Bratislava – O

Dátum zberu: 10 .09. 2014
Strana 1 z približne 560 výsledkov
 
Bratislava – O
 
7B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Obce a mestá SR Bratislava
Kedy sa stane obec mestom? Mesto je na Slovensku postavenie, ktoré získava obec na požiadanie po splnení určitých kritérií vymedzených zákonom SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Obec je základná územno správna jednotka verejnej správy.
 
Portál miest a obcí Slovenska: http://www.infoma.sk/databaza-firiem.php?cat…
 
Zoznam obcí a miest: http://www.sodbtn.sk/obce/
 
Chceš si nájsť PSČ? http://najdipsc.zones.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Obchod a služby Bratislava
Pod čo spadá obchod, obchodná činnosť? Obchodná činnosť alebo obchod je výmenná činnosť na trhu alebo činnosť kúpy a predaja – teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho. Predmetom ich spoločného záujmu je tovar – predávajúci má záujem tovar predať, kupujúci kúpiť.
 
Stredná odborná škola: http://www.sos-panty.sk/?
 
Katalóg firiem a služieb: http://server.sk/firmy/
Účtovnícke a auditorske služby: http://firmy.abcsk.sk/sluzby/uctovnicke-audi…
 
Priestory pre obchod a služby: http://www.reality.sk/reality/bratislava-sta…
Asociácia spotrebiteľov: http://www.test-magazin.sk/
Združenie spotrebiteľov: http://www.zss.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Obchodné akadémie Bratislava
Ako sa nazýva činnosť pri ktorej sa zaoberáme obchodom? Obchodná činnosť alebo komercia je výmenná činnosť na trhu alebo činnosť kúpy a predaja – teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho. Zaoberanie sa obchodom sa nazýva obchodovanie.
 
Súkromná obchodná akadémia: http://www.ipgymnazium.sk/?IDe=34776
Súkromná hotelová akadémia: http://www.shahagma.sk/
 
Obchodné akadémie Bratislava: http://www.katalog-skol.sk/podla-vykonu/
Stredná odborná služby obchod: http://www.soshotel.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Obrazy a fotografie Bratislava
Čo je to fotografia? Fotografia môže byť: obraz vytvorený pôsobením svetla na svetlocitlivý materiál alebo polovodičový snímač a následne prenesený na papier či iné médium. Je to činnosť zaoberajúca sa fotografovaním.
 
 
Z vašich fotiek: http://www.onlineposter.sk/
Bohatý sortiment: http://www.mojobraz.sk/
 
Online predaj obrazov: http://www.colorika.sk/
Plagáty obrazy: http://www.posters.sk/
Originálne diela: http://www.predajobrazov.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Obuv oprava a brašnárstvo Bratislava
Z akého materiálu a na akú príležitosť používame obuv? Obuv sa skladá z odevov nosených na nohách. Nosí sa z mnohých príčin ako ochrana proti prostrediu, hygiena a ozdoba. Obuvníctvo je výroba a oprava obuvi, obuvnícke remeslo.Obuv môže byť vyhotovená z rôznych materiálov, obuv delíme podľa účelu na pracovnú, športovú, vychádzkovú, spoločenskú….
 
 
Značková športová obuv: http://www.officeshoesonline.sk/
 
Nadmerné veľkosti: http://www.nadmerka.sk/
 
 
Kožená galantéria Bratislava: http://meditacia.sk/gooplex/bratislava-k/#ko…
Textilná galantéria: http://www.storex.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Obytné prívesy a karavany Bratislava
Na čo slúži karavan? Karavan-obytný príves je prípojné vozidlo za osobné alebo iné vozidlo vybavené ťažným zariadením. Podľa podvozku, súvisiaci s celkovou hmotnosťou, ako karavany brzdené a nebrzdené. Brzdené sú vybavené tzv. nájazdovou brzdou.
 
