality: http://informacie.autovia.sk/kontrola-origin…
Čerpacie stanice: http://www.zlatestranky.sk/hladanie/%C4%8Cer…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html

Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Trenčíne na Google?
http://goo.gl/OF3Ct4

Chcete si vyhľadať o doprave v Trenčíne na Google maps?
https://goo.gl/maps/dZNo4

Naspäť

Trnava
Kde leží mesto Trnava? Trnava je krajské mesto na západe Slovenska, 7. najväčšie mesto v krajine. Leží v centre Trnavskej pahorkatiny. Trnava je na Slovensku jedným z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi a dostala prezývku Malý Rím.

Doprava v Trnave: http://www.trnava.sk/sk/clanok/doprava-v-trn…
SAD Trnava: http://trnava.virtualne.sk/sad-trnava.html
Cestovné poriadky: http://imhd.zoznam.sk/tn/cestovne-poriadky.h…
Trasy liniek: http://imhd.zoznam.sk/tt/trasy-liniek.html
Mapy a schémy: http://imhd.zoznam.sk/tt/mapy-schemy.html

Facebook: https://www.facebook.com/imhd.sk
Potrebujete vyhľadať spoj? http://cp.atlas.sk/trnava/spojenie/
Prímestská doprava: https://www.trnava-vuc.sk/menu-vlavo-doprava
Facebook: https://www.facebook.com/Trnavsk%C3%BD-samos…
Portál zastávok: http://www.iscp.sk/pages/glob_z/work/TT_SKK….

Informačný portál: http://portal.cp.sk/Search.aspx?c=7&mi=…
Kam cestujete? http://cestovny-poriadok.info-online.sk/
Aké služby ponúka železnica? http://www.slovakrail.sk/
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/
Vyhľadávač spojenia: http://www.vlak-bus.sk/index.php

Železničná stanica: http://trnava.virtualne.sk/zeleznicna-stanic…
Cestovné poriadky: http://cestovnyporiadok.vyhladajsi.sk/
Autobusy vlaky taxi: http://trnava.virtualne.sk/info-mapa/autobus…
Slovak Lines: http://www.slovaklines.sk/trnava.html
Facebook: https://www.facebook.com/SlovakLines?v=app_4…

Zoznam dopravcov: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…
Akú spoločnosť hľadáte? http://www.dopravnespolocnosti.sk/
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/hladanie/doprava+…
Doprava logistika: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Doprava preprava: http://www.zlatestranky.sk/hladanie/N%C3%A1k…

Cestná letecká námorná doprava: http://www.praktik.sro.sk/sluzby.php
Facebook: https://www.facebook.com/Praktik-sro-2939762…
Databáza taxislužieb: http://www.najditaxi.sk/taxi-trnava
Autopožičovne: http://www.irent.sk/autopozicovne/?nazov=zad…
Hľadáte autoservis? http://katalog.centrum.sk/autoservisy/trnava…

Katalóg pneuservisy: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/trnava…
Parkoviská: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Umývanie a čistenie: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….

Strediská kontroly originality: http://informacie.autovia.sk/kontrola-origin…
Stanice STK: http://informacie.autovia.sk/stk-trnavsky-kr…
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Trnave na Google?
http://goo.gl/cYpOKL

Chcete si vyhľadať o doprave v Trnave na Google maps?
https://goo.gl/maps/Zz8Kb

Naspäť 

Turčianske Teplice
Ako sa volá rieka ktorá preteká mestom? Okres Turčianske Teplice je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Turčianske Teplice. Okres leží v južnej časti regiónu Turiec. Mestom preteká rieka Teplica.

