Bratislava – U

Dátum zberu: 20 .12. 2014
Strana 1 z približne 225 výsledkov
 
Bratislava – U
 
3B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Ubytovanie Bratislava
Potrebujete sa ubytovať? O aké ubytovanie máte záujem? Ubytovanie je poskytnutie miesta na bývanie alebo samotné miesto na bývanie. Môže byť trvalé, prechodné alebo krátkodobé. Ubytovacie zariadenia sa členia podľa druhu na kategórie a podľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb na triedy.
 
 
 
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Účtovníctvo a poradenstvo Bratislava
Potrebujete spravovať svoje financie? Účtovníctvo je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení. V užšom zmysle finančné účtovníctvo zahŕňa len bežné finančné účtovníctvo v širšom zmysle zahŕňa aj účtovnú závierku.
 
 
Účtovné poradenstvo: http://www.ftmaudit.sk/
Firemné financie: http://acces.sk/
Potrebujete poradiť? http://www.adorea.sk/
Kurzy účtovníctva: http://kurzy-uctovnictva.com/
 
Spracovanie účtovníctva: http://spracovanieuctovnictva.com/
Vedenie účtovníctva: http://bratislava.eby.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Umelé a sušené kvety, dekorácie Bratislava
Máte radi sušené kvietky? Kvet je orgán rastlín papradí a všetkých zložitejších rastlín v podobe skrátenej stonky letorastu, na ktorej je prisadnutý súbor premenených – cudzím slovom metamorfovaných listov slúžiacich na pohlavné rozmnožovanie.
 
Umelé stromy kvety: http://www.barimex.sk/
Dekorácie umelé kvety: http://www.janadekor.sk/
 
Sušené kytice aranžovanie: http://www.susenekvety.dubova.sk/
Živé aj sušené kvety: http://www.kvety-bratislava.sk/
Veľkoobchod umelé kvety: http://www.dekora.sk/
 
Dekorácie zo sušených kvetov: http://www.zosrdca.szm.com/
Záhradné centrum: http://kulla.eu/zcentrum.htm
Dekorácie interiéru: http://www.greendesign.sk/
 
Dekorácie a darčeky: http://www.sashe.sk/jullsflowers
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Umelecké a zábavné služby Bratislava
V čom máte záľubu, čo je vaším koníčkom? Zábava je využitie času na účel, ktorého zmyslom je zabaviť alebo odreagovať sa, prípadne terapeutické občerstvenie tela alebo mysle. Hobby alebo záľuba či koníček je to, čo ľudia robia radi.
 
Zábavné vystúpenia: http://www.vertigo.sk/
 
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Upratovanie a čistenie Bratislava
Hľadáte vhodnú upratovaciu službu? Upratovacie služby, čistenie a údržba. Čistenie bazénov Čistiarne a práčovne Tepovanie Upratovanie komerčných priestorov Žehliarne a mangľovanie Čistenie peria Bytové, nebytové priestory.
 
Bytové nebytové priestory: http://www.benison.sk/upratovanie
 
Čistenie kožených sedačiek: http://www.topservis-bratislava.sk/cistenie-…
 
Čistenie a dezinfekcia v zdravotníctve: http://bode.sk/produkty.html
 
Umývanie čistenie automobilov: http://meditacia.sk/gooplex/bratislava-a-2/#…
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Úprava pitnej vody Bratislava
Kto vykonáva kontrolu vody? Pitná voda je sladká voda, nevyhnutná zložka ľudskej potravy. Jej zdrojom je zrážková voda, podzemná voda a s určitým obmedzením voda riek a jazier. Kontrolu vody vo verejných vodovodoch vykonávajú prevádzkovatelia vodovodných systémov a úrady verejného zdravotníctva.
 
Vodárenská spoločnosť: https://www.facebook.com/vodaakonapoj
Technológie na úpravu vody: http://www.aquasystem.sk/
 
Priemyselná úprava vody: http://www.eurowater.sk/
 
Zaujímavosti o vode: http://www.copijeme.sk/
Poruchová služba: http://www.aquamteam.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Úrady Bratislava
Aké zariadenie je úrad, čo má na starosti? Úrad je zariadenie verejnej správy, ktoré uskutočňuje zákonné nariadenia a predpisy a kontroluje ich plnenie. Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejno právnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.
 
Obvodné úrady: http://www.minv.sk/?OU_BA
 
Úrad verejného zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Urologické ambulancie Bratislava
Čím sa zaoberá lekársky odbor urológia? Urológia je chirurgický lekársky odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou chorôb vylučovacej sústavy a mužských pohlavných orgánov. Vylučovacia sústava je sústava orgánov, ktorá zabezpečuje odstránenie odpadových látok z tela a je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme.
 
Hľadáte lekára? http://www.lekari.sk/urolog
 
Pemimed urológia: http://www.uroambulancia.sk/
 
 
Potrebujete kúpeľnú liečbu? http://kupele-sk.com/
Anatómia vylučovacej sústavy: http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-vylucovac…
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Ušné, nosné, krčné ambulancie Bratislava
Čím sa zaoberá medicínsky odbor Otorinolaryngológia? Otorinolaryngológia je medicínsky chirurgický odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou ochorení ucha, nosa, nosovej dutiny a prinosových dutín, hltana a hrtana. Niekedy sa vyskytuje aj užšia špecializácia otológia, rhinológia a laryngológia , ďalej foniatria a neurootológia.
 
Kliniky otorinolaryngológie: http://www.orl-lfuk.sk/ambulancie.php
 
 
Stránky ucho a sluch: http://www.cimax.sk/lieky/ucho
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Úsporné žiarovky Bratislava
Čo je to žiarovka? Žiarivka je druh elektrického svetelného zdroja – nízkotlaková ortuťová výbojka, ktorá na premenu elektrickej energie na svetelnú využíva žiarenie tlejivého elektrického výboja v parách ortuti.
 
Svetelné zdroje: http://www.narva.sk/
 
Led žiarovky: http://shop.ledco.sk/
Zber recyklácia svetelných zdrojov: http://www.ekolamp.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Útulky pre zvieratá Bratislava
Aké zariadenie je zvierací útulok čo poskytuje zvieratám? Zvierací útulok, alebo útulok pre zvieratá je zariadenie, ktoré poskytuje prístrešie strateným, opusteným zvieratám a zvieratám bez domova. Väčšinou ide o veľké množstvo psov a mačiek.
 
Hľadajú domov: http://www.psysos.sk/
 
Stránky o mačkách: http://happycat.sk/Linky.htm
 
Weby o mačkách: http://cimax.sk/lieky/macky
 
Potrebujete čerstvé krmivo? http://www.aras.sk/
 
Ambujeme nonstop: http://www.vetline.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Úvery a pôžičky Bratislava
Chcete si požičať, alebo vziať úver? Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára zmluva o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník.
 
On-line nebankové pôžičky: http://www.cofidis.sk/
Úver on-line cez internet: http://www.uvery.sk/
Pôžička pre každého: http://www.ammado.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
  

Comments are closed.