Kde zapožičať zakúpiť karavan? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Bratislava/…
Prenájom predaj obytných áut: http://www.caravania.sk/
 
Hľadáte turistické mapy? http://cimax.sk/lieky/turisticke-mapy
Diskusné fórum mototuristika: http://motoride.sk/?P=phorum&tema=turis…
 
Prehľad kempingov autokempingov: http://www.kempy.sk/
Slovenský mototuristický portál: http://www.mototuristika.sk/index.php?option…
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Oceľové šperky Bratislava
Čo je to šperk? Akú podobu môže mať šperk? Šperk je ozdobný predmet vyrobený z drahých kovov, drahokamov alebo iného materiálu. Môže mať rôznu podobu – prsteň, náramok, brošňa, prívesok a iné. V minulosti sa na výrobu šperkov používali rôzne kovy najčastejšie bronz. Neskôr sa začalo používať zlato a striebro. V súčasnosti je obľúbená platina a chirurgická oceľ.
 
Hľadáš veľkoobchod? http://www.velkoobchod-sperky.sk/
Hodiny šperky veľkoobchod: http://www.mcena.sk/#sk/domov
 
Veľkoobchod Carisma: http://carisma.sk/velkoobchod/
 
Kde si nájdete opravu šperkov? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Bratislava/…
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Oceňovanie a znalectvo Bratislava
Za akým účelom sa vypracováva znalecký posudok? Kto vypracováva znalecký posudok? Znalecký posudok je jeden z možných dôkazov hlavne v súdnom, niekedy i v právnom konaní, hlavným účelom je získať informácie. Vypracováva ich súdny znalec. V právnom konaní sa znalecké posudky vypracovávajú prevažne písomne.
 
Vyprac. znaleckých posudkov: http://dobryznalec.sk/
Inštitút oceňovania: http://www.ocenovanie.sk/
 
Oceňovanie obydlí: http://znalectvo.eu/obydlia.htm
 
Hľadáš odpoveď na otázku? http://znalectvo.eu/otazky.htm
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Ochranárske združenia Bratislava
Občianske združenie je výsledok združovania občanov, ktorý je právnickou osobou a nie je to politická strana, politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť, organizácia na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia či štátny orgán.
 
Ochranárske organizácie: http://sovs.kpr.sk/organizacie.html
Karpatské ochranárske združenie: http://www.koza.sk/cinnost.html
 
Enviromentálne organizácie: http://www.ekoforum.sk/
 
Klub ochrany techniky: http://kotp.railnet.sk/?cat=9
Poradňa pre občianske práva: http://poradna-prava.sk/?page_id=19
 
Človek v ohrození Facebook: https://www.facebook.com/clovekvohrozeni
 
Liga za ľudské práva: http://www.utecenci.sk/index.php
Ochranárske združenie BA: http://www.broz.sk/
 
Enviromentálna poradňa: http://www.studnicka.sk/
Regionálne centrum Slovensko: http://www.rec.org/office.php?id=14
Inštitút aplikovanej ekológie: http://www.daphne.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Očné ambulancie a optiky Bratislava
Aké choroby zraku poznáme? Oko je orgán reagujúci na svetlo. V priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlocitlivých orgánov reagujúcich iba na to, či svetlo je alebo nie je, až po „jednoduché“ oko u vrátane človeka. Choroby oka a zraku sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť, zelený zákal…
 
 
Zoznam stránok o zraku: http://www.cimax.sk/lieky/zrak
 
E-shop kontaktné šošovky: http://www.kontaktne-sosovky.sk/
 
Kontaktné šošovky: http://www.sosovky-kontaktne.sk/
Mapa aplikačných stredísk: http://www.acuvue.sk/home
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Odevy Bratislava
Aký je jeden zo spôsobov prejavu ľudskej individuality? Odev alebo oblečenie je súhrn predmetov z rozličného materiálu, ktoré slúžia na ochranu a ozdobu ľudského tela. V spôsobe obliekania sa prejavuje ľudská individualita, spoločenská pozícia ale aj pohlavie človeka.
 
Hľadáte nadmerné veľkosti? http://moletlinia.eu/
Krajčírstvo v Bratislave: http://www.krajcirstvo-dami.sk/
 
 
Hľadáte značkovú módu? http://www.cimax.sk/lieky/znackova-moda
 
Zdravotná obuv a odevy: http://www.lubica.eu/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Odpady Bratislava
Aké typy odpadu poznáme? Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Poznáme rôzne druhy odpadu: komunálny priemyselný, energetický odpad..
 