Doprava mapka: http://turcianske-teplice.oma.sk/doprava
Autobusová doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Tur%C4%8Dia…
Prímestské linky: http://www.infoturiec.sk/index.php?M=90&#038…
Diaľkové linky: http://www.sadza.sk/index.php?page=autobusov…
Potrebujete vyhľadať spoj? http://cp.atlas.sk/zilina/spojenie/

Dopravné spoločnosti: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…
Doprava preprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/prepr…
Doprava taxi Žsr: http://turciansketeplice.virtualne.sk/info-m…
Železničná stanica: http://turcianske-teplice.oma.sk/doprava/zel…
Letisko v kraji: http://zilinsky-kraj.oma.sk/doprava/letisko

Heliport v kraji: http://zilinsky-kraj.oma.sk/doprava/heliport
Prístav v kraji: http://zilinsky-kraj.oma.sk/doprava/pristav
Databáza taxislužieb: http://www.najditaxi.sk/taxi-turcianske-tepl…
Autopožičovne v kraji: http://www.irent.sk/autopozicovne/kraj-zilin…
Hľadáte autoservis? http://katalog.centrum.sk/daniel-lichner-tra…

Katalóg pneuservisy: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/zilins…
Parkoviská: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Autoumyvárky čistenie: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Kam do autoškoly? http://www.autoskolavladar.sk/

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
Strediská kontroly originality: http://informacie.autovia.sk/kontrola-origin…
Stanice STK v kraji: http://informacie.autovia.sk/stk-zilinsky-kr…
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Turčianskych Tepliciach na Google?
https://goo.gl/5Tn76d

Naspäť

Tvrdošín
S ktorým štátom hraničí na severovýchode okres Tvrdošín? Okres Tvrdošín je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Tvrdošín. Nachádza sa na severe Slovenska v regióne Orava. Na severovýchode hraničí s Poľskom. Mesto leží priamo na sútoku riek Orava a Oravica.

Mestská doprava: http://www.huratvrdosin.sk/zoznam/cestovanie…
Prímestská doprava: http://www.sadliorbus.sk/pr%C3%ADmestsk%C3%A…
Autobusová doprava: http://www.kia.sk/index.php?context=364
Facebook: https://www.facebook.com/KiaMotorsSlovakia
Nepravidelná doprava: http://katalog.centrum.sk/jan-cuporak-autobu…

Cestovné spojenie: http://cp.atlas.sk/zilina/spojenie/
Autobusové zástavky: http://www.iscp.sk/pages/glob_z/work/TS_SKK….
Zástavky na mape: http://okres-tvrdosin.oma.sk/doprava/autobus…
Kam cestujete? http://cestovny-poriadok.info-online.sk/
Aké služby ponúka železnica? http://www.slovakrail.sk/

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/
Autodoprava v okrese: http://www.azet.sk/katalog/nakladna-cestna-d…
Doprava logistika: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Požičovne automoto: http://katalog.centrum.sk/pozicovne-auto-mot…
Katalóg pneuservisy: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/zilins…

Stránky autoservisov: http://katalog.centrum.sk/autoservisy/tvrdos…
Hľadáte taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-tvrdosin
Taxi doprava: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Parkovisko mapa: http://okres-tvrdosin.oma.sk/auto/parkovisko
Parkoviská v kraji: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…

Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Autoumyvárky čistenie: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_profi…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
Stanice STK v kraji: http://informacie.autovia.sk/stk-zilinsky-kr…

DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Tvrdošíne na Google?
https://goo.gl/OwXvJV

Naspäť

Veľký Krtíš
V ktorom kraji sa nachádza okres Veľký Krtíš? Okres Veľký Krtíš je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Veľký Krtíš. Cez Veľký Krtíš prechádza rieka Krtíš.Tečie severojužným smerom od Modrého Kameňa až po južnú hranicu katastrálneho územia mesta, odkiaľ pokračuje až po sútok s Ipľom v južnej časti okresu.

