Bratislava – D, Ď

Dátum zberu: 10.04. 2014
Strana 1 z približne 275 výsledkov
 
Bratislava – D,Ď
 
7B
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk
 
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž
 
 
 
 
Dámske odevy a šaty Bratislava
Odev alebo oblečenie je súhrn predmetov z rozličného materiálu, ktoré slúžia na ochranu a ozdobu ľudského tela. Okrem ochrannej funkcie, má odev aj rad kultúrnych a sociálnych funkcií. V spôsobe obliekania sa prejavuje ľudská individualita, spoločenská pozícia ale aj pohlavie človeka.
 
Požičovne šiat: https://www.blonde.sk/
 
Šitie na mieru: http://www.atelierdfc.sk/
 
E-shop, top značky: http://www.topznacky.sk/
 
 
 
Daňové poradenstvo Bratislava
Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov.
 
 
Jednoduché, podvojné: http://www.besteconomy.sk/
Obchodné komora: http://ba.sopk.sk/
 
 
Denná tlač Bratislava
Žurnalistika alebo novinárstvo je tvorivá činnosť verejne a periodicky šíriaca aktuálne informácie a publicistiku spravidla pomocou masových oznamovacích prostriedkov. Presnejšie vyjadrenie – činnosť zaoberajúca sa slovesnou a výtvarnou stránkou novín a časopisov.
 
Webové stránky: http://szm.sk/denna-tlac/
Bratislavské noviny: http://www.bratislavskenoviny.sk/
 
 
 
Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia Bratislava
Hygiena je vedný odbor študujúci zdravý spôsob života z hľadiska jedinca aj spoločnosti. Hlavnou úlohou hygieny je zabrániť, aby negatívne faktory vonkajšieho prostredia prekročili rámec adaptability ľudského organizmu.
 
Deratizačný portál: http://www.deratizacnyportal.sk/
 
 
 
Design Bratislava
Dizajn môže byť- špecifická novodobá úžitková výtvarná činnosť – prirodzené alebo zámerné povrchové vzory úžitkových predmetov a diel, stavebných materiálov, a tvorba týchto vzorov, funkčný a zároveň umelecký tvar…
 
Architektúra, dizajn: http://design.stuba.sk/
Výtvarné umenie: http://www.vsvu.sk/
Interiér, exteriér: http://www.archstyl.com/portfolio
 
Škola interiér dizajn: http://www.designdot.sk/
 
Reklamný dizajn: http://www.studio1.sk/
 
 
Deti a výchova Bratislava
Výchova alebo edukácia je súčasť výchovnej skutočnosti, činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu schopností a vlastností človeka. Výchova je pôsobenie na procesy ľudského učenia a socializácie s cieľom premeny človeka po všetkých stránkach.
 
Liečebno výchovné sanatórium: http://www.lvsba.sk/
OU – odbor školstva: https://www.ksuba.sk/
 
 
 
Detské ambulancie Bratislava
Nemocnica je lekárske zariadenie určené na liečenie ľudí. Umiestnenie pacienta v nemocnici sa nazýva hospitalizácia. Klasická nemocnica v rozvinutých krajinách sa skladá z niekoľkých častí, a to z lôžkového oddelenia, špecializovaných ambulancií, paraklinického oddelenia, technického zázemia, vedenia a manažmentu.
 
Facebook fakulná nemocnica: https://www.facebook.com/dfnsp?fref=ts
Rehabilitácie pre deti: http://www.tetis.sk/index.php
 
Śrobárov ústav pre deti: http://www.srobarovustav.sk/sk/
 
 
Detské domovy Bratislava
Detský domov je domov na výchovu detí bez rodičov. Poznáme ich už zo stredoveku. Deti majú šance byť adoptované a dostať sa do tradičných rodín. Deti z detských domovov sú často diskriminované. Detské domovy sú financované štátom, sčasti sponzormi.
 