Odvoz a likvidácia odpadu: http://www.olo.sk/
 
Odpady Bratislava: http://www.super-odpady.sk/
 
Separovaný zber: http://www.oszpasko.sk/
 
Likvidácia nebezpečného odpadu: http://www.scaimex.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Odťahové služby Bratislava
Čo sa obvykle považuje za dopravnú nehodu? Dopravná nehoda je nepredvídaná kolízia jedného alebo viacerých dopravných prostriedkov, pri ktorých príde k hmotnej škode alebo zraneniu. Obvykle sa dopravná nehoda označuje ako nehoda na cestách.
 
Hľadáte odťahovú službu? http://www.odtahovasluzba-bratislava.sk/
Cestné služby: http://asos.sk/
 
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Ohňostroje a ohňová show Bratislava
Ako sa môže nazývať ohňostroj? Ohňostroj je svetelný a zvukový efekt spôsobený uvoľnením energie chemickými reakciami pri horení alebo explózii špeciálnych výbušnín alebo rakiet súhrnne nazývaných zábavná pyrotechnika, určených výlučne na tento účel.
 
E-shop ohňostroje: http://www.vasohnostroj.sk/
 
Laser show špeciálne efekty: http://www.ozvucenieaosvetlenie.sk/
Hľadáte pyrotechniku? http://www.pyrospol.sk/
 
Ohňová show Uv show: http://www.artefuego.sk/vystupenia
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Okná a dvere a plastové okná Bratislava
Aké druhy okien poznáme? Okno je otvor v pevnom nepriehľadnom povrchu, cez ktorý môže prechádzať svetlo a/alebo vzduch. Napríklad okno v stene domu alebo okno na meracom prístroji umožňujúce sledovanie nameraných dát.Poznáme viacero druhov okien napr. euro okná, plastové okná, strešné okná…
 
Plastové okná dvere: http://www.plastrol.sk/
Plastové okná hliníkové systémy: http://mb-kovanie.sk/sk/79-diely-pre-plastov…
Dvere hliníkové: http://www.kalypso.sk/
 
Euro okná hliníkové okná: http://www.kalypso.sk/
RP plast okná dvere žaluzie: http://www.rpplast.sk/
Nízkoenergetické domy: http://www.kalypso.sk/
 
Dodávatelia výrobcovia: http://cimax.sk/lieky/okna
Chcete si dať spraviť markízu? http://www.termax.sk/markizy.php
Presklievanie terás lódžií: http://www.profis-okna.sk/
 
Dvere zárubne kľučky: http://www.dvere.sk/
Dvere rôznych značiek: http://www.dvere.eu/
 
Interiérové dvere: http://www.dvereprum.sk/
Potrebujete dvere na mieru? http://www.interierove-dvere.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Okrasné rastliny, kvety, dreviny Bratislava
Ktoré rastliny patria medzi najznámejšie druhy? Okrasná rastlina je rastlina pestovaná pre svoj atraktívny vzhľad. Všeobecne sa nimi zaoberá záhradníctvo. Medzi najznámejšie okrasné rastliny patrí: ruža, tulipán, narcis, petúnia, margaréta a ďalšie druhy.
 
Záhradné centrum: http://www.zahradnictvo-ba.sk/
 
Priamy predaj na dobierku: http://www.dreviny.sk/
E-shopov rastlín stromov: http://www.cimax.sk/lieky/zahrada
 
Výstaviská na Slovensku: http://www.zk.sk/zahradnicke-vystavy.htm
Čo na ochranu rastlín? https://www.starkl.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Oleje a mazivá Bratislava
Aké oleje poznáme? Mastiaci alebo mazací olej je olejovitá kvapalina, ktorá sa používa na mastenie vzájomne sa pohybujúcich súčiastok v rôznych zariadeniach. Motorový olej je mazací olej určený špeciálne pre použitie v spaľovacích motoroch. Používajú sa rôzne oleje napr. automobilové oleje, priemyselné, lodné, letecké.
 
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Omietky a stierky Bratislava
Ako rozdeľujeme omietky? Omietka je súčasť povrchových úprav stavby. Omietky rozdeľujeme podľa umiestnenia vonkajšie a vnútorné, použitého materiálu, sadrové, vápenno-cementové, štukové, hlinené a úpravy povrchu.
 
