Bratislava – I, J

Dátum zberu: 26 .05. 2014
Strana 1 z približne 150 výsledkov
 
Bratislava – I,J
 
3
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Ihriská Bratislava
Ihrisko je miesto určené na realizovanie určitého športu alebo hry. V pravidlách sú väčšinou presne určené tvary a rozmery ihriska a často aj jeho povrch a ďalšie parametre. Okrem hracej plochy sa na ihrisku často nachádzajú ďalšie predmety či zariadenia potrebné pre príslušnú hru.
 
Petržalské ihriská: http://www.petrzalskeihriska.org/
 
 
Imunologické ambulancie Bratislava
Imunológia je odbor biológie a medicíny, ktorý sa zaoberá štúdiom zákonitostí imunologických reakcií živočíchov a človeka. Zoznam alergologických a imunologických ambulancií – Bratislava.
 
 
 
Interiérový desing a doplnky Bratislava
Dizajn môže byť: špecifická novodobá úžitková výtvarná činnosť prirodzené alebo zámerné povrchové vzory úžitkových predmetov a diel a stavebných materiálov, a tvorba týchto vzorov.
 
 
 
Interné ambulancie Bratislava
Interná medicína je vnútorné lekárstvo – odbor humánnej medicíny, v ktorom sa uskutočňuje prevencia, poznávanie a liečenie vnútorných chorôb, čiže ochorení vnútorných orgánov. Odborný lekár pre vnútorné lekárstvo je internista.
 
 
 
Internet Bratislava
Internet, hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím štandardizovaného Internetového Protokolu a mnohých ďalších protokolov.
 
 
Multimédia Swan: https://www.swan.sk/
 
 
Internetová reklama Bratislava
Internetová reklama je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozrastajúci druh reklamy. Internet poskytuje rôzne druhy reklamy. Najdôležitejší druh reklamy je bannerová reklama. Ďalej textová, lištová, alebo menej príjemná pop-up reklama a taktiež hromadné rozposielanie zväčša komerčne zameraných e-mailov, tzv. spam.
 
 
 
Internetové kaviarne Bratislava
Internetová kaviareň je verejné prístupné miesto, kde si návštevník môže prenajať počítač s pripojením na Internet. Za použitie počítačov v internetovej kaviarni je zvyčajne účtovaný poplatok.
 
Internet non – stop: http://www.stormclub.sk/
 
 
Internetové rádiá Bratislava
Internetové rádio alebo e-rádio je rádio, pri ktorom je jeho program šírený v digitálnej forme cez internet. Čo sa týka vysielania a prijímania zvuku je podobné klasickému rádiu. Na druhej strane ale je odlišné od podcastingu, pri ktorom sa vyžaduje sťahovanie relácií a takisto nemá nič spoločné s poskytovaním obsahu na želanie.
 
Internetové rádio: http://www.radioviva.sk/
 
 
 
Investičné poradenstvo Bratislava
Finančné sprostredkovanie v jednotlivých krajinách sa riadi zákonmi na národnej úrovni. Na Slovensku je finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo a dohľad nad týmito činnosťami regulované Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
 
 
 
 
Investičné kovy Bratislava
Investičné zlato je zvláštna forma zlata, ktorá je používaná ako investiční nástroj podobne ako napríklad cenné papiere. Jedná sa predovšetkým o zlaté mince a tehly, ktoré nie sú kupované zo zberateľských, numizmatických dôvodov, ale ako investície, t.j. k uloženiu papierových peňazí.
 
Investičné zlato: http://www.investicnezlato.sk/
Predaj zlata a striebra: https://www.3signa.sk/
Internetový obchod: https://www.silverum.sk/
 
 
Investičné spoločnosti Bratislava
Investícia alebo investovanie je v najbežnejšom ponímaní použitie finančných zdrojov, najmä dlhodobejšie a najmä s cieľom dosiahnuť výnos – zisk. Investícia je obstarávanie majetku. Inými slovami je to viazanie kapitálu, teda premena voľného kapitálu na viazaný kapitál.
 
 
 
Inzercia Bratislava
Inzerát je krátke textová či obrazová správa, ktorá je obvykle za poplatok zverejnená v nejakom vhodnom informačnom médiu – napr. v tlači na informačnej tabuli, na internete, v rozhlase alebo v televízii a pod.
 