 
Úsmev ako dar: http://www.usmev.sk/
Brána do života: http://branadozivota.sk/
 
 
Detské ihriská Bratislava
Pieskoviská slúžili a často ešte aj slúžia na zábavu pre deti, ktoré môžu z piesku stavať. Často je súčasťou detských ihrísk alebo ihrísk materských škôl. Pre svoju nenáročnosť si pieskoviská zriaďujú samotné rodiny na dvoroch svojich rodinných domov.
 
 
 
E – shop, pieskoviská: https://www.cimax.sk/lieky/hracky
 
 
Detské potreby Bratislava
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov, v širšom zmysle akýkoľvek priamy potomok nejakého rodiča. Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok uspokojenia.
 
 
E – shop pre kojenca: http://www.kojenecke-potreby.sk/
 
 
 
Detský textil Bratislava
Odev alebo oblečenie je súhrn predmetov z rozličného materiálu, ktoré slúžia na ochranu a ozdobu ľudského tela. Okrem ochrannej funkcie, má odev aj rad kultúrnych asociálnych funkcií. V spôsobe obliekania sa prejavuje ľudská individualita, spoločenská pozícia ale aj pohlavie človeka.
 
 
 
 
Diéty, racionálna výživa Bratislava
Diéta je riadený príjem pokrmov a tekutín za účelom dosiahnutia špecifického cieľa. Potrava je strava – látka, ktoré prijímajú organizmy na svoju výživu. Základné zložky potravy sú bielkoviny, tuky a cukry, súčasne s potravou musia organizmy prijímať minerálne látky, vitamíny a vodu.
 
 
 
Vegetariánska reštaurácia: http://www.veglife.sk/
 
Krabičková diéta: http://www.pohodlna-dieta.sk/
 
 
Disko a hip-hop Bratislava
Hip-hop je hudobný žáner, ktorý sa vyvíjal ako súčasť hip-hopovej kultúry a je definovaný štyrmi kľúčovými štylistickými prvkami: rep, DJing/scratching, samplovanie (alebo syntetizovanie) a beatbox. Hip-hop vznikol v Južnom Bronxe v New Yorku v 70-tych rokoch.
 
Weby o hip hope: http://szm.sk/hip-hop/
 
 
Disko a pop Bratislava
Disko je druh tanečného hudobného žánru, ktorý má svoj pôvod v afroamerických, hippie a hispánskych komunitách v Spojených štátoch. Tento názov sa používa na označenie hudobného štýlu, ktorý vznikol vplyvom funku, soulu, psychedelickej hudby, pop-rocku, salsy a latinsko-americkej hudby.
 
 
Hudobný portál: http://www.supermusic.sk/
Hudobná škola: http://www.musicana.sk/
 
 
Diskotéky a kluby Bratislava
Tanečná hudba v súčasnosti, všeobecne označuje hudobné štýly elektronického hudobného žánru – Electronica. Hrávajú sa v tanečných kluboch, vo vysielaní FM/Web rádií alebo na rôznych akciách s elektronickou hudbou.
 
 
 
 
Diskusné fóra Bratislava
Online fórum diskusná skupina je organizované virtuálne miesto asynchrónnych online diskusií, teda akýkoľvek typ „miesta“, na ktorom sú zhromaždené a zobrazené príspevky umiestnené na internet používateľmi.
 
 
Diskusné fóra o zdraví: https://cimax.sk/lieky/
 
 
Divadlá Bratislava
Divadlo alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokiaľ je jeho základom dráma reprodukčno-interpretačné.
 
Bratislavské divadlá: https://www.citylife.sk/divadla
 
 
 
Dizajnérske umenie Bratislava
Dizajn môže byť: špecifická novodobá úžitková výtvarná činnosť, prirodzené alebo zámerné povrchové vzory úžitkových predmetov a diel a stavebných materiálov, a tvorba týchto vzorov, funkčný a zároveň umelecký tvar.
 