 
Dekoračné omietky: http://www.malmur.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Online kamery Bratislava
Načo slúži webkamera? Webkamera alebo webová kamera je vstupné zariadenie počítača slúžiace na snímanie pohyblivého obrazu alebo statických obrázkov, a ich prenos do počítača pre ďalšie spracovanie. Predstavujú konštrukčne jednoduchý spôsob digitalizácie obrazu pre počítačové spracovanie.
 
 
Chcete si dať namontovať alarm? http://www.alarmy-bratislava.sk/
Predajca bezpečnostných kamier: http://www.ipsecure.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Opatrovanie detí a jasle Bratislava
Čo spadá pod detskú starostlivosť? Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov. Starostlivosť je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa.
 
 
 
Opatrovanie detí a dospelých: http://katalog.centrum.sk/sluzby-opatrovanie…
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Opatrovateľské služby Bratislava
Čo zaraďujeme medzi zariadenia soc. služieb? Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby. Medzi zariadenia soc. služieb zaraďujeme denné stacionáry, domovy pre osoby so zdravotným postihnutím, domov pre seniorov…
 
Slovenský červený kríž: http://bratislava.redcross.sk/uvod
Agentúry opatrovateľskej služby: http://www.zzz.sk/?mesto=Bratislava&zz=…
 
Opatrovanie detí a dospelých: http://katalog.centrum.sk/sluzby-opatrovanie…
 
Zariadenia a služby pre seniorov: http://www.cimax.sk/lieky/zariadenia-seniori
Profesionálna opatera detí: http://www.babynanny.sk/
Všetko pre opatrovateľky: http://www.opatrovatelky.com/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Opera a opereta Bratislava
Kto je potrebný pri budovaní operety? Opereta je divadelný hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa striedajú hudobné a prozaické časti. Jej názov možno preložiť, ako „malá opera“. Z hudobného hľadiska jej vrcholné diela nezaostávajú za komickými operami, a preto pre ich kvalitné predvedenie sú potrební operní speváci.
 
 
Podujatia na Slovensku: http://www.eventim.sk/sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Operátori Bratislava
Kto je to operátor? Operátor môže byť v informatike pracovník obsluhujúci počítač, jeho prídavné zariadenia a činnosť výpočtového systému, operátor v telekomunikáciách je firma prevádzkujúca telefónnu sieť pre telefóny na určitom území.
 
 
T-com T-mobile Orange O2: http://telefonny-zoznam.sk-online.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Ortopedické a zdravotné matrace Bratislava
Načo sa používa matrac? Matrac je podložka, spravidla umiestnená na lôžku, na ktorom sa spí alebo odpočíva. Matrace rozdeľujeme na niekoľko druhov, najčastejšie podľa materiálu z ktorého je vyhotovené ich jadro. Okrem jadra obsahuje matrac väčšinou aj ďalšie vrstvy, ktoré upravujú jeho vlastnosti.
 
Matrace rošty postele: http://www.dormeo.sk/
 
Lamelové rošty postele: http://www.matrace-materasso.sk/
 
Ako si vybrať matrac? https://www.raj-matracov.sk/
Kde si nájdete posteľnú bielizeň? http://www.zlatestranky.sk/firmy/Bratislava/…
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Ortopedické ambulancie Bratislava
Čím sa zaoberá medicínsky odbor ortopédia? Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií.
 
 
 
Ortopédie na Slovensku: http://www.arthromed.sk/
Ambulancie na Slovensku: http://www.cimax.sk/lieky/ortopedia
Chiropraktici a osteopati: http://cimax.sk/lieky/chiropraxia
Zoznam webov o chrbtici: http://cimax.sk/lieky/chrbtica
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Osobní tréneri Bratislava
Čo je prácou osobného trénera? Tréner je odborne a pedagogicky vzdelaný telovýchovný pracovník, ktorý vedie športovcov tréningový proces. Tréner musí okrem odbornej spôsobilosti byť dobrým psychológom, lebo je pre športovca často aj dôverníkom. Potrebnou vlastnosťou trénera je jeho prirodzená autorita.
 
