Bratislava – G

Dátum zberu: 05.05. 2014
Strana 1 z približne 150 výsledkov
 
Bratislava – G
 
6B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Galantéria Bratislava
Galantéria je označenie pre rôzne drobné ozdobné výrobky. V dnešnej dobe tento pojem často zahrňuje aj rôzne drobné pomôcky a doplnky pre odievanie, šitie, pletenie, žehlenie, drobné opravy textílií, ale aj názov obchodu s takýmito potrebami.
 
Textilná galantéria: http://www.storex.sk/
 
 
Galérie Bratislava
Dnes je galéria kultúrna inštitúcia, ktorá zhromažďuje, vedecky spracováva a vystavuje diela starého i moderného umenia – maliarstvo, sochárstvo a grafika. Pre samostatné zbierky obrazov sa používa označenie pinakotéka a zbierky sôch glyptotéka.
 
 
Galéria Degas: http://www.degas.sk/
Výstavy v Bratislave: http://www.citylife.sk/vystavy
 
 
Gastroenterologické ambulancie Bratislava
Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením chorôb tráviaceho ústrojenstva. Zdravotné strediská, ambulancie, medicína testy.
 
 
 
 
Gastrotechnika Bratislava
Gastronómia je teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady výživy človeka. Gastronomické organizácie sú Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Asociácia someliérov Slovenskej republiky ….
 
Katalóg gastro vybavenie:
Profesionálny sortiment: http://www.gaviota.sk/index.php/sk/
 
 
Genealógia Bratislava
Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne dôsledky. Rodopisné bádanie vychádza od jedinca — príslušníka rodu.
 
Zoznam firiem Slovenska: http://szm.sk/firmy-genealogia/
Spoznajte svoju famíliu: http://www.familyhistory.sk/
Genealogická spoločnosť: http://www.familyhistory.sk/
 
Všetko pre rodokmeň: http://www.geni.sk/
 
 
Geodetické práce Bratislava
Geodet je odborník zo stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu umožňujú vykonávať v súčinnosti s inými odborníkmi určité činnosti: zhromažďovať a interpretovať informácie vztiahnuté k pozemkom a ďalšie geografické informácie….
 
Geodeticko kartografický ústav: http://www.gku.sk/
Komora geodetov, kartografov: http://www.kgk.sk/
 
Úrad geodézie a kartografie: http://www.skgeodesy.sk/sk/
 
 
Geografia Bratislava
Geografia či zemepis je náuka zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti v priestore a čase. Jej cieľom je preskúmať a opísať Zem, dosiahnuť najlepšie využitie prírodných zdrojov pre ľudskú spoločnosť.
 
Fyzická geografia: https://fns.uniba.sk/
Regionálna geografia: http://www.regionalnageografia.sk/
 
Geografická olympiáda online: http://www.kvizy.eu/geografia/slovenske-obce…
 
 
Geologické práce Bratislava
Geológia je veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Je to jedna z geovied. Odborníci zaoberajúci sa geológiou sú geológovia.
 
 
Enviromentélna geológia firmy: http://www.enviroregister.sk/environmentalna…
 
 
Golfové ihriská Bratislava
Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že „hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliska do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami.“
 
Zoznam stránok o golfe: http://www.cimax.sk/lieky/golf
 
 
Golf Bratislava
Seminár je druh kolektívneho odborného štúdia, ktorej podstatou je spojenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov. Golfové kurzy, kluby, tréningy.
 
 
 
 
Golfové potreby Bratislava
Šport – /športové potreby/ je realizovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov.
 
Golfová predajňa: http://www.golfuniverse.sk/
Profesionálna predajňa: http://www.golfcentrum.sk/
 
 
Gospel hudba Bratislava
Gospel je náboženská hudba, ktorá má pôvod v afro-amerických kostoloch v prvej polovici 20. storočia alebo v čiernej gospelovej hudbe a náboženskej hudbe, ktorí komponovali a spievali hlavne južní gospeloví umelci.
 
Spevácky zbor: http://mannana.sk/
Mládežnícky zbor: http://www.beckari.sk/
 
Slovenský kresťanský portál: https://www.citylife.sk/koncerty
 
 
Graffiti Bratislava
Graffiti alebo grafity je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy v mestách, na vagóny a podobne. Označuje buď graffitistu (teda tvorcu graffiti – writer) alebo tvorbu graffiti ako anonymný výtvarný prejav.
 
 
Európa, Slovensko, Bratislava: http://www.fatcap.com/city/bratislava-1.html
Odstraňovanie graffitov: http://www.graffiti-x.sk/#/sk/home/
 
 
Grafické štúdiá Bratislava
Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov. Pojem grafika pochádza z gréckeho slova „grafein“, čo znamená kresliť.
 
Návrhy tlačovín: http://www.gamadesign.sk/
Profesionálny desing: http://victum.sk/
 
 
Gravírovanie Bratislava
Gravírovanie alebo rytie alebo vyrývanie alebo zastarane gravúra je vytváranie nezmazateľných stôp (rýh, priehlbín či vypuklého reliéfu) v tvare obrazu, znaku, ozdoby či písma na povrchu tuhého materiálu.
 
Gravírovanie laserom: http://www.gravirka.sk/
 
 
 
Gréckokatolícka cirkev Bratislava
Gréckokatolícka cirkev alebo katolícka cirkev (katolíci) byzantského obradu je súhrnné označenie východných katolíckych cirkví byzantského obradu. Na Slovensku existuje gréckokatolícka cirkev nazývaná Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
 
Bratislavská eparchia: http://grkatba.sk/
 
 
 
Guľatina a rezivo Bratislava
Drevo sú kmene, konáre a korene stromov a krov bez povrchových pletív. Z botanického hľadiska to zodpovedá časti cievnych zväzkov rastlín, ktoré majú drevnatú stonku. Rastliny s drevnatými stonkami sú kry, korunaté stromy alebo ihlancovité stromy.
 
 
 
Gymnastika Bratislava
Gymnastika je všestranný súbor telesných cvičení. Rozlišujeme športovú a modernú gymnastiku. Moderná gymnastika je jeden z mála čisto ženských športov. Jeho hlavnou charakteristickou črtou je cvičenie s náčiním: švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha.
 
Slovenská gymnastická federácia: http://www.sgf.sk/
Klub modernej gymnastiky: http://www.danubia-gymnastika.sk/
 
 
 
Gymnáziá Bratislava
Gymnázium je označenie pre stredné všeobecnovzdelávacie školy v niektorých krajinách, napríklad na Slovensku. Na Slovensku sa pojem gymnázium objavil počas humanizmu na označenie latinských cirkevných škôl.
 
 
 
Gynekologické ambulancie Bratislava
Gynekológia je odbor medicíny zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením všetkých organických a funkčných porúch reprodukčných orgánov ženy. Gynekológia, pôrodníctvo.
 
Jednodňová starostlivosť: http://www.medicentrumhsc.sk/
 
 

 

Comments are closed.