Zoznam autobusových liniek: http://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/pal_m…
Medzinárodne linky: http://www.sadzv.sk/cestovne-poriadky
Vnútroštátna linka: http://www.sadlc.sk/public/index.php?Itemid=…
Nepravidelná doprava: http://www.azet.sk/firma/424876/gabriela-rac…
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ve%C4%BEk%C…

Cestovný poriadok: http://cp.atlas.sk/vlakbus/odchody/
Doprava Veľký Krtíš: http://velky-krtis.oma.sk/doprava
Mapka autobusová stanica: http://velky-krtis.oma.sk/doprava/autobusova…
Autobusová doprava Zvolen: http://www.sadzv.sk/mapa-posobenia
Mikrobusová doprava: http://www.azet.sk/katalog/mini-a-mikrobusov…

Osobná doprava: http://www.taxitaxi.sk/renlo-osobna-preprava…
Facebook: https://www.facebook.com/TaxiTaxisk-19489689…
Dopravné spoločnosti: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…
Facebook: https://www.facebook.com/evidenciadopravcov
Medzinárodná doprava: http://www.medzinarodnadoprava-spedicia.sk/

Hľadáte nákladnú dopravu? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Nákladná doprava: http://detva.virtualne.sk/alfatrans-trade-au…
Železničná doprava v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…
Železničná stanica: http://velky-krtis.oma.sk/doprava/zeleznicna…
Hľadáte spojenie? http://www.slovakrail.sk/

Taxi preprava osôb: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…
Autoservis: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ve%C4%BEk%C…
Služby autoservisu: http://info.mobiltechna.sk/index.php?option=…
Stránky na autoservisy: http://katalog.centrum.sk/autoservisy/velky-…
Autopožičovne: http://katalog.centrum.sk/pozicovne-auto-mot…

Pneuservisy: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/bansko…
Parkoviská v kraji: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Autoumyvárky čistenie: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….

Stanice technickej kontroly: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ve%C4%BEk%C…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave vo Veľkom Krtíši na Google?
https://goo.gl/OLF492

Chcete si vyhľadať o doprave vo Veľkom Krtíši na Google maps?
https://goo.gl/nyrhmt

Naspäť

Vranov nad Topľou
Okres Vranov nad Topľou je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Vranov nad Topľou. S ktorými okresmi susedí na západe? Susedí s týmito okresmi: na západe s okresmi Košice-okolie a Prešov, na severe so Svidníckym a Stropkovským okresom, na východe s okresmi Humenné a Michalovce a na juhu s Trebišovským okresom.

Doprava a parkovanie: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/
Autobusová doprava: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Au…
MHD: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/MH…
Facebook: https://www.facebook.com/Mesto-Vranov-nad-To…

Doprava v okrese: http://okres-vranov-nad-toplou.oma.sk/mhd
Medzinárodná doprava: http://www.kamior.sk/
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Vranov+nad+…
Medzinárodná doprava zasielateľstvo: http://www.std-donivo.sk/sk/index.html
Nákladná doprava: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Železničná doprava: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Ze…
Železničná doprava: http://www.zsr.sk/
Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/
Autopožičovne: http://www.s-autoservis.sk/sk/servis/nahradn…
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Vranov+nad+…

Služby motoristom: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Sl…
Taxi služba: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Ta…
Parkovanie: http://www.vranov.sk/Doprava-a-parkovanie/Pa…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…

Autoumyvárky čistenie: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Stk Vranov nad Topľou: http://stekovranov.sk/#
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html

Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave vo na Google?
https://goo.gl/1hqknR

Naspäť

Zlaté Moravce
V ktorej časti Slovenska sa nachádza okres Zlaté Moravce? Okres Zlaté Moravce je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Zlaté Moravce. Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Na severe hraničí s Trenčianskym krajom, na východe s Banskobystrickým krajom, na juhu a západe s okresmi Nitrianskeho kraja.