Vysoká škola: http://www.vsvu.sk/
Slovenské centrum dizajnu: http://www.sdc.sk/
 
 
 
 
Domáce potreby Bratislava
Domáce potreby sú typ špecializovanej maloobchodnej jednotky, ktorá je zameraná predovšetkým na domáce potreby, ako napr. kuchynské potreby, domáce nástroje a pomôcky rôzneho druhu pre uľahčenie práce v domácnosti.
 
Obchody domácnosť: http://baportal.sk/obchody
 
Bazár domáce potreby: http://dom.bazar.sk/domace-potreby/
 
 
Domovy dôchodcov Bratislava
Domov pre seniorov je druh pobytovej sociálnej služby, ktorá je určená seniorom (osobám nad 65 rokov veku), ktorí potrebujú trvalú pomoc druhej osoby. Poskytujú stravovanie, ubytovanie, pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosť o vlastnú osobu.
 
Služby pre seniorov:http://www.senecio.sk/
 
 
 
Domovy sociálnych služieb Bratislava
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.
 
Zariadenie soc. služieb: http://www.gerium.sk/
 
 
 
Donáška kvetov Bratislava
Kvet je orgán rastlín v podobe skrátenej stonky, na ktorej je prisadnutý súbor premenených listov slúžiacich na pohlavné rozmnožovanie. Kvety teda obsahujú rastlinné reprodukčné orgány, ktorých konečnou funkciou je produkcia semien, ktoré predstavujú nasledujúcu generáciu týchto rastlín.
 
 
 
Donáška potravín Bratislava
Potravina je základná požívatina, látka obsahujúca živiny, produkt rastlinnej alebo živočíšnej výroby poľnohospodárstva určený pre výživu človeka. Obsahujú živiny ako sú sacharidy, tuky, proteíny, vitamíny alebo minerálne látky.
 
Internetové nákupy: http://potravinydomov.itesco.sk/
Nákup non-stop: http://dobrynakup.sk/
 
 
Donáškové služby Bratislava
Služby sú výsledok určitej ekonomickej činnosti (práce). Cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. K službám materiálnej povahy možno zaradiť napríklad opravárenské a údržbárske práce, obchodu. Za služby nemateriálnej povahy považujeme služby školstva, vedy, kultúry…
 
 
 
 
Doučovanie Bratislava
Proces učenia je proces usporiadaného vštepovania a začleňovania do svojho poznatkového systému. Je to spôsob ukladania, osvojovania a zapamätávania faktov a súvislostí. Učenie je rozvíjaný kognitívny proces utvárania nových poznatkov rozvoja predispozícii a získavania skúsenosti.
 
 
 
 
Dražby, aukcie Bratislava
Dražba alebo licitácia alebo draženie alebo vydraženie (vydražovanie) môže byť:  predaj, pri ktorom sa verejne vec predáva súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný objekt získa ten, kto zaň ponúkne najviac.
 
 
Aukčný dom: http://aukcnydom.com/
 
 
Dreviny, kvety, okrasné rastliny Bratislava
Záhrada je relatívne menšie ohradené územie určené na pestovanie úžitkových a/alebo okrasných rastlín, spravidla umiestnené pri dome alebo skupine domov. Kvet je orgán rastlín.
 
Váš záhradník:: http://www.starkl.sk/
 
 
 
Drogy a závislosť Bratislava
Droga je psychotropná látka, ktorej požívanie môže viesť k drogovej závislosti. Názov pochádza z holandského droog – „vyprahnutý“. Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky.
 
Centrum závislostí: http://www.drogy.sk/cpldz/
 
 
Dychová hudba Bratislava
Dychová hudba je hudobný žáner, ktorý pre svoj prejav využíva hlavne plechové dychové nástroje a perkusie. Jej hudobný štýl je spojením európskej klasickej a ľudovej hudby.
 
Vajnorská dychovka: http://www.vajnory.sk/?id=202
 
 

 

 

 

Comments are closed.