Enigma II

Dátum zberu: 03.01.2017 
Strana 1 z približne 170 výsledkov
 
Enigma II
 
Prináša náš sponzor: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk
 
2 
 
Paleontológia
Čím sa zaoberá paleontológia? Paleontológia (z gréčtiny) je veda o vývoji života na planéte, o starých rastlinách a živočíchoch, ktoré skúma na základe ich fosílií zachovaných v skalách. Patrí sem štúdium fosílií, stôp, brlohov, častí tiel, fosilizovaných výkalov (koprolitov) a chemických rezíduí.
 
 
 
 
 
Etnické skupiny
Etnická skupina je reálne existujúca a historicky vzniknutá skupina ľudí spoločného pôvodu, jazyka a spoločnej materiálnej a duchovnej kultúry. Vyznačuje sa stálosťou, unikátnosťou, územím, na ktorom buď vznikala alebo sa dlhú dobu vyvíjala, a antropologickým zložením: príslušníci etnickej skupiny prináležia spravidla k určitým výrazným typom a rasám.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravek
Aké obdobie v dejinách ľudstva je pravek? Pravek je tradičné označenie obdobia dejín ľudstva, z ktorého nie sú známe, nezachovali sa žiadne písomné pramene, ide teda o obdobie do vzniku písma. V populárnej literatúre, v médiách atď. sa niekedy užíva aj v širšom zmysle pre celú minulosť Zeme či Vesmíru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šamanizmus
Ako možno chápať šamanizmus? Šamanizmus je inštitucionálne, formálne blúznivé spojenie človeka s nadprirodzenou bytosťou v službách príslušnej sociálnej skupiny; súbor extatických a terapeutických metód, ktorých účelom je získať kontakt s paralelným, ale neviditeľným svetom duchov a ich podporu pri správe bežných ľudských záležitostí. V širšom zmysle možno šamanizmus chápať ako náboženstvo.
 
 
 
Učenie jakutského šamanizmu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oloncho
 
 
 
Šamani v Čechách: http://www.samani.cz/
 
Šamanská liečiteľská poradňa: http://www.pristav69.cz/
 
Šamanské semináre: http://www.saman-ka.cz/samanismus
 
 
 
 
Göbekli Tepe
Kde sa nachádza neolitická svätyňa Göbekli Tepe? Göbekli Tepe (doslova Pupočný vrch) je archeologická lokalita – neolitická svätyňa na vrchole kopca v tureckom regióne Juhovýchodnej Anatólii, 15 km od mesta Şanlıurfa (starší názov Urfa).
 
 
 
 
 

Comments are closed.