Mestská doprava: http://www.arrivanitra.sk/sluzby/mestska-dop…
Prímestská doprava: http://www.arrivanitra.sk/sluzby/primestska-…
Autobusová stanica: http://okres-zlate-moravce.oma.sk/doprava/au…
Facebook: https://www.facebook.com/Autobusov%C3%A1-sta…
Autobusová doprava: http://www.hurazlatemoravce.sk/zoznam/auto-m…

Cestovný poriadok: http://www.cestovny-poriadok.info/Zlate-Mora…
Odchody autobusov: http://www.cestovny-poriadok.info/Odchody-au…
Veolia Transport: http://www.galeriaslovakia.sk/service_detail…
Osobná, nákladná preprava: http://www.autodoprava-sykora.sk/
Hľadáte nákladnú dopravu? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Cestná nákladná doprava: http://www.midas.sk/index.php/sk/
Nákladná doprava: http://www.hurazlatemoravce.sk/zoznam/auto-m…
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Zlat%C3%A9+…
Riečna, železničná preprava: http://www.delvia.sk/sluzby.htm
Železničná stanica: http://www.zeleznicne.info/view.php?cislocla…

Super taxi: http://www.supertaxizm.sk/
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-zlate-moravce
Autoservis pneuservis: http://www.kanvod.sk/?q=node/5
Potrebujete do autoservisu? http://katalog.centrum.sk/autoservisy/zlate-…
Pneuservis: http://katalog.centrum.sk/stanislav-karac-pn…

Umyvárne v kraji: http://katalog.centrum.sk/umyvanie-a-cisteni…
Parkoviská v kraji: http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Stanice technickej kontroly: http://katalog.centrum.sk/emisne-kontroly-st…

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Zlatých Moravciach na Google?
https://goo.gl/VxZCZ6

Chcete si vyhľadať o doprave v Zlatých Moravciach na Google maps?
https://goo.gl/9N77HK

Naspäť

Zvolen
Podľa počtu obyvateľstva na ktoré miesto môžme zaradiť mesto Zvolen? Okres Zvolen je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Zvolen. Je to jedno z najstarších miest na Slovensku. Počtom obyvateľstva je dvanáste najväčšie mesto na Slovensku a druhé v kraji.

SAD Zvolen: http://www.sadzv.sk/
Prímestské mestské linky: http://cit.tuzvo.sk:8081/mhd/linky.htm
Evidencia dopravcov: http://evidencia-dopravcov.eu/dopravca/57
Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/zvolen/spojenie/
MHD Zvolen: http://imhd.zoznam.sk/zv/mhd.html

Trasy liniek: http://imhd.zoznam.sk/zv/trasy-liniek.html
Mapy a schémy: http://imhd.zoznam.sk/zv/mapy-schemy.html
Vyhľadaj linku: http://imhd.zoznam.sk/zv/cestovne-poriadky.h…
Facebook: https://www.facebook.com/imhd.sk
Cestovné poriadky: http://web.sadzv.sk/old/pages/mhd_zv_now/mhd…

Osobná preprava osôb: http://comforttrans.webnode.sk/sluzby/
Hľadáte spojenie? http://cestovny-poriadok.informujsa.sk/zvole…
Doprava a špedícia: http://www.dkc.sk/
Doprava špedícia: http://www.truckway.sk/
Nákladná doprava: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Ponuka železnice: http://www.slovakrail.sk/
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/
Letecká doprava Sliač: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Námorné prepravy: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/lodna…
Hľadáte taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-zvolen

Požičovne: http://katalog.centrum.sk/pozicovne-auto-mot…
Autoservisy vyhľadaj: http://katalog.centrum.sk/autoservisy/zvolen…
Autoservis služby: http://www.autoservisfindo.sk/servis-a-sluzb…
Pneuservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/bansko…
Kam zaparkovať? http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…

Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
STK Zvolen: http://www.novastk.sk/?index.html
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html

Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave vo Zvolene na Google?
https://goo.gl/oZ583r

Naspäť

Žarnovica
Kde leží mesto Žarnovica? Okres Žarnovica je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Žarnovica. Okres vznikol 24. júla 1996. Mesto leží na Strednom Pohroní, v južnom výbežku Žiarskej kotliny. Západne sa dvíha Pohronský Inovec, severne pohorie Vtáčnik a na východe Štiavnické vrchy.

Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDarnov…
Dopravné spoločnosti: http://evidencia-dopravcov.eu/kraj?regionOrd…
SAD Zvolen: http://zarnovica.virtualne.sk/slovenska-auto…
Ikar autobusová doprava: http://zarnovica.virtualne.sk/ing-jozef-mora…
Cestovné poriadky: http://www.sadzv.sk/cestovne-poriadky

Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/zvolen/spojenie/
Doprava v Žarnovici: http://zarnovica.oma.sk/doprava
Autobusová stanica: http://zarnovica.oma.sk/doprava/autobusova-s…
Doprava v kraji: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autob…
Doprava logistika: http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Nákladná doprava: http://www.zoznam.sk/katalog/Auto-moto-prepr…
Medzinárodná kamionová doprava: http://www.dozam.sk/
Ponuka železnice: http://www.slovakrail.sk/
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/
Železničná doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/zelez…

Železničná stanica: http://zarnovica.oma.sk/doprava/zeleznicna-s…
Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Taxi preprava osôb: http://katalog.centrum.sk/pavol-bona/8675ed5…
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-zarnovica
Autopožičovne: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autop…

Hľadáte autoservis? http://katalog.centrum.sk/autoservisy/zarnov…
Pneuservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/bansko…
Kam zaparkovať? http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Autoškola: http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_profi…

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
STK Žarnovica: http://www.stkonline.sk/zoznam-stk/stk-pakav…
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Žarnovici na Google?
https://goo.gl/Vq9aXP

Naspäť

Žiar nad Hronom
Čím bolo významné mesto Žiar nad Hronom? Okres Žiar nad Hronom je okres v Banskobystrickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Žiar nad Hronom. V minulosti bolo poľnohospodárskou obcou, no po druhej svetovej vojne sa z obce stalo moderné mesto. Bola tu vybudovaná jediná hlinikáreň v bývalej Československej socialistickej republike.

Autobusová doprava: http://www.zlatestranky.sk/firmy/%C5%BDiar+n…
Doprava Žiar nad Hronom: http://ziar-nad-hronom.oma.sk/mhd
Diaľková doprava Zvolen: http://web.sadzv.sk/old/pages/dal_zv_15/inde…
Nepravidelná doprava: http://katalog.centrum.sk/jan-slastan/300aac…
Cestovný poriadok: http://cestovnyporiadok.vyhladajsi.sk/mhd-zi…

Hľadáte zájazdovú dopravu? http://www.janpaltrans.wbl.sk/
Pravidelná aj jednorázová doprava: http://www.seska.sk/sluzby/
Nákladná kamionová doprava: http://www.antonputis.sk/
Medzinárodná doprava: http://www.manuel.sk/
Aký druh dopravy hľadáte? http://katalog.centrum.sk/doprava-a-logistik…

Doprava zasielateľstvo skladovanie: http://www.hermes-sro.sk/
Odvoz, dovoz materiálu: http://www.autodopravaziar.sk/
Mapa dopravy: http://ziar-nad-hronom.oma.sk/mapa-dopravy
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
Železničná stanica: http://ziar-nad-hronom.oma.sk/doprava/zelezn…

Letecká doprava: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/letec…
Potrebujete taxík? http://www.najditaxi.sk/taxi-ziar-nad-hronom
Autopožičovne: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/autop…
Hľadáte autoservis? http://katalog.centrum.sk/autoservisy/ziar-n…
Pneuservisy v kraji: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/bansko…

Pneuservis: http://www.servisujeme.sk/pneuservis_SUPERPN…
Kam zaparkovať? http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové, iné služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Autoškola: http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Autoumyváreň: https://sk-sk.facebook.com/autoumyvarenharmo…

Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
Technická a emisná kontrola: http://www.stkonline.sk/
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v na Google?
https://goo.gl/csNBIm

Naspäť

Žilina
V ktorom kraji sa nachádza okres Žilina? Okres Žilina je okres v Žilinskom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Žilina. Veľkú časť rozlohy zaberá najmä v centrálnej časti Žilinská kotlina, na juhu nadväzuje Rajecká, Domanižská a Čičmianska kotlina, na juhozápade Bytčianska kotlina, na severe Kysucká kotlina a na severovýchode Štefanovská kotlina.

SAD Žilina doprava: http://www.sadza.sk/index.php?page=autobusov…
Facebook: https://www.facebook.com/sad.zilina
Doprava v Žiline: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…
Komunikácie v meste: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…
Dopravný podnik mesta: http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/

Plán liniek MHD: http://www.dpmz.sk/plan-siete-mhd/
Hľadáte spojenie? http://cp.atlas.sk/zilina/odchody/
Trolejbusy autobusy: http://imhd.zoznam.sk/za/cestovne-poriadky.h…
Trasy liniek: http://imhd.zoznam.sk/za/trasy-liniek.html
Mapy a schémy: http://imhd.zoznam.sk/za/mapy-schemy.html

Facebook: https://www.facebook.com/za.imhd.sk
Výpis liniek: http://portal.cp.sk/Search.aspx?c=7&mi=…
Portál zastávok: http://www.iscp.sk/pages/glob_z/work/ZAK_SKK…
Cestovný poriadok: http://cestovny-poriadok.info-online.sk/mhd-…
Dopravca Turancar: http://evidencia-dopravcov.eu/dopravca/114

Zmluvná doprava: http://www.eldetrans.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/El-De-trans-3306435…
Medzinárodná, vnútroštátna doprava: http://www.dopravaslamka.sk/
Pravidelná linka: http://www.sadtn.sk/?mod=novinky–pravidelna…
Železničná doprava: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…

Kam cestujete? http://cp.atlas.sk/vlakbus/odchody/
Železničná spoločnosť: http://www.slovakrail.sk/
Facebook: https://sk-sk.facebook.com/ZSSK.sk/
Letisko Žilina: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…
Kde nás nájdete? http://www.zlatestranky.sk/hladanie/Taxislu%…

Databáza taxislužieb: http://www.najditaxi.sk/taxi-zilina
Autopožičovne v kraji: http://www.irent.sk/autopozicovne/kraj-zilin…
Autoservisy Žilina: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…
Pneuservisy: http://katalog.centrum.sk/pneuservisy/zilina…
Umyvárne v kraji: http://katalog.centrum.sk/ivan-martincek/6e3…

Hľadáte parkovisko? http://www.zaparkujte.sk/parkoviska/kategori…
Odťahové služby: http://cestovanie.aktuality.sk/katalog/odtah…
Kam do autoškoly? http://www.kamdoautoskoly.sk/autoskola_list….
Stanica technickej kontroly: http://www.stk-miko.sk/index.php
Potrebujete odťahovú službu? http://firmy.autovia.sk/odtahove-sluzby/

Hľadáte STK? http://informacie.autovia.sk/stk-zilinsky-kr…
Čerpacie stanice Žilina: http://zilina-gallery.sk/index.php?/category…
Siete čerpacích staníc: http://goo.gl/OFG7kz
DHL služby: http://www.dhl.sk/sk.html
Dopravný servis: http://www.stellacentrum.sk/aktual.php
Dopravné obmedzenia: http://auto.sme.sk/dopravny-servis/

Chcete si vyhľadať o doprave v Žiline na Google?
http://goo.gl/6n0N3T

Chcete si vyhľadať o doprave v Žiline na Google maps?
https://goo.gl/maps/7TJJx
 
 
  

Comments are closed.