 
Absolventi trénerského štúdia: http://www.aircraftsport.sk/fitnes/osobni-tr…
Čo nového v športe? https://www.cas.sk/sport/
 
Tenisový tréner: http://www.sparring.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Osvetlenie a ozvučenie podujatí Bratislava
Čo je to svetlo? Svetlo môže byť – viditeľné svetlo vnímané viditeľné svetlo, optické žiarenie v širšom zmysle optické žiarenie röntgenové žiarenie, elektromagnetické žiarenie. Digitálny zvuk používa digitálny signál na zvukovú reprodukciu.
 
Efektové svetlá ozvučenie: http://www.soundtech.sk/
 
Obchod s Hi-Fi technikou: https://www.hurricane.sk/sk.html
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Osvetové združenia Bratislava
Ako sa pôvodne volalo národné osvetové centrum v Bratislave? Národné osvetové centrum v Bratislave je objekt, ktorý navrhol architekt Miloš Chorvát roku 1957 a pôvodne sa volal Dom umenia a architektúry. V prehliadke architektonických prác roku 1957 udelili Chorvátovi čestnú cenu druhého stupňa za úvodný projekt tejto významnej budovy. Už toho roku sa začala aj jeho realizácia.
 
Národné osvetové centrum: http://www.nocka.sk/
Združenie dychových služieb: http://www.zdhs.sk/
 
Združenie miest a obcí: http://www.zmos.sk/
 
Občianske združenie Inklúzia: http://www.inkluzia.sk/index.php
Zväz telesne postihnutých: http://www.sztp.sk/
Združenie pestovateľov obilnín: http://www.obilninari.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
 
Outlety Bratislava
Aký obchod je outlet? Factory outlet je anglický výraz pre podnikovú predajňu výrobcu, teda predajňu vlastnenú a prevádzkovanú samotným výrobcom, ale presnejšie spravidla takú podnikovú predajňu, v ktorej výrobca predáva nadbytočný tovar, chybný tovar alebo tovar, ktorý sa prestal vyrábať, za – často výrazne – zníženú cenu.
 
 
Hľadáte svadobné šaty? http://www.outletsvadobnychsiat.sk/
Internetový outlet: http://www.outletexpert.sk/
Outlet vo Voderadoch: http://www.onefashionoutlet.sk/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Ovocie a zelenina Bratislava
Zelenina sú jedlé časti kultúrnych jednoročných alebo dvojročných rastlín, v niektorých prípadoch aj časti viacročných rastlín. Ovocie sú jedlé plody alebo semená viacročných semenných rastlín, najčastejšie drevín. Ovocie obvykle rozdeľujeme na ovocie mierneho pásma, tropické a subtropické ovocie.
 
Prvá farmárska tržnica: http://www.freshmarket.sk/
Zelovoc Dlhé diely: http://www.zelovoc.com/
 
Rozvoz zeleniny a ovocia: http://www.debnickari.sk/ba/
Lunys v Bratislave: http://www.lunys.sk/
Zeleninári non-stop: http://www.zeleninari.sk/
 
Slovenská debnička: http://www.slovenskadebnicka.sk/
 
Čo uvariť zo zeleniny? https://varecha.pravda.sk/recepty/
 
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 
 
Oznámenia a vizitky Bratislava
Čo obsahuje vizitka? Vizitky sú karty, ktoré obsahujú obchodné informácie o firme alebo o jednotlivcovi. Rozdávajú sa zvyčajne pri formálnom predstavovaní, ako konvencia a prostriedok na lepšie zapamätanie. Vizitka zvyčajne obsahuje meno, prípadne názov firmy a kontaktné údaje ako sú adresa, telefónne číslo, fax, e-mail a webová stránka.
 
Najlacnejšie kopírovanie: http://www.anwell.sk/?page_id=24
Digitálna tlač: http://www.exprestlac.sk/
 
Plagáty štítky grafika: http://hvprint.sk/
Ručná výroba papiera: http://www.rucnypapier.sk/
 
Termotlač sieťotlač: http://www.tlac-bratislava.sk/
Polygrafická produkcia: http://www.polygrafcentrum.sk/
 
Chcete hľadať na Google?
 
Chcete hľadať na Google maps?
 

 

Comments are closed.