Bratislava počasie

Dátum zberu: 30.9.2020
Strana 1 z približne 62 výsledkov
 
Bratislava počasie
 
2B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
 
 
 
Bratislava počasie
Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste a v určitom krátkom časovom úseku alebo okamihu. Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov, ktoré boli namerané meteorologickými prístrojmi alebo zistené pozorovateľom.
 
 
 
 
 
Na mape počasie Bratislava
Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektami v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru, ale existujú aj plastické mapy.
 
 
 
Predpoveď počasia Bratislava
Predpoveď počasia je aplikácia vedeckých a technických poznatkov, ktorej výsledkom má byť poznanie počasia a budúceho vývoja atmosféry v určitom čase nad určitým územím. Moderná predpoveď počasia vychádza z celkového pohybu oblastí nízkeho a vysokého tlaku vzduchu a frontov.
 
 
 
Satelit Bratislava
Satelit môže byť všeobecne stály sprievodca, stály prenasledovateľ, stály napodobňovateľ a podobne, v umení nasledovník, napodobňovateľ v umení alebo vede, epigón v kozmonautike a astronómii, družica v televíznej technike…
 
 
 
Meteoalarm
Meteoalarm sú oficiálne internetové stránky Európskej meteorologickej služby, ktorá poskytuje informácie o mimoriadnych poveternostných javoch. Je určená pre každého..
 
 
 
Radar Bratislava
Radar alebo rádiolokátor je zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlny a následne sníma ich odraz od objektu, schopného tieto vlny odrážať. V súčasnosti radary využívajú elektromagnetické žiarenie najmä z mikrovlnnej oblasti.
 
 
 
Peľové správy Bratislava
Peľové správy pre oblasť Bratislavy. Dajú sa nastaviť aj iné oblasti Slovenska. Rolovaním dole pozriete aktuálny stav čo kvitne alebo raší a bude produkovať peľ.
 
 
 
Peľový kalendár
Peľový kalendár vám poslúži zistiť v ktorom mesiaci roka čo kvitne. Samozrejme, je to orientačné a ako viete tak už 4 ročné obdobia nefungujú a tak sa termíny môžu posúvať.
 
 
 
Bio počasie Bratislava
Individuálna predpoveď počasia pre jednotlivcov z nastavením lokality a chorobnosti. Výpočtový vzorec, ktorým sa automatický počíta aktuálne zaťaženie na váš organizmus.
 
 
 
Kvalita ovzdušia Bratislava
Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem. Nemá výraznú hornú hranicu a otáča sa spolu so Zemou. Chráni nás pred škodlivým kozmickým žiarením, škodlivým slnečným žiarením a slnečným vetrom.
 
 
 
Ozón Bratislava
Ozón je plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Mimoriadne významnú úlohu pre pozemský život hrá tzv. ozónová vrstva atmosféry.
 
 
 
UV žiarenie Bratislava
Ultrafialové žiarenie je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 100 nm do 400 nm, kratšej ako viditeľné svetlo, ale dlhšej ako mäkké röntgenové žiarenie.
 
 
 
Výstrahy Bratislava
Počasie je na rozdiel od podnebia stavom atmosféry na určitom mieste a v určitom čase, zatiaľ čo podnebie popisuje dlhodobý stav počasia na určitom mieste. Počasie sa zvyčajne chápe ako stav troposféry.
 
 
 
Vodné stavy Bratislava
Rieka je väčší vodný tok, ktorý prúdi v jednom smere a ktorý vypĺňa najspodnejšiu časť doliny – koryto alebo riečište. „Väčší“ obyčajne znamená väčšiu dĺžku, rozlohu povodia alebo prietok.
 
 
 
Oblačnosť Bratislava
Oblak je viditeľná sústava malých častíc vody alebo ľadu v atmosfére Zeme alebo iných planét. Oblaky vznikajú vtedy, keď sa vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na kvapky alebo ľadové kryštáliky.
 
 
 
Vietor Bratislava
Vietor je pohybujúci sa vzdušný prúd, ktorý vzniká v dôsledku vyrovnávania tlaku medzi oblasťami s rôznym atmosférickým tlakom. Je to prízemný horizontálny prúd vzduchu prúdiaci z tlakovej výše do tlakovej níže.
 
 
 
Tlak vzduchu Bratislava
Atmosférický tlak alebo barometrický tlak je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem. Tento tlak je vyvolaný tiažou vzduchového stĺpca siahajúceho od nadmorskej výšky, v ktorej tlak meriame, až po hornú hranicu atmosféry.
 
 
 
Zrážky Bratislava
Zrážky sú častice vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary a ktoré padajú z oblohy -oblakov či kondenzujú priamo na zemskom povrchu. Zrážky pokrývajú veľkú časť pojmu hydrometeor.
 
 
 
Vlhkosť vzduchu Bratislava
Vlhkosť vzduchu v meteorológii je definovaná veličinami absolútna vlhkosť vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu – absolútna vlhkosť vzduchu vydelená vlhkosťou nasýtených vodných pár pri rovnakej teplote v rovnakom objeme.
 
 
 
Online kamery Bratislava
Webkamera alebo webová kamera je vstupné zariadenie počítača slúžiace na snímanie pohyblivého obrazu alebo statických obrázkov, a ich prenos do počítača pre ďalšie spracovanie.
 
 
 
Lietanie Bratislava
Lietanie alebo let môže byť: pohybovanie sa, vznášanie sa vo vzduchu pomocou krídel alebo lietadla, letectvo a lietanie – biológia akýkoľvek rýchly pohyb vzduchom.
 
 

 

Comments are closed.