Bratislava – E

Dátum zberu: 19.04. 2014
Strana 1 z približne 145 výsledkov
 
Bratislava – E
 
1B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
 
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Evanjelická cirkev Bratislava
Evanjelická cirkev – príslušník sa nazýva evanjelik, môže byť evanjelická cirkev augsburského vyznania Luteránska cirkev, taká cirkev, ktorú charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium.
 
Ecav v Bratislave: http://www.ecav.sk/
Cirkevný zbor Ecav: http://www.ecavba.sk/
 
Evanjelická diakonia: http://www.diakonia.sk/
Katalóg Farských úradov: http://www.farskyurad.sk/index.php
 
 
 
Ekológia Bratislava
Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Časopisy o životnom prostredí: https://www.enviroportal.sk/environmentalna-…
 
Prírodovedecká fakulta: https://fns.uniba.sk/
Časopis pre školy: http://bech.truni.sk/
 
 
Ekologické združenia Bratislava
Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
 
 
 
Ekonomická univerzita Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave je najstaršia vysoká škola ekonomického zamerania na Slovensku. Vznikla v roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave (VOŠ). V roku 1945 bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú.
 
Ekonomická univerzita: http://www.euke.sk/
Volejbalový klub: http://www.slaviauk.sk/
 
Centrum ďalšieho vzdelávania: http://www.supernavigator.sk/navigator/profi…
 
 
Ekonomické kurzy Bratislava
Kurz znamená v ekonomike: skrátene burzový kurz, trhová cena finančných nástrojov (cenných papierov a podobne), cena obchodovaného tovaru vôbec, premenlivá hodnota vôbec.
 
 
 
 
Ekonomický software Bratislava
Softvér (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.
 
Ekonomický, bankový: http://www.molmi.sk/
 
Registračné pokladne: http://www.bowa.sk/
Profit online software: http://www.pro-fit.eu/
 
 
Elektrina, voda, plyn Bratislava
Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať. Elektrickú energiu majú všetky telesá s elektrickým nábojom – elektricky nabité telesá.
 
 
Plyn, voda, kúrenie: http://www.komplet.sk/o-nas
Porovnanie cien plynu: http://totalmoney.sk/plyn/
 
 
Elektroinštalácie Bratislava
Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení na vedenie a ovládanie elektrického prúdu alebo elektrických signálov na mieste ich vzniku, premeny a úprav alebo ich užívania a spotreby.
 
Elektroinštalácie: http://www.elektro.imtec.sk/
 
 
 
Elektromontáže Bratislava
Elektroinštalačný materiál je termín, ktorým označujeme elektrotechnické súčiastky, prístroje či spotrebiče využívané pri zavádzaní domovej, bytovej ale aj vonkajšej elektroinštalácie. Často sa tento termín vzťahuje len na materiál s ktorým dokáže pracovať aj človek bez nejakej väčšej odbornej znalosti.
 
 
Poga montaže: http://www.poga.sk/
 
 
Elektronická hudba Bratislava
Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami, napr. Theremin, Syntetizátor, Sampler (hudobný nástroj), Sekvencer, počítač a pod.
 
Kultúrne centrum Dunaj: http://www.kcdunaj.sk/
 
 
 
Emisné kontroly Bratislava
Emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné produkty bežnej prevádzky dopravných prostriedkov. Väčšinou majú nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka. Medzi hlavné zdroje emisií patria dopravné prostriedky poháňané spaľovacími motormi a medzi nimi tie, ktoré spaľujú uhľovodíkové palivá.
 
Tk a Ek Bratislava: http://www.stkboatplus.sk/
Zoznam staníc: http://www.stkonline.sk/
 
 
 
Enviromentálne organizácie Bratislava
Organizácia alebo organizovanie môže byť: proces premysleného, účelného usporadúvania proces prípravy a riadenia uskutočnenia podujatia či akcie. Enviromentálna výchova, ekológia.
 
Enviromentálne organizácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/
Prírodovedecká fakulta: http://www.krajinnaekologia.sk/
 
 
Estetická a plastická chirurgia Bratislava
Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia.
 
Plastická a estetická klinika: http://www.posoniumclinic.sk/
 
 
 
Etnická hudba, world music Bratislava
Folk je hudobný žáner, ktorý má svoje korene v anglosasských krajinách. Samotné slovo folk pochádza z angličtiny a znamená ľud/národ. Spojenie folk music znamená ľudovú hudbu (etnickú) aj tzv. folkovú hudbu.
 
Folk portál: http://www.folk.sk/
 
Hudobný dvojmesačník: http://www.novypopular.eu/
 
 
Exekútori, exekútorské úrady Bratislava
Súdny exekútor je slobodné právnické povolanie, ktoré podľa exekučného poriadku zaisťuje vykonávanie exekúcií. Právna poradňa, exekúcie, katalóg právnikov, ako to funguje, exekučný návrh, otázky, odpovede.
 
 
 
Ezoterika Bratislava
Ezoterizmus je komplex ezoterických pojmov a názorov. Súbor konkrétnych ezoterických prvkov sa nazýva ezoterika. Ezoterické poznanie je také, ktoré je možné získať len v úzkej skupine „osvietených“, „zasvätených“, alebo zvláštne vzdelaných ľudí.
 
 
 

 

Comments are closed.