Bratislavská inzercia: http://www.inzerciabratislava.sk/
 
Predaj a prenájom: http://prenajom-bratislava.eu/
 
 
Inžinierska činnosť Bratislava
Inžinierstvo je oblasť ľudskej činnosti spočívajúca v navrhovaní, stavbe a používaní vynálezov, ktoré transformujú fyzikálny svet okolo nás tak, aby spĺňal požadované potreby. Inžinierstvo predstavuje spôsob myslenia podobný vedeckému tým, že je tiež kreatívny a konštruktívny.
 
 
 
Inžinierske siete Bratislava
Inžinierska stavba je niektorá z týchto stavieb: diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, železničné, lanové a iné dráhy, vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk, mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody…
 
 
 
IT poradenstvo Bratislava
Stredoeurópsky termín informačná technika sa používa buď ako synonymum termínu informačná technológia alebo sa obmedzuje na fyzickú – organizačnú, výpočtovú, reprografickú a a prípadne aj telekomunikačnú techniku používanú pri práci s informáciami.
 
Informačné systémy: http://sosmis.sk/novastranka/
 
 
 
Izolačné práce Bratislava
Tepelná izolácia budov je dôležitým faktorom pre dosiahnutie tepelnej pohody jeho obyvateľov. Priemerná domácnosť za tým účelom spotrebuje cca 60 % z celkovej spotreby energie. Izolácie znižujú nechcené tepelné straty, tým aktívne znižujú energetickú náročnosť vykurovania ale aj chladenia.
 
Zatepľovacie práce: http://www.termotechna.sk/
 
 
Jachting Bratislava
Jachting je šport praktizovaný na plachetniciach hnaných silou vetra. Jedná sa predovšetkým o plávanie na vode. Pre nedostatok lepšieho názvoslovia sa hovorí i o jachtingu na zamrznutej vode – ľadovom jachtingu.
 
Slovenský zväz: http://www.sailing.sk/
Školiace stredisko a predajňa: http://www.yachtershop.sk/
Prenájom, škola: http://www.myway.sk/
Prenájom plachetníc: http://www.maxo.sk/
 
 
 
Jazdectvo a jazdecké potreby Bratislava
Jazdectvo je športové a športovo rekreačné odvetvie pri ktorej sa jazdí na koni alebo na nejakom zariadení za koňom. Jazdectvo sa člení na niekoľko samostatných jazdeckých pododvetví: parkúrové jazdectvo dostihy klusácke dostihy drezúra military westernové jazdectvo…
 
Slovenská federácia: http://www.jazdectvo.eu/
Jazdecké kluby: http://www.sjf.sk/
 
Všetko pre jazdectvo: http://www.jazdectvo.eu/
 
 
 
Jazykové kurzy Bratislava
Seminár je druh kolektívneho odborného štúdia, ktorej podstatou je spojenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov. Ide o užšie intenzívne pracovné rokovanie zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnymi úlohami a problémami.
 
Kurzy v zahraničí: http://www.dadteam.sk/
 
 
Jazz a blues Bratislava
Blues je vokálno – inštrumentálna forma hudby ktorá vznikla v afroamerických komunitách na juhu USA zo spirituálov, náboženských piesní, pokrikov čiernych otrokov pracujúcich na poliach, rýmovaných anglických a škótskych národných balád a chválospevov.
 
Kluby v meste: http://www.jazz.sk/
Tvoje jazzovinky: http://www.skjazz.sk/
Tradičný festival: http://www.jazz.sk/
 
 
Jedlá Bratislava
Jedlo je látka prijímaná živými organizmami. Je hlavným zdrojom energie, výživy pre zvieratá a ľudí. Bez jedla umrie človek od hladu. Výživa je komplex procesov, ktorými ľudský organizmus prijíma a zužitkúva látky nevyhnutné na úhradu nepretržitého energetického výdaja, na stavbu a obnovu tkanív a na zabezpečovanie jeho fyziologických funkcií.
 
 
 
 
Judo kluby Bratislava
Džudo je bojové umenie, spôsob sebaobrany ale najmä olympijský šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť ako aj psychickú odolnosť cvičenca. Filozofia džuda kladie veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníctvom ktorých dokáže džudista v prípade potreby eliminovať aj podstatne silnejšieho protivníka.
 
Športové správy. https://www.cas.sk/sport/
 

 

Comments are closed.